70o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:69
69o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 Aug 2015 15:34 by: billpits
Comments: 0
Tags: Δέρμα.ως.αισθητήριο.όργανο Κατάταξη.δέρματος.ως.δομή Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Μάθηση Παράγοντες.πήξης.αίματος Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Συμμετοχή.αίματος.σε.ρυθμίσεις.ομοιόστασης Τύποι.μάθησης-Παραδείγματα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:71
71o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 20 May 2016 20:17 by: billpits
Comments: 0
Tags: Δημιουργία.νευρικών.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας Δομή.μήτρας Δομή.σύνδεσης.ωοθηκών.με.μήτρα-Σημαντικό.γεγονός.οργάνου Είδη.κυττάρων.οργάνων.γεύσης Ειδικά.όργανα.γεύσης-Θέση Ιδιότητες.αίματος Ομάδες.υποδοχέων.γεύσης Ποσότητα-σχήμα.ωοθηκών Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11277 70o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
   Κεφ. 11 | §11.0
   Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
    Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 1 | § 1.1-1.2
    Κεφ. 9 | § 9.1
    Κεφ. 10 | §10.1-10.2
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.1-10.2
Θεματολογία Ι. Κατάταξη τεσσάρων αδένων σε ενδοκρινείς-εξωκρινείς-μεικτούς
Ίδιο με Β. Ι - 11255
Ι. Κατάταξη δέρματος ως δομή
Ίδιο με Δ. Ι - 11276
ΙΙ. Θέση τριχοειδών αγγείων - Τοιχώματα - Είδος ιστού
Ανταλλαγή αερίων σε τριχοειδή αγγεία
Ροή αίματος στα τριχοειδή
Κύτταρα που διαπερνούν τοιχώματα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11259
ΙΙ. Δέρμα ως αισθητήριο όργανο
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11276
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

2

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

δ.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:05
Τελευταία τροποποίηση 07 Jul 2015 10:56 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 70o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11277

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των αδένων, περιλαμβάνονται η υπόφυση, οι ιδρωτοποιοί αδένες, οι
ωοθήκες και τα επινεφρίδια. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι από αυτούς κατατάσσονται στους ενδοκρινείς αδένες; (4μ)
β) Ποιοι από αυτούς κατατάσσονται στους εξωκρινείς αδένες ; (4μ)
γ) Ποιοι από τους αδένες της εκφώνησης είναι μεικτοί; Για ποιο λόγο χαρακτηρίζεται έτσι;
(4μ)

ΙΙ. Μεταξύ των αιμοφόρων αγγείων περιλαμβάνονται αγγεία που, λόγω της μικρής
διαμέτρου τους, χαρακτηρίζονται ως τριχοειδή. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Μεταξύ ποιων άλλων αγγείων παρεμβάλλονται τα τριχοειδή αγγεία; Από τι
συνίσταται το τοίχωμα τους; Πώς ονομάζεται το είδος ιστού που το αποτελεί; (6μ)
β) Ποια αέρια ανταλλάσσει το αίμα με τα κύτταρα των ιστών, μέσω του τοιχώματος
των τριχοειδών αγγείων; (2μ)
γ) Ποιο χαρακτηριστικό της ροής του αίματος στα τριχοειδή αγγεία, διευκολύνει την
ανταλλαγή αερίων που αναφέρονται στο β. ερώτημα; (3μ)
δ) Ποια είναι τα είδη κυττάρων που έχουν την ικανότητα να διαπερνούν τα
τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων; (2μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ο ανθρώπινος οργανισμός, όπως κάθε πολυκύτταρος οργανισμός αποτελείται
από κύτταρα που οργανώνονται σε ιστούς, από ιστούς που οργανώνονται σε
όργανα κ.ο.κ.

