99o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:98
98o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 19:38 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αισθήσεις-Ελεύθερες.νευρικές.απολήξεις Αιτιολόγηση.4.περιστατικών Αντιστοίχιση.δειγμάτων.αίματος-Ασθενών Δομή.προμήκη Είδη.αισθητηρίων.υποδοχέων Λειτουργία.θαλάμου Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Υποδοχείς.αναλόγως.οργάνωσης-Παραδείγματα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:100
100o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 20:38 by: billpits
Comments: 0
Tags: Απελευθέρωση.σπέρματος Δομή.σπέρματος-Όργανα.παραγωγής Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Ομάδα.αίματος.αιμοδότη Ομάδες.αίματος.δεκτών Παραγωγή.έμμορφων.συστατικών-Δομή
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11306 99o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Ι. Εξετάσεις αίματος αιμοδοτών
Παραγωγή έμμορφων συστατικών - Δομή
ΙΙ. Είδη μυϊκού ιστού στο σώμα
Διαφορές μορφής μυϊκού ιστού
Συστολή μυϊκού ιστού - Έλεγχος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11238
ΙΙ. Ομάδα αίματος αιμοδότη
Ομάδες αίματος δεκτών
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι. Ι.

4

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:34
Τελευταία τροποποίηση 09 Jul 2015 21:55 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 99o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11306

ΘΕΜΑ Β

ΙΙ. Ο μυϊκός ιστός, διακρίνεται σε σκελετικό, λείο και καρδιακό μυ. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

α) Σε ποια μέρη του σώματός μας συναντάμε το κάθε είδος μυϊκού ιστού; (4μ)
β) Να συγκρίνετε τα κύτταρα των διαφορετικών ειδών μυϊκών ιστών αναφορικά με
τη μορφή τους.(6μ)
γ) Να συγκρίνετε τα διάφορα είδη μυϊκού ιστού, αναφορικά με τον αν η συστολή
των κυττάρων του υπακούει ή όχι στη θέλησή μας.(3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ο Κωνσταντίνος παρακινούμενος από πρόσκληση που έλαβε για εθελοντική
αιμοδοσία, επισκέπτεται το νοσοκομείο της πόλης του για να προσφέρει αίμα. Το
αίμα του θα αποθηκευθεί σε ειδικές φιάλες για να χρησιμοποιηθεί, αργότερα, σε
κάποια εγχείρηση.
Μετά την ολοκλήρωση της αιμοδοσίας, βλέπει ότι ένα μέρος από το αίμα του
τοποθετήθηκε σε ένα μικρό δοκιμαστικό σωλήνα. Ρώτησε, σχετικά, την νοσοκόμα
και εκείνη του απάντησε ότι θα το υποβάλλουν σε εξετάσεις.

Ι. Τι είδους εξετάσεις πρέπει να γίνουν στο αίμα του Κωνσταντίνου ώστε αυτό
να είναι ασφαλές για χρήση; Από ποια δομή του σώματός του θα
αναπληρώσει τα έμμορφα συστατικά που «χάθηκαν»;
ΙΙ. Μετά την εξέταση του αίματος του Κωνσταντίνου, διαπιστώθηκε ότι στο
πλάσμα του αίματός του κυκλοφορούσαν μόνο αντισώματα αντί-Β. Σε ποια
ομάδα αίματος ανήκει ο Κωνσταντίνος; Σε ποιες ομάδες αίματος μπορούν να
ανήκουν οι δέκτες στους οποίους θα μεταγγιστεί το αίμα του Κωνσταντίνου;
(12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.

====

ΙΙ. α)

 • Ο σκελετικός μυϊκός ιστός συναντάται στους σκελετικούς μυς.
 • Ο καρδιακός μυϊκός ιστός (μυοκάρδιο) βρίσκεται μόνο στα τοιχώματα της καρδιάς.
 • Ο λείος μυϊκός ιστός επενδύει κυρίως τοιχώματα όπως των αγγείων και του γαστρεντερικού σωλήνα. Λείοι μύες υπάρχουν και στο μάτι. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12, 173)

β)

 • Σχετικά μακριές κυλινδρικές μυϊκές ίνες, που φέρουν γραμμώσεις.
 • Κυλινδρικές μυϊκές ίνες, που έχουν γραμμώσεις.
 • Ατρακτοειδείς μυϊκές ίνες, χωρίς γραμμώσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)

γ)

 • Η συστολή τους γίνεται με τη θέληση μας.
 • Δεν υπακούουν στη θέληση μας.
 • Δεν υπακούουν στη θέληση μας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι αιμοδότες πρέπει να εξετάζονται :

 • για τις ομάδες αίματος (ως προς το σύστημα ΑΒΟ και το σύστημα Ρέζους),
 • αν υπάρχει μειωμένος αριθμός ερυθροκυττάρων,
 • για τη μορφή των ερυθροκυττάρων και την ποσότητα της αιμοσφαιρίνης που περιέχουν,
 • αλλά και κατά πόσον το αίμα του δότη είναι απαλλαγμένο μολυσματικών παραγόντων όπως οι ιοί που προκαλούν το AIDS και την ηπατίτιδα.

Τα κύτταρα του αίματος είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα, τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα και τα αιμοπετάλια. Όλα αυτά τα κύτταρα αποτελούν τα έμμορφα συστατικά του αίματος και παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών. Άρα, τα έμμορφα συστατικά που χάθηκαν είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και θα αναπληρωθούν από τον ερυθρό μυελό των οστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59, 65, 67)
Ο ερυθρός μυελός των οστών γενικά βρίσκεται στο μυελώδη αυλό των μακρών οστών και στις μυελοκυψέλες της σπογγώδους ουσίας. Στην ηλικία των 20 ετών περίπου (ο Κωνσταντίνος είναι 36 ετών), όλος σχεδόν ο ερυθρός μυελός των διαφύσεων έχει αντικατασταθεί από ωχρό μυελό. Αντίθετα, στις μυελοκυψέλες των σπονδύλων, του στέρνου, των πλευρών, των οστών της λεκάνης, του κρανίου, κτλ. ο ερυθρός μυελός συνεχίζει την αιμοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 114). ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ 2014-15.


ΙΙ. Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο Α και στο πλάσμα κυκλοφορούν αντισώματα έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β, ενώ ανήκει στην ομάδα Ο, όταν δεν υπάρχει κανένα αντιγόνο και στο πλάσμα κυκλοφορούν και τα δύο είδη αντισωμάτων (αντί-Α και αντί-Β). Ο Κωνσταντίνος ανήκει στην ομάδα Α αφού διαθέτει μόνο αντισώματα αντί-Β.
Κατά τις μεταγγίσεις πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη (Κωνσταντίνος) να μην περιέχει συγκολλητινογόνα (αντιγόνο Α για την ομάδα Α) αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη, άρα αποκλείονται δέκτες με αντισώματα (συγκολλητίνες) αντί-Α. Έτσι αποκλείονται δέκτες με ομάδες αίματος Β και Ο. Επομένως, μπορεί να δώσει αίμα σε άτομα ομάδας Α ή ΑΒ (συγκολλητίνες αντί-Β και καμμία αντίστοιχα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11306


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2008αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License