Αξιολόγηση


Φύλλα αξιολόγησης

Ε. Λιαναντωνάκη (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ DNA-Φύλλο αξιολόγησης pdf

Φύλλα εργασίας

  • ΤΖΑΝΝΟΣ ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ

Κεφάλαιο 1 pdf
Κεφάλαιο 2 pdf
Κεφάλαιο 4 pdf
Κεφάλαιο 5 pdf
Κεφάλαιο 6 pdf
Κεφάλαιο 7 pdf
Κεφάλαιο 8 pdf
Κεφάλαιο 9 pdf

Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-3
Ερωτήσεις pdf
Απαντήσεις Κεφάλαιο 1, Κεφάλαιο 2 και Κεφάλαιο 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-6
Ερωτήσεις pdf
Απαντήσεις Κεφάλαιο 4, Κεφάλαιο 5 και Κεφάλαιο 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7-11
Ερωτήσεις pdf
Απαντήσεις Κεφάλαιο 7, Κεφάλαιο 8 και Κεφάλαιο 9

Κριτήρια αξιολόγησης
Ερωτήσεις pdf

Απαντήσεις σχολικού βιβλίου
Κεφ. 1 doc
Κεφ. 2 doc
Κεφ. 4 doc
Κεφ. 5 doc
Κεφ. 6 doc
Κεφ. 7 doc
Κεφ. 8 doc
Κεφ. 9 doc

Ερωτήσεις ΚΕΕ και οι Απαντήσεις τους
pdf

Κεφάλαιο 1 html
Κεφάλαιο 2 html
Κεφάλαιο 4 html
Κεφάλαιο 5 html
Κεφάλαιο 6 html
Κεφάλαιο 7 html
Κεφάλαιο 8 html
Κεφάλαιο 9 html

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ pdf
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, Κεφ. 1 - 9 pdf

Θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον Κατεύθυνσης-Μάιος-2010 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ερωτήσεις Κεφ.1

Ερωτήσεις Κεφ.2

Ερωτήσεις Κεφ.7

Ερωτήσεις Κεφ.8

Ερωτήσεις Κεφ.9

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, Κεφ. 1 - 9 pdf
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ rar

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
12/5/2010, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ pdf
21/4/2010, ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ pdf
24/3/2010, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ pdf
3/3/2010, ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ pdf
20/1/2010, ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ pdf
2/12/2009, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ pdf
11/11/2009, ΩΡΙΜΑΝΣΗ RNA pdf
7/10/2009, DNA ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ pdf
20/5/2009, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ pdf
6/5/2009, ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΕΣ… pdf
8/4/2009, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ pdf
18/3/2009, ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ pdf
11/2/2009, ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΕΝΖΥΜΑ pdf
14/1/2009, PCR ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ pdf
10/12/2008, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ pdf
26/11/2008, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ pdf
29/10/2008, «ΠΟΛΙΚΑ» ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ pdf
7/5/2008, ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ-ΠΡΩΤΕΪΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ pdf
9/4/2008, ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ pdf
19/3/2008, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ pdf
13/2/2008, ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ pdf
16/1/2008, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ pdf
12/12/2007, ΜΕΝΤΕΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ pdf
28/11/2007, ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ pdf
31/10/2007, ΧΡΩΜΑΤΙΝΗ…ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ pdf

Ασκήσεις

  • ΤΖΑΝΝΟΣ ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ

Κεφάλαιο 1-2-4 pdf
Κεφάλαιο 5 pdf

Μεθοδολογία ασκήσεων 2ου κεφαλαίου pdf
Μεθοδολογία ασκήσεων 2ου κεφαλαίου σε συνδυασμό με άλλα κεφάλαια pdf
Μεθοδολογία Ασκήσεων 5ου κεφαλαίου pdf

Μεθοδολογία 1ου κεφαλαίου pdf

Μεθοδολογία και Ασκήσεις
1ου κεφαλαίου doc
5ου κεφαλαίου doc

Quiz

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ html
10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ html

Διαγωνίσματα

Διαγώνισμα 8-12-2006 Κεφ. 2 pdf
Διαγώνισμα Κεφ. 4 doc
Διαγώνισμα Κεφ. 1, 2 pdf
Διαγώνισμα Κεφ. 4 & 7 pdf
Διαγώνισμα Κεφ. 5-6 pdf
Επαναληπτικό διαγώνισμα Νο1 04-04-2007 pdf
Επαναληπτικό διαγώνισμα Νο2 04-04-2007 pdf
Επαναληπτικό διαγώνισμα Νο3 pdf

