68o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:67
67o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 20:44 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ίδιο.μήνυμα.υποδοχέων-Διαφορετικές.αισθήσεις Όργανα.παραγωγής.ουσιών.σπέρματος Αδένες.που.εκκρίνουν.σε.αίμα-κοιλότητα Αιτιολόγηση.ταχείας.απώλειας.δυσάρεστης.οσμής Αλλαγές.κόλπου-Είσοδος.πέους Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Κύτταρα.σπέρματος-Δομή.κυττάρων Μετατόπιση.γουλιάς.κρασιού.στο.στόμα-Αιτιολόγηση Ρόλος.ινσουλίνης-Χαρακτηριστικά.αδένα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:69
69o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 Aug 2015 15:34 by: billpits
Comments: 0
Tags: Δέρμα.ως.αισθητήριο.όργανο Κατάταξη.δέρματος.ως.δομή Κληρονομική.ασθένεια.διαδικασίας.πήξης-Έλλειψη-Συνέπειες Μάθηση Παράγοντες.πήξης.αίματος Πλάσμα.χωρίς.πρωτεΐνη.πήξης Πρωτεΐνη.πήξης.αίματος Συμμετοχή.αίματος.σε.ρυθμίσεις.ομοιόστασης Τύποι.μάθησης-Παραδείγματα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11275 68o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 10 | §10.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα λευκών αιμοσφαιρίων
Προέλευση μακροφάγων
Διαπίδυση-Καταστροφή μολυσματικού & τοξινών
Ίδιο με Β. Ι - 11211
Ίδιο με Β. Ι - 11215
Ι. Ίδιο μήνυμα υποδοχέων - Διαφορετικές αισθήσεις
Κύτταρα αίματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11274
ΙΙ. Αναξιόπιστες μέθοδοι αντισύλληψης
Δράση - Παρενέργειες αντισυλληπτικών χαπιών
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11245
ΙΙ. Αιτιολόγηση ταχείας απώλειας δυσάρεστης οσμής
Μετατόπιση γουλιάς κρασιού στο στόμα - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11274
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.3

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:04
Τελευταία τροποποίηση 08 Sep 2015 19:49 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 68o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11275

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των κυττάρων του αίματός μας περιλαμβάνονται τα λευκά
αιμοσφαίρια, κύτταρα με σημαντική συνεισφορά στην άμυνα του οργανισμού
μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιο όργανο του οργανισμού μας παράγονται τα κύτταρα αυτά; Ποιες είναι οι
δύο κύριες ομάδες στις οποίες διακρίνονται; Τι συμβαίνει με τον αριθμό τους σε
περιπτώσεις μολύνσεως; (4μ)
β) Μεταξύ των λευκών αιμοσφαιρίων περιλαμβάνονται τα μακροφάγα. Σε ποια
ομάδα από τις δύο κύριες ομάδες λευκών αιμοσφαιρίων ανήκουν τα κύτταρα αυτά;
Από ποιο συγκεκριμένο είδος κυττάρων προέρχονται; (2μ)
γ) Τι ονομάζουμε διαπίδυση; Ποια κύτταρα είναι ικανά γι’ αυτήν; Ποιο είναι το
αποτέλεσμα της δράσης τους απέναντι στους μολυσματικούς παράγοντες; (6μ)

ΙΙ. Για την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης τα ζευγάρια καταφεύγουν σε
διαφορετικές μεθόδους αντισύλληψης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διακεκομμένη
συνουσία, η ημερολογιακή μέθοδος και η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Γιατί οι δύο πρώτες μέθοδοι θεωρούνται αναξιόπιστες; (6μ)
β) Τι περιέχουν τα αντισυλληπτικά χάπια; Πώς δρουν; Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειές
τους; (7μ)

ΘΕΜΑ Δ
Είτε γεύεστε ένα τρόφιμο, είτε ακούτε μουσική, είτε μυρίζετε ένα λουλούδι, οι υποδοχείς
των διαφορετικών αισθητηρίων οργάνων που αναμιγνύονται στις σχετικές αισθήσεις,
παράγουν τον ίδιο τύπο μηνύματος δηλαδή τη νευρική ώση. Εξηγήστε συνοπτικά:

Ι. Γιατί παρά το ότι το μήνυμα από τους υποδοχείς είναι το ίδιο, εσείς είστε ικανοί να
νιώθετε όλες αυτές τις διαφορετικές αισθήσεις.
ΙΙ. Γιατί ακόμη και μια δυσάρεστη οσμή μετά από λίγο χρόνο παύει να γίνεται αντιληπτή.
Γιατί οι δοκιμαστές κρασιών μετατοπίζουν συνεχώς τη γουλιά του κρασιού μέσα στο
στόμα τους; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα λευκοκύτταρα (λευκά αιμοσφαίρια) παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)
Οι δύο κύριες ομάδες στις οποίες διακρίνονται τα λευκά αιμοσφαίρια είναι : (1) Τα κοκκιώδη, (2) Τα μη κοκκιώδη (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)
Σε περιπτώσεις μολύνσεων ο αριθμός των λευκοκυττάρων αυξάνεται σημαντικά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)


