98o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:97
97o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 13:20 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.4.περιστατικών Αναφορά.συστημάτων.οργάνων Αντιστοίχιση.δειγμάτων.αίματος-Ασθενών Δομές.επιφάνειας.ημισφαιρίων Δομή.σύνδεσης.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων Λοβοί.ημισφαιρίων Συνεργαζόμενα.συστήματα.οργάνων Συστήματα.για.μεταφορά.οξυγόνου.και.ουσιών-στήριξη.και.προστασία
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:99
99o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 09 Jul 2015 21:55 by: billpits
Comments: 0
Tags: Διαφορές.μορφής.μυϊκού.ιστού Είδη.μυϊκού.ιστού.στο.σώμα Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Ομάδα.αίματος.αιμοδότη Ομάδες.αίματος.δεκτών Παραγωγή.έμμορφων.συστατικών-Δομή Συστολή.μυϊκού.ιστού-Έλεγχος
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11305 98o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.1
    Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Είδη αισθητηρίων υποδοχέων
Αισθήσεις - Ελεύθερες νευρικές απολήξεις
Yποδοχείς αναλόγως οργάνωσης - Παραδείγματα
Ίδιο με Β. Ι - 11213
Ίδιο με Β. Ι - 11282
Ι. Αντιστοίχιση δειγμάτων αίματος - Ασθενών
Ίδιο με Δ. Ι - 11304
ΙΙ. Λειτουργικές περιοχές στελέχους
Λειτουργία θαλάμου
Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες
Δομή προμήκη
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11239
ΙΙ. Αιτιολόγηση 4 περιστατικών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11304
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.0

Ι.

2

ΙΙ.

α.5

β.2

γ.7

δ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:33
Τελευταία τροποποίηση 16 May 2016 19:38 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 98o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11305

ΘΕΜΑ Β
Ι. Η λειτουργία του συστήματος των Αισθητηρίων Οργάνων στηρίζεται στην ύπαρξη
ειδικών κυττάρων-υποδοχέων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη αισθητηρίων υποδοχέων που διαθέτουμε, ανάλογα
με τον τύπο του ερεθίσματος που ανιχνεύουν; (4μ)
β) Να αναφέρετε 4 διαφορετικές αισθήσεις για τις οποίες ο αισθητικός υποδοχέας είναι
οι ελεύθερες νευρικές απολήξεις. (4μ)
γ) Μερικοί από τους υποδοχείς βρίσκονται ως ανεξάρτητα κύτταρα στο σώμα μας,
άλλοι όμως απαντώνται σε ομάδες. Να παραθέσετε από ένα σχετικό παράδειγμα για
κάθε είδος από τους υποδοχείς αυτούς και να ονομάσετε το όργανο στο οποίο
υπάρχουν.(4μ)

ΙΙ. Το Στέλεχος του Εγκεφάλου αποτελεί το τμήμα του που συνδέει τα εγκεφαλικά
ημισφαίρια με το Νωτιαίο Μυελό. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Από ποια επί μέρους τμήματα αποτελείται το στέλεχος του εγκεφάλου; (3μ)
β) Ποιο από τα τμήματα αυτά διοχετεύει τις νευρικές ώσεις από τους αισθητικούς
υποδοχείς στις κατάλληλες περιοχές του φλοιού, προκειμένου να αναλυθούν; (2μ)
γ) Ποιο από τα τμήματά του συνδέει λειτουργικά το Νευρικό Σύστημα με το
σύστημα των ενδοκρινών αδένων; Για ποιο λόγο μπορεί να παίζει αυτό το ρόλο; (4μ)
δ) Ποιο από τα τμήματά του έχει παρόμοια δομή με αυτήν του Νωτιαίου Μυελού;
(4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα υποθετικό περιστατικό που συνέβη στο αιματολογικό τμήμα της
οργάνωσης “Γιατροί χωρίς σύνορα” μπερδεύτηκαν 4 δείγματα αίματος που είχαν
ληφθεί από 4 διαφορετικά άτομα, στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών αποστολών
στις οποίες δραστηριοποιείται η οργάνωση.
• Το άτομο Α ζούσε σε ένα υψίπεδο των Ιμαλαΐων.
• Το άτομο Β προερχόταν από το Καμερούν στο οποίο υπάρχει υψηλό
ποσοστό ανθρώπων που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία.
• Το άτομο Γ, προερχόταν από έναν καταυλισμό προσφύγων για τον οποίον
υπήρχαν βάσιμες καταγγελίες, ότι η ποιότητα αλλά και η ποσότητα του
φαγητού ήταν απαράδεκτες.
• Το άτομο που προερχόταν από το Αφγανιστάν, είχε φθάσει στο εκεί
ιατρείο της οργάνωσης μετά μια κουραστική πεζοπορία 2 ημερών κατά τη
διάρκεια της οποίας είχε «αρπάξει» ένα γερό κρυολόγημα.

