Αντιγραφή-Έκφραση-Ρύθμιση

3. Ιοί »»

2 » Αντιγραφή-Έκφραση-Ρύθμιση

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 24 Jun 2013 21:17 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 04 Oct 2017 21:36


  • α. Εκτενής θεωρία pdf

Συνοπτική θεωρία pdf

  • β. Περίληψη-Ορολογία

Περίληψη pdf

Ορολογία pdf

  • γ. Άλλες πηγές

◈ Από Βικιπαίδεια
Αντιγραφή του DNA

513px-DNA_replication_numbered.svg.png
1. Ασυνεχής αλυσίδα, 2. Συνεχής Αλυσίδα, 3. DNA Πολυμεράση (Pol-α), 4. DNA δεσμάση, 5. RNA πρωταρχικό τμήμα, 6. Πριμόσωμα, 7. Τμήμα Okazaki, 8. DNA πολυμεράση (Pol-δ), 9. DNA ελικάση, 10. Ελεύθερο τμήμα αλυσίδας, Πρωτεΐνες πρόσδεσης, 11. DNA ελικάση-Τοποϊσομεράση
◈ Από http://s.ytimg.com/yt/favicon-vflZlzSbU.ico
DNA replication

◈ Αρνός On line - Ευαγγελία Θεοχάρη
Θεωρία pdf, pdf και pdf
Ερωτήσεις pdf, pdf, pdf και pdf

◈ Δημήτρης Γ. Σπανός
Κεφάλαιο 2 pdf

Μιχαήλ Χατζηνικόλας
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο 2 pdf

◈ Δημοσθένης Καρυοφύλλης
Αντιγραφή του DNA

Λουκάς Κοβάνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2oΘΕΩΡΙΑ pdf

◈ 41ο ΓΕΛ Αθήνας - Χρήστος Στεφάνου
Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας

◈ McGraw-Hill Higher Education html
Διχάλα αντιγραφής animation

◈ Essential Biochemistry html
Aντιγραφή DNA animation

◈ Biology 4A Student Resources animation
Μεταγραφή html

Μετάφραση html

◈ Biological Animations Biological Animations
Αντιγραφή html

Μεταγραφή html

Μετάφραση html

◈ Από The Official Web Site of the Nobel Prize DNA-RNA-Protein
Έναρξη-Επιμήκυνση-Τερματισμός Μετάφρασης

http://nobelprize.org/educational/medicine/dna/a/translation/pics/translation2.gif

◈ Life : The Science of Biology Eighth Edition animations
Ημισυντηρητικός μηχανισμός αντιγραφής Meselson-Stahl experiment

Το οπερόνιο της λακτόζης The lac Operon

◈ Essential Cell Biology Second Edition animations
Πολύσωμα polyribosomes

◈ Από http://s.ytimg.com/yt/favicon-vflZlzSbU.ico
Lac Operon

◈ Ντάνος Βασίλειος ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Παπάγου)
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ doc

◈ Παπαδόπουλος Λευτέρης Προσομοιώσεις Βιολογίας
Αντιγραφή DNA

DNA --> m - RNA

Μετάφραση Γενετικού κώδικα

  • δ. Πρόσθετο υλικό (Εργασίες - e books)

◈ Γιώργος Διαλλινάς (Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών)
Παραδόσεις ΧΡΩΜΑΤΙΝΗ.pdf
Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΠΕΡΟΝΙΑ.pdf

◈ Βιολογική Εταιρεία Κύπρου html
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΕΦ. 16 pdf
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΕΦ. 9, Λουκάς Νικολάου pdffeed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share
Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+xΥλικό feed-icon-14x14.png

Θεωρία
Αξιολόγηση
Τεστ Εξάσκησης online
Εργαστήριο
Θέματα Πανελλαδικών ανά Κεφάλαιο
Θέματα 2000-2013
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 8
Κεφάλαιο 9
Θέματα ΟΕΦΕ
Προτεινόμενα...θέματαΚεφάλαιο 1. Το Γενετικό υλικό

Θεωρία
Τεστ 1ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2. Αντιγραφή-Έκφραση-Ρύθμιση

Θεωρία
Τεστ 2ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 3. Ιοί
Κεφάλαιο 4. Ανασυνδυασμένο DNA

Θεωρία
Τεστ 4ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 5. Κληρονομικότητα

Θεωρία
Τεστ 5ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 6. Μεταλλάξεις

Θεωρία
Τεστ 6ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 7. Αρχές Βιοτεχνολογίας

Θεωρία
Τεστ 7ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 8. Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Ιατρική

Θεωρία
Τεστ 8ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 9. Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Γεωργία-Κτηνοτροφία

Θεωρία
Τεστ 9ου Κεφαλαίου


Θέματα Πανελλαδικών


Κεφάλαια κατά ημερομηνία

Κεφάλαια κατά αξιολόγηση


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"date":"2016","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/biology-lyc-c-thet-chap\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[[*user billpits]]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Ετικέτες Κεφαλαίων

ada cdna dna-πολυμεράσες down e.coli ecori ex-vivo gene-pharming griffith in-vitro in-vivo klinefelter mendel mrna pcr ph pku punnett rna-πολυμεράση rrna snrna ti trna turner άγαρ αερόβιοι α-θαλασσαιμία αλληλόμορφα αλφισμός αμνιοπαρακέντηση αναερόβιοι αναστροφή ανευπλοειδή ανιχνευτής αντικωδικόνιο αποδιάταξη αποικία βακτηριοφάγος-λ β-θαλασσαιμία βιοαντιδραστήρας βιομάζα γονιδιακές γονιδιακή-θεραπεία γονίδιο γονιδίωμα γονότυπος διάγνωση διαγονιδιακά διπλασιασμός δρεπανοκυτταρική εμβολιασμός εξώνιο επικρατές ετερόζυγο ζύμωση θεραπεία θερμοκρασία θνησιγόνο ινσουλίνη ιντερφερόνες ιστόνες ιχνηθέτηση καλλιέργεια καρυότυπος καταστολέας κληρονομικότητα κλωνοποίηση κωδικόνιο λακτόζη λυσιγονικός-κύκλος λυτικός-κύκλος μετασχηματισμός μετατόπιση μικροέγχυση μονοκλωνικά μονοσωμία νουκλεόσωμα νουκλεοτίδιο ογκογονίδια ομόζυγο οπερόνιο πλασμίδιο πνευμονιόκοκκος πολύσωμα πριμόσωμα πρόληψη τρισωμία τρυβλίο υβρίδιο υβριδοποίηση υβριδώματα υποκινητής υπολειπόμενο φαινότυπος φορέας φωσφοδιεστερικός χειριστής χρωματίδες χρωμόσωμα χρωμοσωμικές ωρίμανση
Επεξεργασία δεξιά στήλης | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License