Διαγώνισμα 9-11-08 Κεφ. 1, 2 & 4 pdf
Διαγώνισμα Κεφ. 5 & 6 pdf
Διαγώνισμα 23-9-07 Κεφ. 1 & 2 pdf
Διαγώνισμα Κεφ. 4 & 5 pdf
Διαγώνισμα Κεφ. 6, 7, 8 & 9 pdf
Διαγώνισμα Κεφ. 1 - 9, ι. pdf, ιι. pdf, ιιι. pdf
Διαγώνισμα Κεφ. 1, 2 & 4 pdf
Διαγώνισμα Κεφ. 1, 2, 4 & 5 pdf

Διαγώνισμα 1 pdf
Διαγώνισμα 2 pdf
Διαγώνισμα 3 pdf
Διαγώνισμα 4 pdf
Διαγώνισμα 5 pdf
Διαγώνισμα 6 pdf
Διαγώνισμα 7 pdf
Διαγώνισμα 8 pdf
Διαγώνισμα 9 pdf
Διαγώνισμα 10 pdf
Διαγώνισμα 11 pdf
Διαγώνισμα 12 pdf
Διαγώνισμα 13 pdf

26/04/2006 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ pdf, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ pdf
11/2/06 ΚΕΦ. 5, 6 pdf, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ pdf
26/11/05 ΚΕΦ. 1, 2, 4 pdf, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ pdf

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ pdf
4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ pdf

Κεφάλαιο 1 pdf
Κεφάλαιο 2, 4 pdf
Κεφάλαιο 5, 6 pdf


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+x

Υλικό feed-icon-14x14.png

Θεωρία
Αξιολόγηση
Τεστ Εξάσκησης online
Εργαστήριο
Θέματα Πανελλαδικών ανά Κεφάλαιο
Θέματα 2000-2013
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 8
Κεφάλαιο 9
Θέματα ΟΕΦΕ
Προτεινόμενα...θέματαΚεφάλαιο 1. Το Γενετικό υλικό

Θεωρία
Τεστ 1ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2. Αντιγραφή-Έκφραση-Ρύθμιση

Θεωρία
Τεστ 2ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 3. Ιοί
Κεφάλαιο 4. Ανασυνδυασμένο DNA

Θεωρία
Τεστ 4ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 5. Κληρονομικότητα

Θεωρία
Τεστ 5ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 6. Μεταλλάξεις

Θεωρία
Τεστ 6ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 7. Αρχές Βιοτεχνολογίας

Θεωρία
Τεστ 7ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 8. Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Ιατρική

Θεωρία
Τεστ 8ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 9. Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας σε Γεωργία-Κτηνοτροφία

Θεωρία
Τεστ 9ου Κεφαλαίου


Θέματα Πανελλαδικών


Κεφάλαια κατά ημερομηνία

Κεφάλαια κατά αξιολόγηση


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/biology-lyc-c-thet-chap\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[[*user billpits]]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Ετικέτες Κεφαλαίων

ada cdna dna-πολυμεράσες down e.coli ecori ex-vivo gene-pharming griffith in-vitro in-vivo klinefelter mendel mrna pcr ph pku punnett rna-πολυμεράση rrna snrna ti trna turner άγαρ αερόβιοι α-θαλασσαιμία αλληλόμορφα αλφισμός αμνιοπαρακέντηση αναερόβιοι αναστροφή ανευπλοειδή ανιχνευτής αντικωδικόνιο αποδιάταξη αποικία βακτηριοφάγος-λ β-θαλασσαιμία βιοαντιδραστήρας βιομάζα γονιδιακές γονιδιακή-θεραπεία γονίδιο γονιδίωμα γονότυπος διάγνωση διαγονιδιακά διπλασιασμός δρεπανοκυτταρική εμβολιασμός εξώνιο επικρατές ετερόζυγο ζύμωση θεραπεία θερμοκρασία θνησιγόνο ινσουλίνη ιντερφερόνες ιστόνες ιχνηθέτηση καλλιέργεια καρυότυπος καταστολέας κληρονομικότητα κλωνοποίηση κωδικόνιο λακτόζη λυσιγονικός-κύκλος λυτικός-κύκλος μετασχηματισμός μετατόπιση μικροέγχυση μονοκλωνικά μονοσωμία νουκλεόσωμα νουκλεοτίδιο ογκογονίδια ομόζυγο οπερόνιο πλασμίδιο πνευμονιόκοκκος πολύσωμα πριμόσωμα πρόληψη τρισωμία τρυβλίο υβρίδιο υβριδοποίηση υβριδώματα υποκινητής υπολειπόμενο φαινότυπος φορέας φωσφοδιεστερικός χειριστής χρωματίδες χρωμόσωμα χρωμοσωμικές ωρίμανση
Επεξεργασία δεξιά στήλης | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License