93o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:92
92o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 03 Jan 2016 20:54 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.γεύσης-Θέση.οργάνων Αισθητήριο.όσφρησης-Θέση.αισθητηρίου Αιτιολόγηση.μοιραίων.τραυματισμών Εξοικείωση.υποδοχέα Κέντρο.όσφρησης-γεύσης Τμήμα.ανατομικής.περιοχής.εγκεφάλου
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:94
94o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 15:33 by: billpits
Comments: 0
Tags: 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες rh-.πατέρας-Ανησυχία.για.παιδί-Αιτιολόγηση Δομή.νεύρων Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.με.κύτταρα.που.συσπώνται Είδος.ιστού-Δομή.με.πεπλατυσμένα.κύτταρα Επαλήθευση.ανησυχίας.για.παιδί-Αιτιολόγηση Κατηγορία.με.μεικτά.νεύρα-Περιοχές.νεύρωσης Λειτουργία.απύρηνου.κυττάρου Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11300 93o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1-1.2
    Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 10 | §10.1
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.1
Θεματολογία Ι. Σχήμα ερυθροκυττάρων
Λειτουργίες αιμοσφαιρίνης
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Ίδιο με Δ. Ι - 11218
Ι. Ερμηνεία ακουστικών ερεθισμάτων
ΙΙ. Αναφορά συστημάτων οργάνων
Συνεργαζόμενα συστήματα συντονισμού και ρύθμισης - Είδος ιστού οργάνων
Ταξινόμηση οργάνων σε συστήματα
ΙΙ. Ιδιότητα λειτουργίας των υποδοχέων
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.9

Ι.

3

ΙΙ.

α.3

β.2

γ.2

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:30
Τελευταία τροποποίηση 03 Jan 2016 21:42 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 93o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11300

ΘΕΜΑ Β
Ι. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ο βιολογικός ρόλος των ερυθρών αιμοσφαιρίων
οφείλεται στο χαρακτηριστικό σχήμα τους και στο είδος της πρωτεΐνης που
κυριαρχεί στο κυτταρόπλασμά τους. Παράλληλα στην επιφάνειά τους, τα
αντιγόνα καθορίζουν την ομάδα αίματος στην οποία ανήκουμε και συνεπώς την
συμβατότητα κατά τις μεταγγίσεις αίματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο είναι το φυσιολογικό σχήμα των ώριμων ερυθρών αιμοσφαιρίων; Σε ποια
κληρονομική πάθηση το σχήμα αυτό μεταβάλλεται ώστε να γίνει δρεπανοειδές; (2μ)
β) Πώς ονομάζεται η πρωτεΐνη που βρίσκεται στο εσωτερικό τους; Ποια αέρια
μπορούν να συνδέονται με αυτήν; Να αναφέρετε μια αιτία για την οποία τα
επίπεδα της πρωτεΐνης αυτής, μπορεί να είναι μειωμένα. (4μ)
γ) Ποια αντιγόνα σύμφωνα με το σύστημα ΑΒ0 υπάρχουν στην επιφάνεια των
ερυθρών αιμοσφαιρίων και ποια αντισώματα (συγκολλητίνες) στο πλάσμα του
αίματος:
• ενός ατόμου που ανήκει στην Α ομάδα αίματος και
• ενός ατόμου που ανήκει στην ΑΒ ομάδα αίματος; (6μ)

ΙΙ. Τα συστήματα οργάνων του σώματος μας συνεργάζονται μεταξύ τους για την
εύρυθμη λειτουργία του σώματος μας.

α) Να αναφέρετε τα συστήματα οργάνων μας. (5μ)
β) Ποια συστήματα συνεργάζονται στο συντονισμό και τη ρύθμιση των
λειτουργιών όλου του οργανισμού; Ποιο είναι το κύριο είδος ιστού από τον οποίο
είναι δομημένα τα όργανα καθενός από τα συστήματα αυτά; (4μ)
γ) Σε ποιο σύστημα οργάνων ανήκει καθένα από τα ακόλουθα όργανά μας: Αυτί,
Οισοφάγος, Πνευμονική αρτηρία, Υπόφυση; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα πείραμα το ακουστικό νεύρο ενός βατράχου αποσυνδέθηκε από το κέντρο της
ακοής στον εγκέφαλο με το οποίο είναι συνδεδεμένο και συνδέθηκε με το κέντρο της
γεύσης. Με δεδομένο ότι τα κέντρα της γεύσης και της ακοής βρίσκονται σε αντίστοιχους
λοβούς τόσο στον εγκέφαλο του ανθρώπου όσο και του βατράχου, να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

