η-Βιβλία

η-Βιβλία

Green Chemistry and Catalysis

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 30 Dec 2012 20:36 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 30 Dec 2012 20:37

Green Chemistry and Catalysis
A Textbook
by Roger Arthur Sheldon, Isabel W.C.E. Arends, Ulf Hanefeld
© 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim, Germany


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biochemistry
Περισσότερα >>

Fundamentals of Biochemistry

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 30 Dec 2012 20:14 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 30 Dec 2012 20:15

Fundamentals of Biochemistry
A Textbook
by H.P.Gajera, S.V.Patel, B. A. Golakiya
© 2008 International Book Distributing Co.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biochemistry
Περισσότερα >>

Biology A Self-Teaching Guide

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 30 Dec 2012 20:01 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 30 Dec 2012 20:02

Biology A Self-Teaching Guide
Second Edition
by Steven Daniel Garber
© 2002, 1989 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biology
Περισσότερα >>

The Cell - Evolution of the First Organism

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 30 Dec 2012 15:35 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 03 Jan 2013 23:21

The Cell - Evolution of the First Organism
by Joseph Panno
© 2005 Facts On File, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: cell-biology
Περισσότερα >>

Gene Genealogies, Variation and Evolution

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 30 Dec 2012 15:26 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 30 Dec 2012 15:28

Gene Genealogies, Variation and Evolution
A Primer in Coalescent Theory
by Jotun Hein, Mikkel H. Schierup, Carsten Wiuf
© 2005 Oxford University Press Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

AN INTRODUCTION TO Human Molecular Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 30 Dec 2012 15:10 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 30 Dec 2012 15:16

AN INTRODUCTION TO Human Molecular Genetics
Mechanisms of Inherited Diseases Second Edition
by Jack J. Pasternak
© 2005 John Wiley & Sons,Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: genetics
Περισσότερα >>

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 6

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 20:58 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 20:59

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 6
Volume 6: Nervous System Agents, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 5

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 20:49 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 22:19

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 5
Volume 5: Chemotherapeutic Agents, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 4

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 20:25 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 23:11

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 4
Volume 4: Autocoids Diagnostics, And Drugs From New Biology, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 3

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 20:09 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 22:12

BURGER'S Medicinal Chemistry and Drug Discovery Vol. 3
Volume 3: Cardiovascular Agents and Endocrines, Sixth Edition
by Donald J. Abraham
© 2003 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: drugs
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"date":"2012","p":"2","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License