63o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:62
62o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 08 Sep 2015 08:16 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Συστατικά Ορμόνες.παγκρέατος Πρωτεΐνες.αίματος.που.συμμετέχουν.στην.άμυνα-Δράση Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις Συνεργασίες.συστημάτων.οργάνων Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:64
64o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 19 May 2016 21:40 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία.με.το.περισσότερο.αίμα Αντίδραση.κυττάρων.στα.ερεθίσματα Διαφορετικά.κύτταρα-Διαφορετικό.ερέθισμα-Παραδείγματα Διαφοροποίηση.από.πεπτιδικές.ορμόνες Είσοδος.προγεστερόνης.σε.κύτταρα-στόχους-Δράση.ορμόνης Θέση.καρδιάς-Είδος.ιστού-Μορφή.κυττάρων Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κατηγορίες.αιμοφόρων.αγγείων-Λειτουργίες Προέλευση-Προορισμός.ερεθίσματος Προϊόν.ωοθηκών-Έκκριση.σε.κοιλότητες
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11270 63o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Μεμβράνες εγκεφάλου - Υγρό - Χώρος παραγωγής
Κέντρα εγκεφάλου - Λειτουργίες
Ανατομικές περιοχές εγκεφάλου
Ι. Διαφορετικά κύτταρα-Διαφορετικό ερέθισμα - Παραδείγματα
Προέλευση - Προορισμός ερεθίσματος
ΙΙ. Ομάδες αίματος ΑΒΟ
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Αιμόλυση σαν επιπλοκή μετάγγισης αίματος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11228
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11255
ΙΙ. Αντίδραση κυττάρων στα ερεθίσματα
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

Ι.

3

3

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.5

δ.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 23:00
Τελευταία τροποποίηση 08 Sep 2015 19:02 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 63o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11270

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ο εγκέφαλος αποτελεί το μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο τμήμα του Νευρικού μας
Συστήματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται οι μεμβράνες που τον περιβάλλουν; Πώς ονομάζεται το υγρό που
κυκλοφορεί ανάμεσα σε δύο από αυτές; Σε ποια τμήματα του εγκεφάλου παράγεται το
υγρό αυτό; (3μ)
β) Τι είναι τα κέντρα του εγκεφάλου; Για ποιες λειτουργίες είναι υπεύθυνα; (6μ)
γ) Σε ποιες περιοχές χωρίζεται ανατομικά ο εγκέφαλός μας;(3μ)

ΙΙ. Στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων μας υπάρχουν διάφορα είδη
αντιγόνων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιες διαφορετικές ομάδες αίματος διακρίνονται οι άνθρωποι, ως προς το
σύστημα ΑΒ0; (2μ)
β) Αν ένα άτομο ανήκει στην Α ομάδα αίματος, ποιο είδος συγκολλητινών
(αντισωμάτων) δεν μπορεί να υπάρχει στο πλάσμα του αίματός του; (3μ)
γ) Σε ποιες διαφορετικές ομάδες διακρίνεται ο ανθρώπινος πληθυσμός ως προς το
σύστημα Rhesus; Σε ποια ομάδα αίματος στο σύστημα αυτό, πρέπει να ανήκει το
παιδί που κυοφορεί μια Rhesus αρνητική γυναίκα (Rh), ώστε η γυναίκα αυτή
να μπορεί να αποκτήσει αντισώματα αντί-Rh; (4μ)
δ) Κατά το παρελθόν μια μετάγγιση αίματος ήταν ενδεχόμενο να οδηγήσει σε μια
επιπλοκή που χαρακτηρίζεται ως αιμόλυση. Πότε συμβαίνει η επιπλοκή αυτή
αναφορικά με το σύστημα ΑΒ0, ποια πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται, ώστε η
πιθανότητά της να ελαχιστοποιείται; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Μελετώντας το σχολικό σας βιβλίο θα έχετε αντιληφθεί ότι τα κύτταρα δέχονται
ερεθίσματα και αντιδρούν σε αυτά. Να συντάξετε ένα κείμενο στο οποίο:

Ι. Να αναφέρετε 2 διαφορετικά παραδείγματα κυττάρων, καθένα από τα οποία δέχεται
ένα διαφορετικό είδος ερεθίσματος, προσδιορίζοντας το είδος του ερεθίσματος που
δέχτηκε καθένα από αυτά, το πώς έφτασε σε καθένα από αυτά και από που προήλθε.
ΙΙ. Να αναφέρετε ποια ήταν η αντίδραση κάθε κυττάρου σε καθένα από τα ερεθίσματα
αυτά. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τόσο ο εγκέφαλος όσο και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται από τρεις προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες. Ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες (υπαραχνοειδής χώρος) κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί, επίσης, στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου, τέσσερις κοιλότητες στο εσωτερικό του εγκεφάλου, στις οποίες παράγεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, και επικοινωνούν με τον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)


β) Εξειδικευμένες περιοχές του εγκεφάλου, τα κέντρα, είναι υπεύθυνες για

  • τις αισθήσεις,
  • την αντίληψη,
  • τον έλεγχο και το συντονισμό των μυϊκών κινήσεων και
  • τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες.

