71o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:70
70o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 07 Jul 2015 10:56 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Δέρμα.ως.αισθητήριο.όργανο Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Κατάταξη.δέρματος.ως.δομή Κατάταξη.τεσσάρων.αδένων.σε.ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:72
72o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 13:39 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ιδιότητες.αίματος Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος-Σχέση.κλάδων Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων-Διαφορές Παραδείγματα.Ενδοκρινών.αδένων Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες Ρύθμιση.αναπνευστικής/καρδιακής.λειτουργίας-θερμοκρασίας.σώματος Ρύθμιση.εύρους.κόρης-συχνότητας.καρδιακού.παλμού Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11278 71o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1
   Κεφ. 12 | §12.2
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Ποσότητα-σχήμα ωοθηκών
Δομή σύνδεσης ωοθηκών με μήτρα - Σημαντικό γεγονός οργάνου
Δομή μήτρας
Ι. Πρωτεΐνες ιστών & λειτουργίες
Ίδιο με Δ. Ι - 11221
ΙΙ. Ειδικά όργανα γεύσης - Θέση
Είδη κυττάρων οργάνων γεύσης
Δημιουργία νευρικών ώσεων - Λοβός ερμηνείας
Ομάδες υποδοχέων γεύσης
ΙΙ. Ιδιότητες του αίματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11221
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

Ι.

3

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

δ.2

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:08
Τελευταία τροποποίηση 20 May 2016 20:17 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 71o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11278

ΘΕΜΑ Β
Ι. Οι ωοθήκες αποτελούν τα όργανα στα οποία παράγονται τα ωάρια και συνδέονται
λειτουργικά με άλλα τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο είναι το σχήμα των ωοθηκών; Πόσες ωοθήκες υπάρχουν, φυσιολογικά, στο σώμα
κάθε γυναίκας; (2μ)
β) Πώς ονομάζονται τα τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας που
συνδέουν τις ωοθήκες με τη μήτρα; Ποιο είναι το σημαντικό γεγονός, για τη διαδικασία
της αναπαραγωγής, που συμβαίνει στα τμήματα αυτά; (4μ)
γ) Ποιο είναι το σχήμα και το μέγεθος της μήτρας; Από τι αποτελείται το τοίχωμά της, από
τι το εσωτερικό περίβλημά της; Πού καταλήγει το κάτω της μέρος; (6μ)

ΙΙ. Χάρη στα ειδικά όργανα της γεύσης είμαστε ικανοί να αισθανόμαστε μια μεγάλη
ποικιλία γευστικών ερεθισμάτων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα ειδικά όργανα της γεύσης και πού εντοπίζονται; (3μ)
β) Από ποια είδη κυττάρων αποτελούνται τα ειδικά όργανα της γεύσης; (2μ)
γ) Πώς οι διαλυμένες στο σάλιο χημικές ενώσεις προκαλούν τη δημιουργία νευρικών
ώσεων από τα υποδεκτικά κύτταρα της γεύσης; Σε ποιο τμήμα του εγκεφάλου
καταλήγουν, ώστε να ερμηνευθούν; (4μ)
δ) Ποιες είναι οι διαφορετικές ομάδες υποδοχέων χάρη στις οποίες γευόμαστε; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Οι λειτουργίες για τις οποίες ευθύνεται ένας ιστός, ως ένα βαθμό, εξαρτώνται
από το είδος των πρωτεϊνών που υπάρχουν στα κύτταρά του και στη
μεσοκυττάρια ουσία του. Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη πρόταση να
συντάξετε ένα κείμενο στο οποίο:

Ι. Να συσχετίσετε την ελαστικότητα του δέρματος, την ανθεκτικότητα των
τενόντων και των οστών με τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες που υπάρχουν στις
δομές αυτές
ΙΙ. Να συσχετίσετε τις ιδιότητες του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο, να
αποτρέπει την αιμορραγία σε μικρούς τραυματισμούς και να καταστρέφει τα
μικρόβια με τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες που περιέχει. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι ωοθήκες έχουν σχήμα αμυγδάλου. Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας αποτελείται από τις δύο ωοθήκες, τους δύο ωαγωγούς (ή σάλπιγγες), τη μήτρα, τον κόλπο και το αιδοίο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)


β) Οι ωαγωγοί (ή σάλπιγγες) εκτείνονται από τις ωοθήκες προς τη μήτρα.
Κατά την εκσπερμάτωση, 300.000.000 περίπου σπερματοζωάρια ελευθερώνονται στον κόλπο της γυναίκας, και διά μέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους ωαγωγούς. Αν εκεί τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. Κατά τη γονιμοποίηση, η κεφαλή ενός μόνο σπερματοζωαρίου με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων εισέρχεται στο ωάριο. Αμέσως μετά δημιουργούνται αλλαγές στο ωάριο που εμποδίζουν την είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων. Οι πυρήνες των δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων συντήκονται και προκύπτει ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, με 46 χρωμοσώματα. Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205, 211)


γ) Η μήτρα είναι ένα όργανο που έχει περίπου το μέγεθος και το σχήμα ενός ανεστραμμένου αχλαδιού, με παχιά τοιχώματα από μυϊκό ιστό. Η μήτρα περιβάλλεται εσωτερικά από βλεννογόνο, το ενδομήτριο. Το κάτω μέρος της μήτρας καταλήγει στον κόλπο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)

