Θεωρία


Ημερολόγιο Κεφαλαίων
Κεφάλαιο Τίτλος Ημερομηνία
9 Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Γεωργία-Κτηνοτροφία 24 Jun 2013 21:50
8 Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Ιατρική 24 Jun 2013 21:49
7 Αρχές Βιοτεχνολογίας 24 Jun 2013 21:49
6 Μεταλλάξεις 24 Jun 2013 21:48
5 Κληρονομικότητα 24 Jun 2013 21:48
4 Ανασυνδυασμένο DNA 24 Jun 2013 21:48
3 Ιοί 24 Jun 2013 21:47
2 Αντιγραφή-Έκφραση-Ρύθμιση 24 Jun 2013 21:17
1 Το Γενετικό υλικό 24 Jun 2013 17:29

Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Γεωργία-Κτηνοτροφία

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 24 Jun 2013 21:50 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 01 Dec 2016 21:10
 • α. Εκτενής θεωρία pdf

 • β. Περίληψη-Ορολογία

Περίληψη pdf

Ορολογία pdf

Περισσότερα >>

Σχόλια: 0, Ψήφοι: 0
Ετικέτες: gene-pharming ti διαγονιδιακά μικροέγχυση

Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Ιατρική

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 24 Jun 2013 21:49 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 01 Dec 2016 21:07
 • α. Εκτενής θεωρία pdf

Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική

 • β. Περίληψη-Ορολογία

Περίληψη pdf

Ορολογία pdf

Περισσότερα >>

Σχόλια: 0, Ψήφοι: 0
Ετικέτες: ada ex-vivo in-vivo γονιδιακή-θεραπεία διάγνωση θεραπεία ινσουλίνη ιντερφερόνες μονοκλωνικά πρόληψη υβριδώματα

Αρχές Βιοτεχνολογίας

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 24 Jun 2013 21:49 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 01 Dec 2016 21:04
 • α. Εκτενής θεωρία pdf

 • β. Περίληψη-Ορολογία

Περίληψη pdf

Ορολογία pdf

Περισσότερα >>

Σχόλια: 0, Ψήφοι: 0
Ετικέτες: ph άγαρ αερόβιοι αναερόβιοι βιοαντιδραστήρας βιομάζα εμβολιασμός ζύμωση θερμοκρασία καλλιέργεια

Μεταλλάξεις

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 24 Jun 2013 21:48 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 01 Dec 2016 20:37
 • α. Εκτενής θεωρία pdf

 • β. Περίληψη-Ορολογία

Περίληψη pdf

Ορολογία pdf

Περισσότερα >>

Σχόλια: 0, Ψήφοι: 0
Ετικέτες: down klinefelter pku turner α-θαλασσαιμία αλφισμός αμνιοπαρακέντηση αναστροφή ανευπλοειδή β-θαλασσαιμία γονιδιακές διπλασιασμός δρεπανοκυτταρική μετατόπιση μονοσωμία ογκογονίδια τρισωμία χρωμοσωμικές

Κληρονομικότητα

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 24 Jun 2013 21:48 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 01 Dec 2016 20:34
 • α. Εκτενής θεωρία pdf

 • β. Περίληψη-Ορολογία

Περίληψη pdf

Ορολογία pdf

Περισσότερα >>

Σχόλια: 0, Ψήφοι: 0
Ετικέτες: mendel punnett αλληλόμορφα γονότυπος επικρατές ετερόζυγο θνησιγόνο κληρονομικότητα ομόζυγο υβρίδιο υπολειπόμενο φαινότυπος φορέας

Ανασυνδυασμένο DNA

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 24 Jun 2013 21:48 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 01 Dec 2016 20:29
 • α. Εκτενής θεωρία pdf

 • β. Περίληψη-Ορολογία

Περίληψη pdf

Ορολογία doc

Περισσότερα >>

Σχόλια: 0, Ψήφοι: 0
Ετικέτες: cdna ecori pcr ανιχνευτής αποδιάταξη κλωνοποίηση μετασχηματισμός πλασμίδιο υβριδοποίηση

Ιοί

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 24 Jun 2013 21:47 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 26 Jun 2013 21:30
 • Πρόσθετο υλικό (Εργασίες - e books)

◈ Αμαλία Καραγκούνη (Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών) ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ1.pdf
ΕΙΣΑΓΩΓΗ2.pdf
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΩΝ.pdf

Περισσότερα >>

Σχόλια: 0, Ψήφοι: 0
Ετικέτες: e.coli βακτηριοφάγος-λ λυσιγονικός-κύκλος λυτικός-κύκλος τρυβλίο

