Εξάσκηση

Τεστ Εξάσκησης

Κεφάλαιο 1. Άνθρωπος και Υγεία
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών 129
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 30
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών 12
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 35
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών 23
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 11
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών 4
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 5
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών 127
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 123
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 96 flashing_new.gif
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 20 flashing_new.gif
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 5 flashing_new.gif
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 0 flashing_new.gif
15 Ανάπτυξης ΙΙ 130 flashing_new.gif
16 Ασκήσεις ΙΙ 33 flashing_new.gif
Κεφάλαιο 2. Άνθρωπος και Περιβάλλον
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών 79
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 23
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών 10
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 10
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών 21
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 10
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών 9
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 6
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών 106
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 89
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 68 flashing_new.gif
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 10 flashing_new.gif
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 6 flashing_new.gif
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 0 flashing_new.gif
15 Ανάπτυξης ΙΙ 101 flashing_new.gif
16 Ασκήσεις ΙΙ 30 flashing_new.gif
Κεφάλαιο 3. Εξέλιξη
Τεστ Τίτλος Δοκιμασίας Ερωτήσεις Παρατηρήσεις
1 Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών 5
2 Πολλαπλής επιλογής ΚΕΕ και Βιβλίου 9
3 Σωστό ή Λάθος Πανελλαδικών 0
4 Σωστό ή Λάθος ΚΕΕ και Βιβλίου 3
5 Συμπλήρωσης κενού Πανελλαδικών 2
6 Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου 5
7 Αντιστοίχισης Πανελλαδικών 2
8 Αντιστοίχισης ΚΕΕ και Βιβλίου 4
9 Ανάπτυξης - Ασκήσεις Πανελλαδικών 19
10 Ανάπτυξης - Ασκήσεις ΚΕΕ και Βιβλίου 17
11 Πολλαπλής επιλογής ΙΙ 20 flashing_new.gif
12 Σωστό - Λάθος ΙΙ 1 flashing_new.gif
13 Συμπλήρωσης κενού ΙΙ 1 flashing_new.gif
14 Αντιστοίχισης ΙΙ 0 flashing_new.gif
15 Ανάπτυξης ΙΙ 27 flashing_new.gif
16 Ασκήσεις ΙΙ 6 flashing_new.gif

feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and ShareΨηφίστε…

αξιολόγηση: 0+xΥλικό feed-icon-14x14.png

Θεωρία
Αξιολόγηση
Τεστ Εξάσκησης online
Εργαστήριο
Θέματα Πανελληνίων
Ανά Κεφάλαιο 2000-2013
Θέματα ΟΕΦΕ
Προτεινόμενα...θέματαΚεφάλαιο 1. Άνθρωπος και υγεία

Θεωρία
Τεστ 1ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2. Άνθρωπος και Περιβάλλον

Θεωρία
Τεστ 2ου Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 3. Εξέλιξη

Θεωρία
Τεστ 3ου Κεφαλαίου


Θέματα Πανελλαδικών


Κεφάλαια κατά ημερομηνία

Κεφάλαια κατά αξιολόγηση

Εξέλιξη
Rating: 0 (01 Jul 2013 11:41)

Άνθρωπος και Περιβάλλον
Rating: 0 (01 Jul 2013 11:37)

Άνθρωπος και υγεία
Rating: 0 (01 Jul 2013 10:47)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/biology-lyc-c-gen-chap\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[[*user billpits]]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Ετικέτες Κεφαλαίων
Επεξεργασία δεξιά στήλης | Διαχείριση


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License