β) Τα μη κοκκιώδη, περιλαμβάνουν τα λεμφοκύτταρα και τα μεγάλα μονοκύτταρα, τα οποία διαφοροποιούνται σε μακροφάγα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)


γ) Τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα, με την ικανότητα που έχουν να διαπερνούν τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων (διαπίδυση), κατευθύνονται στο σημείο όπου υπάρχει μόλυνση.
Εκεί απομονώνουν το μολυσματικό παράγοντα, τον καταστρέφουν και στη συνέχεια εξουδετερώνουν τις τοξικές ουσίες που πιθανόν αυτός έχει απελευθερώσει. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)

====

ΙΙ. α) Η διακεκομμένη συνουσία είναι η πιο απλή αλλά και η πιο αναξιόπιστη μέθοδος γιατί μερικές σταγόνες σπέρματος μπορεί να διαφύγουν και πριν από την εκσπερμάτωση.
Η ημερολογιακή μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι η ωοθυλακιορρηξία συμβαίνει μόνο μία φορά το μήνα και ότι τα γεννητικά κύτταρα ζουν μόνο λίγες μέρες. Αν μια γυναίκα έχει σταθερό κύκλο 28 ημερών, τότε οι γόνιμες μέρες της προσδιορίζονται μεταξύ της 10ης και της 17ης μέρας. Και αυτή η μέθοδος δεν είναι και τόσο αξιόπιστη, γιατί οι μέρες της ωοθυλακιορρηξίας παρουσιάζουν διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 226-227)


β) Τα αντισυλληπτικά χάπια περιέχουν συνθετικές ορμόνες (οιστρογόνα ή/και προγεστερόνη) και διακόπτουν την ωοθυλακιορρηξία ή αποτρέπουν την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου. Τα αντισυλληπτικά πρέπει να λαμβάνονται με την καθοδήγηση ιατρού. Ενοχοποιούνται για τη δημιουργία προβλημάτων στο κυκλοφορικό σύστημα, για καρκινογενέσεις κ.τ.λ. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 227)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Επειδή ο τρόπος δημιουργίας και μεταφοράς της νευρικής ώσης είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το είδος του ερεθίσματος, οι διαφορετικές αισθήσεις είναι αποτέλεσμα διαφορετικού τρόπου ανάλυσης και ερμηνείας αυτών των νευρικών ώσεων που σχετίζεται με την περιοχή του φλοιού όπου καταλήγουν οι νευρικές ώσεις. Για παράδειγμα, οι νευρικές ώσεις που φτάνουν σε μία περιοχή του κροταφικού λοβού (κέντρο ακοής) ερμηνεύονται, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας τους, ως ήχος, ενώ άλλες, που φτάνουν σε άλλη περιοχή (κέντρο γεύσης), πάντα ως γεύση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)


ΙΙ. Γενικά εξοικείωση είναι η αναγνώριση ενός ερεθίσματος ως μη σημαντικού, με συνέπεια ο οργανισμός να μαθαίνει να μην αντιδρά σε αυτό. Για παράδειγμα, ένας επαναλαμβανόμενος ήχος παύει ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα να προκαλεί την αντίδραση μας.
Ύστερα από την επίδραση μιας συγκεκριμένης ουσίας, στα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα του οσφρητικού βλεννογόνου, για ορισμένο χρόνο, η αίσθηση της όσφρησης μειώνεται ή χάνεται (εξοικείωση υποδοχέα). Οι υποδοχείς της όσφρησης διατηρούν όμως την ικανότητα τους να ανιχνεύουν άλλες οσμηρές ουσίες. Επομένως, μια δυσάρεστη οσμή μετά από λίγο χρόνο παύει να γίνεται αντιληπτή.
Οι χημικές ουσίες, για να ανιχνευτούν, πρέπει να διαλυθούν πρώτα στο σάλιο. Οι υποδοχείς της γεύσης που βρίσκονται κυρίως στις αναδιπλώσεις του βλεννογόνου της γλώσσας (γευστικές θηλές) και σε μικρότερους αριθμούς, στον ουρανίσκο και στο φάρυγγα, εξοικειώνονται ταχύτατα με τις χημικές ενώσεις που ανιχνεύουν. Η «απώλεια της γεύσης» μπορεί να αποφευχθεί, αν η τροφή μετακινείται σε όλη την επιφάνεια της γλώσσας, έτσι ώστε να διεγείρει διαφορετικούς, κάθε φορά, υποδοχείς. Γι αυτό το λόγο οι δοκιμαστές κρασιών μετατοπίζουν συνεχώς τη γουλιά του κρασιού μέσα στο στόμα τους. Αυτή η πρακτική της συνεχούς μετακίνησης του κρασιού μέσα στο στόμα βοηθά στην ανίχνευση των χημικών ουσιών του κρασιού, αφού διαλύονται καλύτερα στο σάλιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164, 185-186)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11275


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_1449αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License