====

ΙΙ. α) Τα ειδικά όργανα της γεύσης είναι οι γευστικοί κάλυκες. Βρίσκονται κυρίως στις αναδιπλώσεις του βλεννογόνου της γλώσσας (γευστικές θηλές) και, σε μικρότερους αριθμούς, στον ουρανίσκο και στο φάρυγγα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 186)


β) Οι γευστικοί κάλυκες αποτελούνται από στηρικτικά και ειδικά υποδεκτικά τριχοφόρα κύτταρα (50-150 ανά κάλυκα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 186)


γ) Οι χημικές ουσίες, για να ανιχνευτούν, πρέπει να διαλυθούν πρώτα στο σάλιο. Αυτό αιτιολογεί την αδυναμία μας να αντιληφθούμε τη γεύση ξηράς τροφής, όταν στη γλώσσα δεν υπάρχει σάλιο. Η επαφή των διαλυμένων χημικών ενώσεων με τις βλεφαρίδες των υποδεκτικών κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης, η οποία, μέσω της γευστικής οδού, μεταφέρεται αρχικά στο θάλαμο και καταλήγει στο κέντρο της γεύσης (βρεγματικός λοβός). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 186)


δ) Πιστεύεται ότι υπάρχουν τέσσερις, τουλάχιστον, ομάδες υποδοχέων που είναι υπεύθυνες για την ανίχνευση των τεσσάρων βασικών γεύσεων: του γλυκού, του πικρού, του ξινού και του αλμυρού. Κύτταρα της καθεμίας από τις ομάδες των υποδοχέων βρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση σε συγκεκριμένες περιοχές της γλώσσας. Όπως και στην όσφρηση, η πολυπλοκότητα των γευστικών αισθημάτων είναι το αποτέλεσμα διέγερσης μιας ή περισσότερων ομάδων γευστικών υποδοχέων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 186)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ο ερειστικός ιστός αποτελείται από κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε άφθονη μεσοκυττάρια ουσία. Η μεσοκυττάρια ουσία μπορεί να περιέχει δύο τύπων πρωτεϊνικά ινίδια, το κολλαγόνο, που της προσδίδει αντοχή και ελαστικότητα, και την ελαστίνη, που της προσδίδει περισσότερη ελαστικότητα. Ο ερειστικός ιστός συνδέει δομές μεταξύ τους, προσφέρει στήριξη και προστασία. Διακρίνεται σε συνδετικό, χόνδρινο και οστίτη ιστό.
Ο συνδετικός ιστός διακρίνεται σε χαλαρό και πυκνό. Ο χαλαρός συνδετικός ιστός συναντάται κυρίως στο δέρμα. Η μεσοκυττάρια ουσία του περιέχει ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης. Ο συνδυασμός αυτός είναι υπεύθυνος για την ελαστικότητα του δέρματος. Η μεσοκυττάρια ουσία του πυκνού συνδετικού ιστού αποτελείται κυρίως από ινίδια κολλαγόνου σε δεσμίδες. Συναντάται στους συνδέσμους των αρθρώσεων και στους τένοντες που συνδέουν τους σκελετικούς μυς με τα οστά.
Ο οστίτης ιστός, που συναντάται στα οστά, αποτελείται από εξαιρετικά σκληρή μεσοκυττάρια ουσία, η οποία περιέχει άλατα και ινίδια κολλαγόνου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10-11)


ΙΙ. Το αίμα θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ως ιδιαίτερος τύπος συνδετικού ιστού, που αποτελείται από τρία είδη κυττάρων: τα ερυθρά αιμοσφαίρια, που μεταφέρουν οξυγόνο, τα λευκά αιμοσφαίρια, που συμβάλλουν στην άμυνα, και τα αιμοπετάλια, που συμμετέχουν στην πήξη του αίματος. Η μεσοκυττάρια ουσία σ' αυτή την περίπτωση είναι υγρή και αποτελεί το πλάσμα του αίματος.
Σε αυτές τις ιδιότητες βοηθούν και οι διάφορες πρωτεΐνες που υπάρχουν στο αίμα.

  • Στα ερυθρά αιμοσφαίρια, το κυτταρόπλασμα τους περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη, μία εξειδικευμένη πρωτεΐνη, υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου. (Μεταφορά ουσιών)
  • Στα λευκά αιμοσφαίρια, μία ομάδα λεμφοκυττάρων, τα Β-λεμφοκύτταρα, είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ειδικών πρωτεϊνών των αντισωμάτων. (Άμυνα έναντι μικροοργανισμών)
  • Πρωτεΐνες του πλάσματος είναι οι σφαιρίνες που παράγονται στο ήπαρ και προορίζονται κυρίως για την καταστροφή των μικροοργανισμών και τη μεταφορά ουσιών, έχουν ενζυμική δράση, ορισμένες από αυτές συμμετέχουν και στη διαδικασία πήξης του αίματος. (Μεταφορά ουσιών, Άμυνα έναντι μικροοργανισμών, Πήξη αίματος)
  • Το συμπλήρωμα είναι μία ομάδα 20 πρωτεϊνών που συμμετέχουν στη διαδικασία αντιμετώπισης των παθογόνων μικροοργανισμών, καταστρέφοντας τους με διάφορους τρόπους. (Άμυνα έναντι μικροοργανισμών)
  • Το ινωδογόνο που έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία πήξης του αίματος. (Πήξη αίματος) (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62-63)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11278


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7647αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License