95o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:94
94o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 15:33 by: billpits
Comments: 0
Tags: 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες rh-.πατέρας-Ανησυχία.για.παιδί-Αιτιολόγηση Δομή.νεύρων Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.με.κύτταρα.που.συσπώνται Είδος.ιστού-Δομή.με.πεπλατυσμένα.κύτταρα Επαλήθευση.ανησυχίας.για.παιδί-Αιτιολόγηση Κατηγορία.με.μεικτά.νεύρα-Περιοχές.νεύρωσης Λειτουργία.απύρηνου.κυττάρου Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:96
96o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 27 Aug 2015 13:09 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Δομές.επιφάνειας.ημισφαιρίων Δομή.σύνδεσης.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων Είδη-Δράση.αδένων Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων Λοβοί.ημισφαιρίων Μετάγγιση.αίματος.σε.5.τραυματίες-Συμβατότητα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11302 95o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Όργανα αναπαραγωγικού συστήματος άνδρα
Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11227
Ι. Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
ΙΙ. Νευρική οδός
Είδη νευρικών οδών
Απλή νευρική οδός
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11209
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11210
ΙΙ. Μετάγγιση αίματος σε 5 τραυματίες - Συμβατότητα
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α. β.3

γ. δ.3

Ι.

9

ΙΙ.

α.4

β.4

γ.4

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:31
Τελευταία τροποποίηση 22 May 2016 21:56 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 95o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11302

ΘΕΜΑ Β
Ι. Στο αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα παράγονται οι γαμέτες αλλά και οι
αντρικές ορμόνες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Από ποια τμήματα αποτελείται το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα; (3μ)
β) Ποιο από τα τμήματα του α. ερωτήματος παράγει τα σπερματοζωάρια; Να
ονομάσετε μία ορμόνη που παράγεται από το τμήμα αυτό; (2μ)
γ) Τα σπερματοζωάρια, αφού παραχθούν, αποθηκεύονται και ωριμάζουν σε μια
συγκεκριμένη δομή. Πώς ονομάζεται η δομή αυτή, πού βρίσκεται, τι μορφή έχει;
(3μ)
δ) Πότε αρχίζει η παραγωγή σπερματοζωαρίων στη ζωή του άνδρα; Ποια είναι η
ιδανική θερμοκρασία για την παραγωγή τους; (4μ)

ΙΙ. Η λειτουργία του Νευρικού Συστήματος θα ήταν αδύνατη, αν δεν υπήρχαν οι
νευρικές οδοί. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Τι ονομάζουμε νευρική οδό; Πώς διακρίνονται οι νευρικές οδοί ανάλογα
με τη λειτουργία τους; (5μ)
β) Αν μια οδός μεταβιβάζει ένα μήνυμα προς έναν μυ, σε ποια κατηγορία ανήκει;
Αν μια οδός μεταβιβάζει ένα μήνυμα που προέρχεται από ένα αισθητήριο όργανο,
σε ποια κατηγορία ανήκει; (4μ)
γ) Ποια είναι απλούστερη νευρική οδός και από τι αποτελείται; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Στο τοπικό νοσοκομείο έχει σημάνει συναγερμός. Μόλις έχουν μεταφέρει 5
φίλους που ενεπλάκησαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, οι οποίοι χρειάζονται
επειγόντως μετάγγιση μιας φιάλης αίματος ο καθένας. Το πρόβλημα όμως είναι
ότι στην αιματολογική μονάδα του νοσοκομείου υπάρχουν μόνο 6 φιάλες
αίματος από τις οποίες: Δύο (2) είναι της ΑΒ ομάδας, δύο (2) της Ο ομάδας, μια
(1) της Α και μια (1) της Β ομάδας.
Αν οι δύο από τους τραυματίες ανήκουν στην Α ομάδα αίματος, ένας στην ΑΒ
ομάδα, ένας στην Ο ομάδα και ο ένας στη Β ομάδα.