Ι. Λαμβάνοντας υπόψη της αναλύσεις που προέκυψαν για κάθε ένα από τα
δείγματα (στην κατακόρυφη στήλη), αφού μεταφέρετε τον πίνακα που
ακολουθεί στην κόλλα σας, να τοποθετήσετε το σύμβολο (+) στα τετράγωνα
στα οποία υπάρχει η πιθανότερη αντιστοιχία ανάμεσα στα άτομα και στα
διαφορετικά δείγματα αίματος.

Άτομα από τα οποία λήφθηκαν δείγματα αίματος
Διαφορετικά δείγματα αίματος Άτομο από Ιμαλάια Άτομο από Καμερούν Άτομο από καταυλισμό προσφύγων Άτομο από Αφγανιστάν
Δείγμα αίματος με δρεπανοκύτταρα
Δείγμα αίματος με αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων
Δείγμα αίματος με αυξημένο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων
Δείγμα αίματος με χαμηλό ποσοστό αιμοσφαιρίνης

ΙΙ. Να εξηγήσετε τους λόγους που σας οδήγησαν στις συγκεκριμένες επιλογές.
(12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα διαφορετικά είδη αισθητηρίων υποδοχέων που διαθέτουμε είναι : χημειοϋποδοχείς, θερμοϋποδοχείς, φωτοϋποδοχείς και μηχανοϋποδοχείς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


β) Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις. Για τις αισθήσεις της αφής και της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις.
Επομένως, ελεύθερες νευρικές απολήξεις υπάρχουν στις αισθήσεις του πόνου, της αφής, της πίεσης και της θερμοκρασίας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172-173)


γ) Οι παραπάνω αισθητήριοι υποδοχείς βρίσκονται στο σώμα είτε ως ανεξάρτητα κύτταρα, όπως οι ελεύθερες νευρικές απολήξεις στο δέρμα, είτε σε ομάδες στα αισθητήρια όργανα, π.χ. στον οφθαλμό, συνδεδεμένοι με κύτταρα από άλλους ιστούς, οι οποίοι τους προστατεύουν. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)

====

ΙΙ. α) Οι σημαντικότερες λειτουργικές περιοχές του στελέχους είναι ο θάλαμος, ο υποθάλαμος και ο προμήκης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159)


β) Από το θάλαμο οι νευρικές ώσεις που προέρχονται από τους αισθητικούς υποδοχείς της περιφέρειας διοχετεύονται στις κατάλληλες περιοχές του φλοιού, όπου και αναλύονται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159)


γ) Ο υποθάλαμος που αποτελεί το κέντρο ομοιόστασης του οργανισμού. Ελέγχει την υπόφυση (αδένας), και με αυτό τον τρόπο αποτελεί και την περιοχή σύνδεσης του νευρικού συστήματος με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159)


δ) Ο προμήκης έχει δομή παρόμοια με αυτήν του νωτιαίου μυελού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.

Άτομα από τα οποία λήφθηκαν δείγματα αίματος
Διαφορετικά δείγματα αίματος Άτομο από Ιμαλάια Άτομο από Καμερούν Άτομο από καταυλισμό προσφύγων Άτομο από Αφγανιστάν
Δείγμα αίματος με δρεπανοκύτταρα +
Δείγμα αίματος με αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων +
Δείγμα αίματος με αυξημένο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων +
Δείγμα αίματος με χαμηλό ποσοστό αιμοσφαιρίνης +

(Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60-61, 67)

ΙΙ. Άτομο Α: Στους ανθρώπους που ζουν σε μεγάλο υψόμετρο, όπου δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο στην ατμόσφαιρα τα ερυθροκύτταρα παράγονται με γρηγορότερο ρυθμό με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός τους στο αίμα. Τα επιπλέον ερυθροκύτταρα τους βοηθούν να προσλαμβάνουν οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες των ιστών τους.
Άτομο Β: Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία κληρονομική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μη φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα τα ερυθροκύτταρα να εμφανίζουν χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα.
Άτομο Γ: Όταν υπάρχει μειωμένος αριθμός ερυθροκυττάρων ή όταν τα ερυθροκύτταρα δεν έχουν αρκετή αιμοσφαιρίνη, τότε το άτομο πάσχει από αναιμία και παρουσιάζει αίσθημα κούρασης και ατονίας. Τα μειωμένα επίπεδα αιμοσφαιρίνης μπορεί να οφείλονται σε ανεπάρκεια σιδήρου (σιδηροπενία) λόγω κακής διατροφής του ατόμου.
Άτομο Δ: Σε περιπτώσεις μολύνσεων ο αριθμός των λευκοκυττάρων αυξάνεται σημαντικά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60-61, 67)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11305


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_8143αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License