Ι. Σε ποια δομή από τις παραπάνω θα κατατάσσατε το δέρμα; Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας.
ΙΙ. Πολλοί θεωρούν το δέρμα ως το μεγαλύτερο αισθητήριο του οργανισμού μας.
Για ποιο λόγο πιστεύετε πώς η άποψη αυτή είναι σωστή; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στους ενδοκρινείς αδένες ανήκουν η υπόφυση, τα επινεφρίδια, (ο υποθάλαμος, ο θυρεοειδής, η επίφυση και ο θύμος αδένας) κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


β) Στους εξωκρινείς αδένες ανήκουν οι ιδρωτοποιοί αδένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10, 171)


γ) Υπάρχουν και αδένες με διπλή δράση, εξωκρινή και ενδοκρινή- οι οποίοι ονομάζονται μεικτοί αδένες- στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ωοθήκες. Οι ωοθήκες κατά την εφηβεία (11ο με 13ο έτος της ηλικίας), αρχίζουν να παράγουν ορμόνες όπως τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα ωάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171, 205)

====

ΙΙ. α) Τα τριχοειδή παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών. Τα τοιχώματά τους συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, το ενδοθήλιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)


β) Μέσω των τοιχωμάτων των τριχοειδών γίνεται η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)


γ) Η ταχύτητα του αρτηριακού αίματος ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)


δ) Τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα, έχουν την ικανότητα να διαπερνούν τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων (διαπίδυση) και κατευθύνονται στο σημείο όπου υπάρχει μόλυνση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.

  • Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, που σχηματίζουν επιφάνειες, οι οποίες καλύπτουν εξωτερικά το σώμα ή επενδύουν εσωτερικά διάφορες κοιλότητες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)
  • Κύτταρα του επιθηλιακού ιστού μπορεί να παράγουν και να εκκρίνουν κάποιο προϊόν και τότε συνιστούν έναν αδένα. Οι εξωκρινείς αδένες εκκρίνουν τα προϊόντα τους διά μέσου ενός εκφορητικού πόρου είτε έξω από το σώμα (π.χ. οι ιδρωτοποιοί αδένες) είτε σε εσωτερικές κοιλότητες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9-10)
  • Οι κινητικοί νευρώνες μεταφέρουν τα μηνύματα από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα, τα οποία απαντούν είτε με σύσπαση (μύες) είτε με έκκριση ουσιών (αδένες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)
  • Οι αισθητήριοι υποδοχείς (π.χ. του πόνου, αφής και πίεσης στην επιφάνεια του σώματος, θερμοκρασίας) βρίσκονται στο σώμα είτε ως ανεξάρτητα κύτταρα, όπως οι ελεύθερες νευρικές απολήξεις στο δέρμα, είτε σε ομάδες στα αισθητήρια όργανα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171-173)
    Επομένως, το δέρμα αποτελεί όργανο αφού αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς.
  • Δομή και λειτουργίες του δέρματος: 1. Επιδερμίδα (Κερατίνη στιβάδα, Μητρική στιβάδα), 2. Χόριο (Ιδρωτοποιοί αδένες, Αγγεία, Τρίχες και ορθωτήρες μύες, Σμηγματογόνοι αδένες, Υποδοχείς), 3. Υποδόριος ιστός (Στιβάδα λιποκυττάρων) (Σχολικό Βιβλίο, Πίνακας σελ. 104), ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
    Δηλαδή, επιθηλιακός ιστός, νευρικός ιστός, μυικός ιστός και συνδετικός ιστός μαζί συνεργάζονται αρμονικά=όργανο.

ΙΙ. Αφού καλύπτει όλο το σώμα (δηλαδή είναι μεγάλο σε έκταση όργανο) και περιέχει πολλούς και διαφορετικούς τύπους υποδοχέων (π.χ. θερμοϋποδοχείς, μηχανοϋποδοχείς) για διάφορες αισθήσεις (π.χ. πόνο, αφή, πίεση, θερμοκρασία), θεωρείται σωστά ως το μεγαλύτερο αισθητήριο του οργανισμού μας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171-173)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11277


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7645αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License