Ι. Πώς θα ερμηνεύει πλέον το πειραματόζωο τα ακουστικά ερεθίσματα;
ΙΙ. Ποια ιδιότητα της λειτουργίας των υποδοχέων και του Νευρικού Συστήματος
ευθύνεται για την απάντηση που δώσατε στο α. ερώτημα; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο.
Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι κληρονομική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μη φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα τα ερυθροκύτταρα να εμφανίζουν χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59, 67)


β) Το κυτταρόπλασμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη.
Το άτομο σιδήρου που υπάρχει σε κάθε μόριο αίμης της αιμοσφαιρίνης δεσμεύει ένα μόριο οξυγόνου. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο στα τριχοειδή, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων.
Μειωμένα επίπεδα αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρα μπορεί να οφείλονται σε ανεπάρκεια σιδήρου (σιδηροπενία) λόγω κακής διατροφής του ατόμου ή αδυναμία του οργανισμού να απορροφήσει τη βιταμίνη Β12 από το έντερο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59-60, 67)


γ) Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο (συγκολλητινογόνο) Α, ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα (συγκολλητίνες) έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β.
Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα ΑΒ, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα (συγκολλητινογόνο Α και συγκολλητινογόνο Β), ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα ΑΒ δεν υπάρχουν αντισώματα (συγκολλητίνες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)

Ομάδα αίματος Συγκολλητινογόνα (αντιγόνα) ερυθροκυττάρων Συγκολλητίνες (αντισώματα) πλάσματος
Α Α αντί-Β
ΑΒ Α και Β κανένα

====

ΙΙ. α) Πεπτικό σύστημα, κυκλοφορικό σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, ουροποιητικό σύστημα, σύστημα αισθητήριων οργάνων, νευρικό σύστημα, σύστημα ενδοκρινών αδένων, ερειστικό σύστημα, μυϊκό σύστημα, αναπαραγωγικό σύστημα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


β) Το σύστημα των αισθητήριων οργάνων δέχεται ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα αυτά αναλύονται και ερμηνεύονται στο νευρικό σύστημα, το οποίο σε συνεργασία με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων ρυθμίζει και συντονίζει όλες τις λειτουργίες του σώματος. Στο σύστημα των αισθητήριων οργάνων και στο νευρικό σύστημα, το κύριο είδος ιστού είναι ο νευρικός ιστός. Στο σύστημα των ενδοκρινών αδένων ο κύριος ιστός είναι ο επιθηλιακός ιστός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9, 13)


γ) Αυτί: ανήκει στο σύστημα των αισθητήριων οργάνων.
Οισοφάγος: ανήκει στο πεπτικό σύστημα.
Πνευμονική αρτηρία: ανήκει στο κυκλοφορικό σύστημα.
Υπόφυση: ανήκει στο σύστημα των ενδοκρινών αδένων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10, 13, 45, 180)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τα ακουστικά ερεθίσματα ερμηνεύονται πλέον ως γεύση από το πειραματόζωο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


ΙΙ. Επειδή ο τρόπος δημιουργίας και μεταφοράς της νευρικής ώσης είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το είδος του ερεθίσματος, οι διαφορετικές αισθήσεις είναι αποτέλεσμα διαφορετικού τρόπου ανάλυσης και ερμηνείας αυτών των νευρικών ώσεων που σχετίζεται με την περιοχή του φλοιού όπου καταλήγουν οι νευρικές ώσεις. Για παράδειγμα, οι νευρικές ώσεις που φτάνουν σε μία περιοχή του κροταφικού λοβού (κέντρο ακοής) ερμηνεύονται, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας τους, ως ήχος, ενώ άλλες, που φτάνουν σε άλλη περιοχή (κέντρο γεύσης), πάντα ως γεύση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11300


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_3230αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License