Στον εγκέφαλο εντοπίζονται επίσης κέντρα και νευρικές οδοί, που σχετίζονται

  • με τη ρύθμιση της δραστηριότητας των σπλάχνων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 152)

γ) Ο εγκέφαλος χωρίζεται ανατομικά σε τρεις περιοχές: στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, στο στέλεχος και στην παρεγκεφαλίδα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 152)

====

ΙΙ. α) Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από την παρουσία ή μη ειδικών αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Με βάση τα αντιγόνα αυτά, έχουν προσδιοριστεί τέσσερις ομάδες αίματος, οι Α, Β, ΑΒ, Ο (σύστημα ΑΒΟ). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)


β) Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β. Τα αντισώματα αυτά ονομάζονται συγκολλητίνες.
Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, επομένως δεν μπορεί να υπάρχει στο πλάσμα του αίματος ατόμων με ομάδα αίματος Α, η συγκολλητίνη έναντι του αντιγόνου Α, αντί-Α. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)


γ) Για το χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση του αίματος ενός ατόμου, εκτός από το σύστημα ΑΒΟ, λαμβάνεται υπόψη και ο παράγοντας Rhesus (Rh). Ο παράγοντας Rhesus είναι μία πρωτεΐνη που μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου. Τα άτομα που έχουν αυτή την πρωτεΐνη χαρακτηρίζονται ως Rhesus θετικά (Rh+), ενώ εκείνα που δεν την έχουν ως Rhesus αρνητικά (Rh-). Αν αυτή η πρωτεΐνη ενεθεί σε άτομο Rh-, προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων αντι-Rh.
Ο παράγοντας Rh μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην περίπτωση που η μητέρα είναι Rh- και ο σύζυγος της Rh+. Στην περίπτωση αυτή το παιδί που θα γεννηθεί μπορεί να κληρονομήσει τον παράγοντα Rh από τον πατέρα και να γίνει Rh+. Η μητέρα έχει αρκετές πιθανότητες να αναπτύξει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65)


δ) Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. 1. Το υποδεκτικό όργανο της ακοής είναι το όργανο του Corti, που εντοπίζεται στον κοχλία και αποτελείται κυρίως από ειδικά τριχοφόρα κύτταρα (μηχανοϋποδοχείς). Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται κατά μήκος του κάτω τοιχώματος του κοχλιακού πόρου (βασική μεμβράνη). Όταν η ωοειδής θυρίδα τεθεί σε παλμική κίνηση, μεταβιβάζει τις κινήσεις αρχικά στη λέμφο του αιθουσαίου και στη συνέχεια στη λέμφο του τυμπανικού καναλιού. Τελικά, προκαλούνται δονήσεις στη βασική μεμβράνη, εξαιτίας των οποίων διεγείρονται τα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στο όργανο του Corti.
2. Τα ειδικά όργανα της γεύσης είναι οι γευστικοί κάλυκες. Βρίσκονται κυρίως στις αναδιπλώσεις του βλεννογόνου της γλώσσας (γευστικές θηλές) και, σε μικρότερους αριθμούς, στον ουρανίσκο και στο φάρυγγα. Οι γευστικοί κάλυκες αποτελούνται από στηρικτικά και ειδικά υποδεκτικά τριχοφόρα κύτταρα (50-150 ανά κάλυκα). Αυτά δέχονται χημικές ουσίες, που για να ανιχνευτούν, πρέπει να διαλυθούν πρώτα στο σάλιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 182, 187)


ΙΙ. 1. Όταν διεγερθούν τα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στο όργανο του Corti, ξεκινούν από αυτά νευρικές ώσεις, οι οποίες φτάνουν μέσω του κοχλιακού νεύρου στο φλοιό του εγκεφάλου (κροταφικός λοβός) και ερμηνεύονται ως ήχος.
2. Η επαφή των διαλυμένων χημικών ενώσεων με τις βλεφαρίδες των υποδεκτικών κυττάρων που βρίσκονται στους γευστικούς κάλυκες, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικής ώσης, η οποία, μέσω της γευστικής οδού, μεταφέρεται αρχικά στο θάλαμο και καταλήγει στο κέντρο της γεύσης (βρεγματικός λοβός). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 182, 186)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11270


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7637αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License