82o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:81
81o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Feb 2016 19:00 by: billpits
Comments: 0
Tags: Θέση.χοριοειδή Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Λείοι.μύες.χοριοειδή Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:83
83o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 19:07 by: billpits
Comments: 0
Tags: Δημιουργία.νευρικής.ώσης.όσφρησης Δομή.οσφρητικού.βλεννογόνου Εξοικείωση.υποδοχέα Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Συστατικά Πρωτεΐνες.αίματος.που.συμμετέχουν.στην.άμυνα-Δράση
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11289 82o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
 Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
    Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Ι. Ταυτοποίηση κυττάρων αναλόγως χαρακτηριστικών
Κατάταξη κυττάρων σε ιστούς
Ίδιο με Δ. Ι - 11288
ΙΙ. Δομή εξωκρινή αδένα
Είδος-Χαρακτηριστικά ιστού αδένων
Κύτταρα αδένων - Παραδείγματα
Προϊόντα αδένα με εξωκρινή-ενδοκρινή μοίρα
ΙΙ. Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος συγκεκριμένου κυττάρου - Περιεχόμενη πρωτεΐνη
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11288
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι. Ι.

6

4

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

δ.2

ΙΙ.

4

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:21
Τελευταία τροποποίηση 30 Jun 2015 19:33 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 82o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11289

ΘΕΜΑ Β

ΙΙ. Οι εξωκρινείς αδένες ανήκουν στην κατηγορία των αδένων που
απελευθερώνουν τις εκκρίσεις τους είτε στο εξωτερικό του σώματος, είτε σε
κοιλότητές του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται η δομή μέσω της οποίας ένας εξωκρινής αδένας απελευθερώνει
την έκκρισή του. (1μ)
β) Από ποιο είδος ιστού είναι κυρίως δομημένοι οι αδένες; Τι χαρακτηρίζει τον ιστό
αυτό από την άποψη του τρόπου με τον οποίο συνδέονται τα κύτταρά του; (4μ)
γ) Μερικοί από τους εξωκρινείς αδένες αποτελούνται από ένα μόνο κύτταρο, ενώ
άλλοι από πολλά. Να παραθέσετε ένα παράδειγμα για κάθε είδος αδένα. (4μ)
δ) Να αναφέρετε έναν αδένα που μπορεί να λειτουργεί ταυτοχρόνως ως εξωκρινής
και ως ενδοκρινής. Ποια είναι τα διαφορετικά προϊόντα που παράγει ο αδένας
αυτός; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Σε έναν μαθητή δόθηκαν 3 διαφορετικά είδη κυττάρων:

  • Το κύτταρο Α δεν είχε πυρήνα και είναι έγχρωμο.
  • Το κύτταρο Β έφερε γραμμώσεις ενώ
  • Το κύτταρο Γ έφερε βλεφαρίδες.

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
Ι. Τι είδος κυττάρου είναι το Α; Σε ποιο είδος ιστού μπορεί να ανήκει το κύτταρο Β;
Σε ποιο είδος ιστού μπορεί να ανήκει το κύτταρο Γ;
ΙΙ. Σε ποιο τμήμα του οργανισμού μας παράγεται το κύτταρο Α, σε ποιο
καταστρέφεται; Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος του; Σε ποια πρωτεΐνη τον
οφείλει; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.

====

ΙΙ. α) Οι εξωκρινείς αδένες εκκρίνουν τα προϊόντα τους διά μέσου ενός εκφορητικού πόρου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


β) Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Μερικές φορές κύτταρα του επιθηλιακού ιστού μπορεί να παράγουν και να εκκρίνουν κάποιο προϊόν και τότε συνιστούν έναν αδένα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


γ) Ένας αδένας μπορεί να αποτελείται από πολλά κύτταρα (όπως οι σιελογόνοι) ή από ένα μόνο κύτταρο (όπως τα βλεννογόνο κύτταρα του γαστρεντερικοΰ σωλήνα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


δ) Οι μεικτοί αδένες περιλαμβάνουν εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. Για παράδειγμα, η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος εκκρίνει το παγκρεατικό υγρό στο δωδεκαδάκτυλο, διά μέσου του παγκρεατικού πόρου, ενώ η ενδοκρινής μοίρα εκκρίνει στο αίμα την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, οι οποίες ελέγχουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Το κύτταρο Α είναι ερυθρό αιμοσφαίριο.
Το κύτταρο Β ανήκει στο μυϊκό ιστό.
Το κύτταρο Γ ανήκει στον επιθηλιακό ιστό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9, 12, 59)


ΙΙ. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών και καταστρέφονται στο ήπαρ και στη σπλήνα. Ο ρόλος τους είναι η μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς και η απομάκρυνση από αυτούς του διοξειδίου του άνθρακα. Η αιμοσφαιρίνη είναι μία εξειδικευμένη πρωτεΐνη, υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59-60)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11289


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_3225αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License