89o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:88
88o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 03 Jan 2016 19:18 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.ευαισθησίας.δέρματος.σε.πόνο Είδος.υποδοχέων.σε.τένοντες-Περιοχή.ερμηνείας.σε.εγκέφαλο Θέση.υποδοχέων.πόνου Ομάδα.rhesus.πατέρα.κυοφορούμενου.παιδιού Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Πρόβλημα.υγείας.rh+.παιδιού-Πρόληψη
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:90
90o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2016 20:53 by: billpits
Comments: 0
Tags: Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Επιλογή.δότη.αίματος.με.δέκτη.Β.ομάδας-Αιτιολόγηση Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση Ρόλος.τμημάτων.εξωτερικού.αυτιού Τμήματα.εξωτερικού.αυτιού-Χαρακτηριστικά Υμένας.μέσου.αυτιού-Μεταβίβαση.παλμικών.κινήσεων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11296 89o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Κύριος ιστός τριών δομών
Σύσταση μεσοκυττάριας ουσίας συνδέσμου
Κύτταρα κύριου ιστού τετρακέφαλου μυός
Ι. Εξετάσεις αίματος αιμοδοτών
ΙΙ. Στύση πέους - Αίτια
Πόσθη - Ακροποσθία
Περιτομή
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11249
ΙΙ. Επιλογή δότη αίματος σε δέκτη Β ομάδας - Αιτιολόγηση
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

Ι.

4

ΙΙ.

α.7

β.3

γ.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:26
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 19:21 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 89o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11296

ΘΕΜΑ Β
Ι. Στην περιοχή του γόνατος, μεταξύ άλλων, υπάρχει ο τετρακέφαλος μυς
(σκελετικός μυς), το μηριαίο οστό και ένας σύνδεσμος.

α) Να αναφέρεις τον κύριο ιστό που σχηματίζει καθεμία από τις τρεις παραπάνω
δομές. (3μ)
β) Να προσδιορίσεις τη σύσταση της μεσοκυττάριας ουσίας που υπάρχει στον
σύνδεσμο. (4μ)
γ) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα που αποτελούν τον κύριο ιστό του τετρακέφαλου
μυός; Ποια είναι η μορφή των κυττάρων αυτών; (5μ)

ΙΙ. Το πέος, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, εισέρχεται στον γυναικείο κόλπο
προκειμένου να επιτευχθεί η γονιμοποίηση. Η είσοδος του πέους προϋποθέτει τη στύση
του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιες είναι οι μεταβολές που γίνονται στο πέος κατά τη στύση; Πώς επιτυγχάνεται αυτή;
(5μ)
β) Τι είναι η πόσθη και τι η ακροποσθία; (4μ)
γ) Τι είναι η περιτομή και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Δύο φίλοι αποφάσισαν να μετάσχουν σε μια εθελοντική αιμοδοσία. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Σε ποιες εξετάσεις θα πρέπει να υποβληθεί το αίμα των δύο υποψήφιων
αιμοδοτών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
ΙΙ. Αν ο ένας φίλος ανήκει στην Α ομάδα και ο άλλος ανήκει στην 0 ομάδα αίματος
ποιανού το αίμα μπορεί να δοθεί σε κάποιον δέκτη της Β ομάδας αίματος; Να
αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Ο σκελετικός μυϊκός ιστός συναντάται στους σκελετικούς μυς, άρα στον τετρακέφαλο μυ (σκελετικός μυς) ο κύριος ιστός είναι ο σκελετικός μυϊκός ιστός.
Ο οστίτης ιστός συναντάται στα οστά, άρα στο μηριαίο οστό ο κύριος ιστός είναι ο οστίτης ιστός (που ανήκει στον ερειστικό ιστό).
Ο πυκνός συνδετικός ιστός συναντάται στους συνδέσμους των αρθρώσεων, άρα στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο ο κύριος ιστός είναι ο πυκνός συνδετικός ιστός (που ανήκει στον ερειστικό ιστό). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10-12)


β) Η μεσοκυττάρια ουσία του πυκνού συνδετικού ιστού αποτελείται κυρίως από ινίδια κολλαγόνου σε δεσμίδες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


γ) Ο σκελετικός μυϊκός ιστός συναντάται στους σκελετικούς μυς και αποτελείται από σχετικά μακριές κυλινδρικές μυϊκές ίνες, που φέρουν γραμμώσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)

====

ΙΙ. α) Το πέος αποτελείται από τρία σηραγγώδη σώματα, τα οποία κατά την ερωτική διέγερση γεμίζουν με αίμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πέος να γίνεται μεγαλύτερο, σκληρό και ανορθωμένο (στύση). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


β) Τα τρία σηραγγώδη σώματα περιβάλλονται από δέρμα, την πόσθη. Το τμήμα της πόσθης που καλύπτει τη βάλανο ονομάζεται ακροποσθία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Η ακροποσθία κατά την ούρηση και κυρίως κατά τη στύση τραβιέται προς τα πίσω. Όταν η ακροποσθία έχει πολύ στενό άνοιγμα, δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα πίσω και προκαλείται πόνος. Σ' αυτή την περίπτωση αφαιρείται χειρουργικά με περιτομή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι υποψήφιοι αιμοδότες πρέπει να εξετάζονται :

  • για τις ομάδες αίματος (ως προς το σύστημα ΑΒΟ και το σύστημα Ρέζους),
  • αν υπάρχει μειωμένος αριθμός ερυθροκυττάρων,
  • για τη μορφή των ερυθροκυττάρων και την ποσότητα της αιμοσφαιρίνης που περιέχουν,
  • αλλά και κατά πόσον το αίμα του δότη είναι απαλλαγμένο μολυσματικών παραγόντων όπως οι ιοί που προκαλούν το AIDS και την ηπατίτιδα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65, 67)

ΙΙ. Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από την παρουσία ή μη ειδικών αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Με βάση τα αντιγόνα αυτά, έχουν προσδιοριστεί τέσσερις ομάδες αίματος, οι Α, Β, ΑΒ, Ο (σύστημα ΑΒΟ). Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο Α, ανήκει στην ομάδα Β, όταν υπάρχει το αντιγόνο Β, στην ομάδα ΑΒ, όταν υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα και στην ομάδα Ο, όταν δεν υπάρχει κανένα. Τα αντιγόνα αυτά ονομάζονται συγκολλητινογόνα.
Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β, στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα Β αντισώματα, έναντι του αντιγόνου Α, τα αντί-Α, στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα ΑΒ κανένα, και των ατόμων με ομάδα Ο και τα δύο είδη αντισωμάτων (αντί-Α και αντί-Β). Τα αντισώματα αυτά ονομάζονται συγκολλητίνες. Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη.
Συνεπώς, από τους δύο φίλους (Α και Ο ομάδας αίματος), μόνο το αίμα του ατόμου με ομάδα αίματος Ο μπορεί να χορηγηθεί στο άτομο με ομάδα αίματος Β, στου οποίου το πλάσμα κυκλοφορούν αντισώματα έναντι του αντιγόνου Α, τα αντί-Α, άρα δεν μπορεί να δεχτεί αίμα με αντιγόνα Α (ομάδα Α). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63, 50)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11296


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_4953αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License