Ι. Τι είδους αντιγόνα και τι είδους αντισώματα έχουν στο αίμα τους οι
τραυματίες που ανήκουν στην ΑΒ και στην Ο ομάδα αίματος;
ΙΙ. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα που ακολουθεί στην κόλλα σας, να βάλετε το
σύμβολο (+) σε όποιο τετράγωνο αντιστοιχεί στην ομάδα αίματος που
πρέπει να πάρει καθένας από τους φίλους, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
όλων σε αίμα και να μην προκύψει πρόβλημα ασυμβατότητας σύμφωνα με
το σύστημα ΑΒΟ.

Ομάδα αίματος Φιάλες αίματος
Τραυματιών 1 (Α) 1 (Β) 2 (ΑΒ) 2 (Ο)
Α (1ος)
Α (2ος)
ΑΒ
Ο
Β

Να εξηγήσετε τους λόγους που σας οδήγησαν στις επιλογές σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα αποτελείται από:

  • τους δύο όρχεις,
  • την εκφορητική οδό του σπέρματος και
  • το πέος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 203)

β) Οι όρχεις είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα σπερματοζωάρια, και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες. Σημαντικότερη από τις ορμόνες αυτές είναι η τεστοστερόνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Τα σπερματοζωάρια ωριμάζουν και αποθηκεύονται στην επιδιδυμίδα, η οποία είναι ένας σφικτά περιελιγμένος σωλήνας μήκους 5-6 m στο πίσω μέρος κάθε όρχεως. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


δ) Η θερμοκρασία (34°C) στην περιοχή των όρχεων είναι η ιδανική για τη σπερματογένεση, δηλαδή την παραγωγή σπερματοζωαρίων, που θα αρχίσει κατά την εφηβεία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 203)

====

ΙΙ. α) Νευρική οδός είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις μέσα στο νευρικό σύστημα.
Οι οδοί που μεταφέρουν νευρικές ώσεις από το ΚΝΣ στα εκτελεστικά όργανα ονομάζονται κινητικές ή φυγόκεντρες, ενώ αυτές που μεταφέρουν νευρικές ώσεις από την περιφέρεια στο ΚΝΣ ονομάζονται αισθητικές ή κεντρομόλοι. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148)


β) Αν μια οδός μεταβιβάζει ένα μήνυμα προς έναν μυ (εκτελεστικό όργανο) ονομάζεται κινητική ή φυγόκεντρος, ενώ αυτή που μεταβιβάζει ένα μήνυμα που προέρχεται από ένα αισθητήριο όργανο (από την περιφέρεια προς το ΚΝΣ) ονομάζεται αισθητική ή κεντρομόλος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148)


γ) Η απλούστερη νευρική οδός είναι το αντανακλαστικό τόξο, το οποίο συνήθως αποτελείται από τον αισθητικό νευρώνα, τους ενδιάμεσους νευρώνες και τους κινητικούς νευρώνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα ΑΒ, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα (συγκολλητινογόνο Α και συγκολλητινογόνο Β), ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα ΑΒ δεν υπάρχουν αντισώματα (συγκολλητίνες).
Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Ο, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του δεν έχει καθόλου αντιγόνα (συγκολλητινογόνα), ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Ο κυκλοφορούν αντισώματα (συγκολλητίνες) έναντι του αντιγόνου Α και του αντιγόνου Β, τα αντι-Α και αντι-Β. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)


ΙΙ. Για τις ομάδες αίματος με βάση το σύστημα ΑΒΟ ισχύουν τα εξής:

Ομάδα αίματος Συγκολλητινογόνα (αντιγόνα) ερυθροκυττάρων Συγκολλητίνες (αντισώματα) πλάσματος
Α Α αντί-Β
Β Β αντί-Α
ΑΒ Α και Β κανένα
Ο κανένα αντί-Α
αντί-Β

Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)
Ομάδα αίματος Φιάλες αίματος
Τραυματιών 1 (Α) 1 (Β) 2 (ΑΒ) 2 (Ο)
Α (1ος) +
Α (2ος) +
ΑΒ +
Ο +
Β +

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11302


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2002αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License