η-Βιβλία

η-Βιβλία

Ημερολόγιο η-Βιβλίων
Νο η-Βιβλίο Θέμα Δημοσίευση
59 BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 2 drugs 29 Dec 2012 19:40
58 BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 1 drugs 29 Dec 2012 19:01
57 Carbohydrate-Based Drug Discovery drugs 29 Dec 2012 18:44
56 Nutritional Genomics genetics 29 Dec 2012 18:29
55 Molecular Genetics of Bacteria genetics 29 Dec 2012 17:45
54 Genetics A Conceptual Approach genetics 29 Dec 2012 17:40
53 USMLE Step1 Biochemistry and Medical Genetics genetics 29 Dec 2012 17:28
52 Genetics genetics 29 Dec 2012 00:26
51 Genetics genetics 29 Dec 2012 00:12
50 Introduction to Genetic Analysis genetics 28 Dec 2012 23:55

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 2

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 19:40 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 21:56

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 2
Volume 2: Drug Discovery and Drug Development, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 1

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 19:01 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 21:44

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 1
Volume 1: Drug Discovery, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

Carbohydrate-Based Drug Discovery

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 18:44 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 18:45

Carbohydrate-Based Drug Discovery
Volumes 1-2
by Chi-Huey Wong
© 2003 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

Nutritional Genomics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 18:29 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 18:31

Nutritional Genomics
Impact on Health and Disease
by Regina Brigelius-Flohé, Hans-Georg Joost
© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Molecular Genetics of Bacteria

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 17:45 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 18:14

Molecular Genetics of Bacteria 4th
4th edition
by Jeremy W. Dale, Simon F. Park
© 2004 John Wiley & Sons, Ltd

Molecular Genetics of Bacteria 5th
5th edition
by Jeremy W. Dale, Simon F. Park
© 2010 John Wiley & Sons, Ltd


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Genetics A Conceptual Approach

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 17:40 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 17:40

Genetics A Conceptual Approach
by Benjamin A. Pierce
© 2003 W.H. Freeman & Company


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

USMLE Step1 Biochemistry and Medical Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 17:28 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 17:29

USMLE Step1 Biochemistry and Medical Genetics
Lecture Notes
by Kaplan Medical/Barbara Hansen, Lynn B. Jorde
© 2009 Kaplan, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 00:26 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 00:27

Genetics
Principles and Analysis 4th ed.
by Daniel L. Hartl, Elizabeth W. Jones
© 1998 Jones and Bartlett Publishers, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 00:12 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 00:12

Genetics
by IRWIN H. HERSKOWITZ
© 1962, Little, Brown and Co., (iNC.)


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

Introduction to Genetic Analysis

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 28 Dec 2012 23:55 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 23:55

Introduction to Genetic Analysis
Eighth Edition
by Anthony J.F. Griffiths, Susan R. Wessler, Richard C. Lewontin, William M. Gelbart, David T. Suzuki, Jeffrey H. Miller
© 2004 W. H. Freeman


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"date":"2012","p":"3","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License