61o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:60
60o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 19 May 2016 21:04 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αρχική-Τελική.θέση.όρχεων Αυλακώσεις.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων-Τμήματα Διευκόλυνση.μεταπήδησης.οξυγόνου.σε.ιστούς-Τοιχώματα.αγγείων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.καρδιά Ηλικία.παραγωγής.σπερματοζωαρίων-Ιδανική.θερμοκρασία Κατάταξη.όρχεων.σαν.αδένες-Αιτιολόγηση Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-Σύσταση Σύνδεση.δύο.ημισφαιρίων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:62
62o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 08 Sep 2015 08:16 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Συστατικά Ορμόνες.παγκρέατος Πρωτεΐνες.αίματος.που.συμμετέχουν.στην.άμυνα-Δράση Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις Συνεργασίες.συστημάτων.οργάνων Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11268 61o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1-1.2
    Κεφ. 9 | § 9.1
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.2
    Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Ταξινόμηση δομών
Ιστός - Είδη ιστών
Όργανα Νευρικού Συστήματος - Είδη κυττάρων
Ι. Υποδοχείς πόνου
Αιτιολόγηση απουσίας πόνου
Ίδιο με Δ. Ι - 11262
ΙΙ. Σχήμα ερυθρών αιμοσφαιρίων
Πρωτεΐνη ερυθρών-Χρώμα αίματος
Ζωή-Αριθμός ερυθρών
Μεταβολή σχήματος ερυθρών-Επιπτώσεις σε υγεία
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11223
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11242
ΙΙ. Λοβοί εγκεφάλου σε περιοχές Α-Β
Υποδοχείς - Νεύρα περιοχών Α-Β
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11262
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

3

3

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

δ.3

ΙΙ.

3

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 22:59
Τελευταία τροποποίηση 08 Sep 2015 08:16 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 61o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11268

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ο οργανισμός μας αποτελείται από κύτταρα, όργανα, ιστούς και συστήματα
οργάνων.

α) Να τοποθετήσετε τις δομές που αναφέρονται στην εκφώνηση κατά σειρά
αυξανόμενης πολυπλοκότητας. (4μ)
β) Πώς ορίζεται ο ιστός, ποια είναι τα κύρια είδη ιστών; (4μ)
γ) Να αναφέρετε δύο όργανα του Νευρικού Συστήματος, καθώς και τα δύο
διαφορετικά είδη κυττάρων που συμμετέχουν στην κατασκευή των οργάνων
αυτών. (4μ)

ΙΙ. Τα ώριμα ερυθρά μας αιμοσφαίρια αποτελούν το είδος κυττάρων του
οργανισμού μας χάρη στα οποία μεταφέρεται οξυγόνο στους ιστούς και
απομακρύνεται διοξείδιο του άνθρακα από αυτούς. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο είναι το σχήμα των κυττάρων αυτών, πού οφείλεται; (2μ)
β) Πώς ονομάζεται η πρωτεΐνη που κυρίως περιέχεται στο κυτταρόπλασμά τους; Πού
οφείλεται το γεγονός ότι άλλοτε έχει λαμπερό και άλλοτε σκούρο κόκκινο χρώμα;
(3μ)
γ) Πόσο χρονικό διάστημα ζουν τα κύτταρα αυτά; Σε ποια όργανα του σώματός μας
καταστρέφονται, όταν εγκαταλείψουν την κυκλοφορία του αίματος; Τι, τελικά,
συμβαίνει και ο αριθμός τους διατηρείται σταθερός στον υγιή άνθρωπο; (4μ)
δ) Σε ποιο κληρονομικό νόσημα μεταβάλλεται το σχήμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων;
Πού οφείλεται η μεταβολή του σχήματός τους και ποια η συνέπειά της στην υγεία
του ανθρώπου; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας ασθενής υποβλήθηκε σε μια εγχείρηση εγκεφάλου προκειμένου ο
νευροχειρουργός να ελέγξει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται διαφορετικές
περιοχές του εγκεφάλου.
Στην εγχείρηση ο ασθενής διατηρούσε τις αισθήσεις του και μπορούσε να αναφέρει στον
χειρουργό το τι αισθάνεται. Όταν ο νευροχειρουργός διέγειρε την περιοχή Α του φλοιού
του εγκεφάλου ο ασθενής έλεγε ότι αισθάνεται τη γεύση μιας ουσίας. Όταν ο
νευροχειρουργός διέγειρε την περιοχή Β του φλοιού του εγκεφάλου του ασθενούς,
αυτός έλεγε ότι ακούει έναν ήχο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Ποιοι υποδοχείς είναι υπεύθυνοι για την αίσθηση του πόνου; Εξηγήστε για ποιο λόγο
ο ασθενής δεν αισθανόταν πόνο όταν ο νευροχειρουργός ακουμπούσε το φλοιό του
εγκεφάλου του.
ΙΙ. Ποιος λοβός του εγκεφάλου αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις περιοχές Α και Β; Στην
καθημερινή ζωή του ασθενούς ποιοι είναι οι υποδοχείς που διαβιβάζουν νευρικές
ώσεις στις περιοχές Α και Β; Πώς ονομάζεται καθένα από τα νεύρα με τα οποία οι
νευρικές ώσεις διαβιβάζονται σε κάθε μια από τις περιοχές Α και Β; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Κύτταρα, ιστούς, όργανα, συστήματα οργάνων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9, 13)


β) Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό.
Διακρίνουμε τέσσερα είδη ιστών, τον επιθηλιακό, τον ερειστικό, το μυϊκό και το νευρικό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


γ) Δύο όργανα του νευρικού συστήματος είναι ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός.
Δύο διαφορετικά είδη κυττάρων που συμμετέχουν στην κατασκευή τους είναι οι νευρώνες και τα νευρογλοιακά κύτταρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)

====

ΙΙ. α) Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο. Το σχήμα τους αυτό οφείλεται στην απουσία πυρήνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


β) Το κυτταρόπλασμα τους περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη, η οποία τους δίνει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Η αιμοσφαιρίνη όταν δεσμεύει οξυγόνο (οπότε και ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη) προσδίδει στο αίμα λαμπερό κόκκινο χρώμα, ενώ η αιμοσφαιρίνη που έχει δεσμεύσει διοξείδιο του άνθρακα, σκούρο κόκκινο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59-60)


γ) Τα ερυθροκύτταρα ζουν περίπου τέσσερις μήνες και στη συνέχεια εγκαταλείπουν την κυκλοφορία του αίματος και συγκεντρώνονται στο ήπαρ και στη σπλήνα, όπου καταστρέφονται. Για να διατηρείται όμως ο αριθμός τους στο αίμα σταθερός, παράγονται συγχρόνως άλλα από τον ερυθρό μυελό των οστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)


δ) Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία κληρονομική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μη φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα τα ερυθροκύτταρα να εμφανίζουν χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα. Τα ερυθροκύτταρα αυτά, λόγω του σχήματος τους, προκαλούν συχνά απόφραξη των αγγείων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 67)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες στο δέρμα και σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα οστά, στους μυς, στα αγγεία) εκτός από τον εγκέφαλο. Άρα, ο ασθενής δεν αισθανόταν πόνο, όταν ο νευροχειρουργός ακουμπούσε το φλοιό του εγκεφάλου του, αφού υποδοχείς πόνου δεν υπάρχουν στον εγκέφαλο. Οι αισθητικές πληροφορίες μεταφέρονται στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172-173)


ΙΙ. Επειδή ο τρόπος δημιουργίας και μεταφοράς της νευρικής ώσης είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το είδος του ερεθίσματος, οι διαφορετικές αισθήσεις είναι αποτέλεσμα διαφορετικού τρόπου ανάλυσης και ερμηνείας αυτών των νευρικών ώσεων που σχετίζεται με την περιοχή του φλοιού όπου καταλήγουν οι νευρικές ώσεις. Για παράδειγμα, οι νευρικές ώσεις που φτάνουν σε μία περιοχή του κροταφικού λοβού (κέντρο ακοής) ερμηνεύονται, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας τους, ως ήχος, ενώ άλλες, που φτάνουν σε άλλη περιοχή (κέντρο γεύσης), πάντα ως γεύση.
Άρα, αφού η περιοχή Α του φλοιού όταν διαγείρεται δίνει αίσθηση γεύσης, αντιστοιχεί στο κέντρο της γεύσης που βρίσκεται στο βρεγματικό λοβό και η περιοχή Β όταν διαγείρεται δίνει αίσθηση ήχου, αντιστοιχεί στο κέντρο ακοής που βρίσκεται στον κροταφικό λοβό.
Οι υποδοχείς της όσφρησης και της γεύσης είναι χημειοϋποδοχείς και διεγείρονται από χημικές ουσίες. Οι μηχανοϋποδοχείς ανιχνεύουν αλλαγές στην πίεση, στην κίνηση ή στην τάση και παίζουν ρόλο στη δημιουργία της αίσθησης της ακοής, της αφής και πίεσης και της ισορροπίας. Άρα, στην περιοχή Α υπάρχουν χημειοϋποδοχείς, ενώ στην περιοχή Β υπάρχουν μηχανοϋποδοχείς.
Για την αίσθηση της γεύσης, οι νευρικές ώσεις μέσω της γευστικής οδού, μεταφέρονται αρχικά στο θάλαμο και καταλήγουν στο κέντρο της γεύσης στην περιοχή Α (βρεγματικός λοβός). Για την αίσθηση της ακοής, ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στο όργανο του Corti παράγουν νευρικές ώσεις, οι οποίες φτάνουν μέσω του κοχλιακού νεύρου στο φλοιό του εγκεφάλου στην περιοχή Β (κροταφικός λοβός) και ερμηνεύονται ως ήχος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171, 182, 186)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11268


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7634αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License