Εξάσκηση

Τεστ Εξάσκησης

Κεφάλαιο 1. Το γενετικό υλικό
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών 38
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 17
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών 4
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 18
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών 5
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 10
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών 1
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 5
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών 42
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 29
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 156
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 139
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 34
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 8
15 Ανάπτυξης ΙΙ 258
16 Ασκήσεις ΙΙ 71
Κεφάλαιο 2. Αντιγραφή, Έκφραση, Ρύθμιση
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών 38
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 30
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών 6
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 19
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών 7
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 17
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών 0
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 4
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών 50
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 50
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 161
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 67
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 41
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 5
15 Ανάπτυξης ΙΙ 240
16 Ασκήσεις ΙΙ 50
Κεφάλαιο 4. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών 26
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 16
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών 2
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 14
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών 4
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 16
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών 2
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 4
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών 28
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 35
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 60
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 12
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 1
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 0
15 Ανάπτυξης ΙΙ 63
16 Ασκήσεις ΙΙ 38
Κεφάλαιο 5. Μεντελική κληρονομικότητα
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών 11
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 13
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών 2
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 10
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών 0
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 12
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών 0
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 6
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών 38
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 41
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 49
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 12
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 7
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 2
15 Ανάπτυξης ΙΙ 28
16 Ασκήσεις ΙΙ 62
Κεφάλαιο 6. Μεταλλάξεις
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών 25
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 7
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών 1
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 15
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών 0
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 0
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών 0
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 7
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών 52
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 38
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 86
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 14
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 48
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 4
15 Ανάπτυξης ΙΙ 87
16 Ασκήσεις ΙΙ 53
Κεφάλαιο 7. Αρχές - Μεθοδολογία Βιοτεχνολογίας
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών 17
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 12
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών 3
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 11
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών 2
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 15
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών 2
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 2
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών 30
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 20
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 48
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 19
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 20
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 2
15 Ανάπτυξης ΙΙ 37
16 Ασκήσεις ΙΙ 13
Κεφάλαιο 8. Εφαρμογές Bιοτεχνολογίας σε Ιατρική
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών 25
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 9
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών 3
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 19
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών 3
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 9
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών 1
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 3
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών 39
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 35
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 52
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 12
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 30
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 0
15 Ανάπτυξης ΙΙ 77
16 Ασκήσεις ΙΙ 4
Κεφάλαιο 9. Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Γεωργία - Κτηνοτροφία
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών 27
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 9
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών 4
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 11
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών 3
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 6
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών 4
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 1
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών 32
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 25
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 47
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 17
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 11
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 3
15 Ανάπτυξης ΙΙ 55
16 Ασκήσεις ΙΙ 3

feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and ShareΨηφίστε…

αξιολόγηση: 0+xΥλικό feed-icon-14x14.png

Θεωρία
Αξιολόγηση
Τεστ Εξάσκησης online
Εργαστήριο
Θέματα Πανελλαδικών ανά Κεφάλαιο
Θέματα 2000-2013
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 8
Κεφάλαιο 9
Θέματα ΟΕΦΕ
Προτεινόμενα...θέματαΚεφάλαιο 1. Το Γενετικό υλικό

Θεωρία
Τεστ 1ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2. Αντιγραφή-Έκφραση-Ρύθμιση

Θεωρία
Τεστ 2ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 3. Ιοί
Κεφάλαιο 4. Ανασυνδυασμένο DNA

Θεωρία
Τεστ 4ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 5. Κληρονομικότητα

Θεωρία
Τεστ 5ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 6. Μεταλλάξεις

Θεωρία
Τεστ 6ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 7. Αρχές Βιοτεχνολογίας

Θεωρία
Τεστ 7ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 8. Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Ιατρική

Θεωρία
Τεστ 8ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 9. Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Γεωργία-Κτηνοτροφία

Θεωρία
Τεστ 9ου Κεφαλαίου


Θέματα Πανελλαδικών


Κεφάλαια κατά ημερομηνία

Κεφάλαια κατά αξιολόγηση


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"date":"2016.9","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/biology-lyc-c-thet-chap\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[[*user billpits]]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Ετικέτες Κεφαλαίων

ada cdna dna-πολυμεράσες down e.coli ecori ex-vivo gene-pharming griffith in-vitro in-vivo klinefelter mendel mrna pcr ph pku punnett rna-πολυμεράση rrna snrna ti trna turner άγαρ αερόβιοι α-θαλασσαιμία αλληλόμορφα αλφισμός αμνιοπαρακέντηση αναερόβιοι αναστροφή ανευπλοειδή ανιχνευτής αντικωδικόνιο αποδιάταξη αποικία βακτηριοφάγος-λ β-θαλασσαιμία βιοαντιδραστήρας βιομάζα γονιδιακές γονιδιακή-θεραπεία γονίδιο γονιδίωμα γονότυπος διάγνωση διαγονιδιακά διπλασιασμός δρεπανοκυτταρική εμβολιασμός εξώνιο επικρατές ετερόζυγο ζύμωση θεραπεία θερμοκρασία θνησιγόνο ινσουλίνη ιντερφερόνες ιστόνες ιχνηθέτηση καλλιέργεια καρυότυπος καταστολέας κληρονομικότητα κλωνοποίηση κωδικόνιο λακτόζη λυσιγονικός-κύκλος λυτικός-κύκλος μετασχηματισμός μετατόπιση μικροέγχυση μονοκλωνικά μονοσωμία νουκλεόσωμα νουκλεοτίδιο ογκογονίδια ομόζυγο οπερόνιο πλασμίδιο πνευμονιόκοκκος πολύσωμα πριμόσωμα πρόληψη τρισωμία τρυβλίο υβρίδιο υβριδοποίηση υβριδώματα υποκινητής υπολειπόμενο φαινότυπος φορέας φωσφοδιεστερικός χειριστής χρωματίδες χρωμόσωμα χρωμοσωμικές ωρίμανση
Επεξεργασία δεξιά στήλης | Διαχείριση


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License