Αντιγραφή-Έκφραση-Ρύθμιση

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 24 Jun 2013 21:17 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 04 Oct 2017 21:36


 • α. Εκτενής θεωρία pdf

Συνοπτική θεωρία pdf

 • β. Περίληψη-Ορολογία

Περίληψη pdf

Ορολογία pdf

Περισσότερα >>

Σχόλια: 0, Ψήφοι: 0
Ετικέτες: dna-πολυμεράσες mrna rna-πολυμεράση rrna snrna trna αντικωδικόνιο εξώνιο καταστολέας κωδικόνιο λακτόζη οπερόνιο πολύσωμα πριμόσωμα υποκινητής χειριστής ωρίμανση

Το Γενετικό υλικό

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 24 Jun 2013 17:29 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 01 Dec 2016 20:18
 • α. Εκτενής θεωρία doc

 • β. Περίληψη-Ορολογία

Περίληψη pdf

Ορολογία doc

Περισσότερα >>

Σχόλια: 0, Ψήφοι: 0
Ετικέτες: griffith in-vitro in-vivo αποικία γονίδιο γονιδίωμα ιστόνες ιχνηθέτηση καρυότυπος νουκλεοτίδιο νουκλεόσωμα πλασμίδιο πνευμονιόκοκκος φωσφοδιεστερικός χρωματίδες χρωμόσωμα
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)


Bookmark and Share
Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+xΥλικό feed-icon-14x14.png

Θεωρία
Αξιολόγηση
Τεστ Εξάσκησης online
Εργαστήριο
Θέματα Πανελλαδικών ανά Κεφάλαιο
Θέματα 2000-2013
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 8
Κεφάλαιο 9
Θέματα ΟΕΦΕ
Προτεινόμενα...θέματαΚεφάλαιο 1. Το Γενετικό υλικό

Θεωρία
Τεστ 1ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2. Αντιγραφή-Έκφραση-Ρύθμιση

Θεωρία
Τεστ 2ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 3. Ιοί
Κεφάλαιο 4. Ανασυνδυασμένο DNA

Θεωρία
Τεστ 4ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 5. Κληρονομικότητα

Θεωρία
Τεστ 5ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 6. Μεταλλάξεις

Θεωρία
Τεστ 6ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 7. Αρχές Βιοτεχνολογίας

Θεωρία
Τεστ 7ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 8. Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Ιατρική

Θεωρία
Τεστ 8ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 9. Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Γεωργία-Κτηνοτροφία

Θεωρία
Τεστ 9ου Κεφαλαίου


Θέματα Πανελλαδικών


Κεφάλαια κατά ημερομηνία

Κεφάλαια κατά αξιολόγηση


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"date":"2013.6","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/biology-lyc-c-thet-chap\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[[*user billpits]]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Ετικέτες Κεφαλαίων

ada cdna dna-πολυμεράσες down e.coli ecori ex-vivo gene-pharming griffith in-vitro in-vivo klinefelter mendel mrna pcr ph pku punnett rna-πολυμεράση rrna snrna ti trna turner άγαρ αερόβιοι α-θαλασσαιμία αλληλόμορφα αλφισμός αμνιοπαρακέντηση αναερόβιοι αναστροφή ανευπλοειδή ανιχνευτής αντικωδικόνιο αποδιάταξη αποικία βακτηριοφάγος-λ β-θαλασσαιμία βιοαντιδραστήρας βιομάζα γονιδιακές γονιδιακή-θεραπεία γονίδιο γονιδίωμα γονότυπος διάγνωση διαγονιδιακά διπλασιασμός δρεπανοκυτταρική εμβολιασμός εξώνιο επικρατές ετερόζυγο ζύμωση θεραπεία θερμοκρασία θνησιγόνο ινσουλίνη ιντερφερόνες ιστόνες ιχνηθέτηση καλλιέργεια καρυότυπος καταστολέας κληρονομικότητα κλωνοποίηση κωδικόνιο λακτόζη λυσιγονικός-κύκλος λυτικός-κύκλος μετασχηματισμός μετατόπιση μικροέγχυση μονοκλωνικά μονοσωμία νουκλεόσωμα νουκλεοτίδιο ογκογονίδια ομόζυγο οπερόνιο πλασμίδιο πνευμονιόκοκκος πολύσωμα πριμόσωμα πρόληψη τρισωμία τρυβλίο υβρίδιο υβριδοποίηση υβριδώματα υποκινητής υπολειπόμενο φαινότυπος φορέας φωσφοδιεστερικός χειριστής χρωματίδες χρωμόσωμα χρωμοσωμικές ωρίμανση
Επεξεργασία δεξιά στήλης | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License