η-Βιβλία

η-Βιβλία

Ημερολόγιο η-Βιβλίων
Νο η-Βιβλίο Θέμα Δημοσίευση
29 Human Genetics genetics 27 Dec 2012 19:25
28 Genomic Imprinting genetics 27 Dec 2012 19:19
27 Genomes genetics 27 Dec 2012 19:09
26 Genetics and Molecular Biology genetics 27 Dec 2012 15:43
25 Genetics genetics 27 Dec 2012 15:40
24 Gene avatars genetics 27 Dec 2012 15:37
23 The Pregnancy Book fertility 27 Dec 2012 15:32
22 Prescribing in Pregnancy fertility 27 Dec 2012 15:26
21 Pregnancy & Birth fertility 27 Dec 2012 15:23
20 Fertility and Pregnancy fertility 27 Dec 2012 15:20

Human Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 19:25 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:20

Human Genetics
Concepts and Applications, 9th Edition
by Ricki Lewis
© 2010 The McGraw−Hill Companies, Primis


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Genomic Imprinting

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 19:19 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:19

Genomic Imprinting
Methods and Protocols
by Andrew Ward
© 2002 Humana Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Genomes

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 19:09 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 12 Mar 2022 13:16

Genomes
2nd Edition
by Terence A. Brown
© 2002 Garland Science

Genomes 4rd
4nd Edition
by Terence A. Brown
© 2018 Garland Science


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Genetics and Molecular Biology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 15:43 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:18

Genetics and Molecular Biology
Second Edition
by Robert Schleif
First Edition © 1986 Addison-Wesley Publishing Company
Second Edition © 1993 The Johns Hopkins University Press


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 15:40 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 27 Dec 2012 15:41

Genetics
Second Edition
by Karvita B. Ahluwalia
© 2009, 1985, New Age International (P) Ltd., Publishers


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Gene avatars

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 15:37 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:17

Gene avatars
The neo-Darwinian theory of evolution
by Pierre-Henri Gouyon, Jean-Pierre Henry, Jacques Arnould
2002, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

The Pregnancy Book

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 15:32 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:17

The Pregnancy Book
Your complete guide to: a healthy pregnancylabour and giving birthlife with your new baby
Public Health Strategy Division, Office of The Chief Medical Officer, Welsh Assembly Government
by Dr Virginia Beckett, Sue Latchem
© 2005 Crown


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: fertility
Περισσότερα >>

Prescribing in Pregnancy

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 15:26 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:16

Prescribing in Pregnancy
by Peter Rubin, Margaret Ramsay
© 2000, 1995, 1987 BMJ Publishing Group
© 4th Edition, 2008 by Blackwell Publishing


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: fertility
Περισσότερα >>

Pregnancy & Birth

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 15:23 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:15

Pregnancy & Birth
by BhargaviSuresh (M.Sc Human Genetics)


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: fertility
Περισσότερα >>

Fertility and Pregnancy

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 15:20 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:15

Fertility and Pregnancy
An EpidemiologicPerspective
by Allen J. Wilcox
© 2010 Oxford University Press, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: fertility
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"date":"2012","p":"6","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License