60o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:59
59o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 10 May 2016 20:42 by: billpits
Comments: 0
Tags: Διευκόλυνση.μεταπήδησης.οξυγόνου.σε.ιστούς-Τοιχώματα.αγγείων Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.καρδιά Θέση.υποδοχέων.ισορροπίας Κατηγορία.κυττάρων.υποδοχέων Νεύρο.μεταφοράς.νευρικών.ώσεων-Κέντρο.ρύθμισης Παραδείγματα.κάθε.είδους-Καθορισμός-Χρησιμότητα Περιστροφή.κεφαλής-Παραγωγή.νευρικών.ώσεων Συμπεριφορά-Παράγοντες/Είδη.συμπεριφοράς Υποδοχείς.ισορροπίας
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:61
61o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 08 Sep 2015 08:16 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.Νευρικού.Συστήματος-Είδη.κυττάρων Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Ιστός-Είδη.ιστών Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Ταξινόμηση.δομών Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11266 60o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.2
Θεματολογία Ι. Αρχική-Τελική θέση όρχεων
Ηλικία παραγωγής σπερματοζωαρίων - Ιδανική θερμοκρασία
Κατάταξη όρχεων σαν αδένες - Αιτιολόγηση
Ι. Είσοδος - Έξοδος αίματος από την καρδιά
Ίδιο με Δ. Ι - 11265
ΙΙ. Αυλακώσεις εγκεφαλικών ημισφαιρίων - Τμήματα
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων - Σύσταση
Σύνδεση δύο ημισφαιρίων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11257
ΙΙ. Διευκόλυνση μεταπήδησης οξυγόνου στους ιστούς - Τοιχώματα αγγείων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11265
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α. β.2

γ.2

δ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 22:54
Τελευταία τροποποίηση 19 May 2016 21:04 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 60o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11266

ΘΕΜΑ Β
Ι. Οι όρχεις αποτελούν σημαντικούς αδένες για το αναπαραγωγικό σύστημα κάθε άντρα.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η αρχική θέση των όρχεων κατά την ανάπτυξη του εμβρύου; Ποια είναι η
θέση που τελικώς καταλαμβάνουν κατά τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης; (4μ)
β) Πότε αρχίζει η παραγωγή σπερματοζωαρίων, ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για τη
σπερματογένεση; (4μ)
γ) Σε ποια κατηγορία αδένων ανήκουν οι όρχεις; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας;
(4μ)

ΙΙ. Η επιφάνεια των εγκεφαλικών ημισφαιρίων δεν είναι λεία, αντιθέτως παρουσιάζει
πτυχώσεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται οι βαθύτερες αυλακώσεις και πώς η ιδιαίτερη αυλάκωση που χωρίζει
το αριστερό από το δεξιό ημισφαίριο; (2μ)
β) Οι βαθύτερες από τις αυλακώσεις του α. ερωτήματος χωρίζουν το κάθε ημισφαίριο σε
επιμέρους τμήματα. Πώς ονομάζονται τα τμήματα αυτά, από τι παίρνει το καθένα την
ιδιαίτερη ονομασία του; (4μ)
γ) Πώς κατανέμεται η φαιά και η λευκή ουσία στα εγκεφαλικά ημισφαίρια; Από τι
αποτελούνται οι ουσίες αυτές; (5μ)
δ) Πώς ονομάζεται η δομή που συνδέει τα δύο ημισφαίρια ώστε να λειτουργούν
εναρμονισμένα; Από τι αποτελείται; (2μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα ερυθρό αιμοσφαίριο μπορεί σε λιγότερο από ένα λεπτό να φθάσει από τους
πνεύμονες, στους οποίους έχει δεσμεύσει οξυγόνο, σε έναν ιστό και να το
αποδώσει. Να περιγράψετε τη διαδρομή που ακολουθεί το κύτταρο αυτό από
τους πνεύμονες από τους οποίους φεύγει, ως τον ιστό στον οποίο φθάνει
αναφέροντας:

Ι. Τον συγκεκριμένο κόλπο ή κοιλία της καρδιάς από τον οποίο εισέρχεται σε
αυτήν, τον συγκεκριμένο κόλπο ή κοιλία της καρδιάς από τον οποίο εξέρχεται
από αυτήν.
ΙΙ. Το όνομα του αγγείου που μεταφέρει το κύτταρο αυτό από την καρδιά στην
περιφέρεια του σώματος, το όνομα των αγγείων από τα οποία το οξυγόνο
μεταπηδά στους ιστούς. Γιατί η κατασκευή του τοιχώματος των αγγείων της
τελευταίας κατηγορίας και η ταχύτητα του αίματος, μέσα σε αυτά, διευκολύνει
τη «μεταπήδηση» του οξυγόνου στους ιστούς; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι όρχεις αρχίζουν την ανάπτυξη τους μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα, κατά την εμβρυϊκή ζωή. Τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τον τοκετό κατεβαίνουν και εγκαθίστανται στο όσχεο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 203)


β) Η θερμοκρασία (34°C) στην περιοχή αυτή είναι η ιδανική για τη σπερματογένεση, δηλαδή την παραγωγή σπερματοζωαρίων, που θα αρχίσει κατά την εφηβεία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 203)


γ) Οι όρχεις είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα σπερματοζωάρια, και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες. Σημαντικότερη από τις ορμόνες αυτές είναι η τεστοστερόνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)

====

ΙΙ. α) Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια εμφανίζουν στην επιφάνειά τους πολυάριθμες αυλακώσεις, οι οποίες ονομάζονται αύλακες. Οι βαθύτερες αυλακώσεις ονομάζονται σχισμές. Η επιμήκης σχισμή χωρίζει το αριστερό από το δεξί ημισφαίριο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


β) Άλλες σχισμές χωρίζουν το κάθε ημισφαίριο σε επιμέρους τμήματα, τους λοβούς, οι οποίοι ονομάζονται ανάλογα με το αντίστοιχο κρανιακό οστό που τους καλύπτει, και είναι ο μετωπιαίος, ο βρεγματικός, ο κροταφικός και ο ινιακός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


γ) Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αποτελούνται από ένα εξωτερικό στρώμα φαιάς ουσίας, το φλοιό των ημισφαιρίων, ο οποίος συνίσταται κυρίως από σώματα νευρώνων. Κάτω από το φλοιό των ημισφαιρίων βρίσκονται μάζες λευκής ουσίας, που περιέχουν δέσμες νευρικών αποφυάδων, οι οποίες συνδέουν τα σώματα των νευρώνων του φλοιού με άλλα τμήματα του εγκεφάλου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


δ) Τα δύο ημισφαίρια συνδέονται στη βάση τους με μία «γέφυρα» νευρικών αποφυάδων, το μεσολόβιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Από τους πνεύμονες, το οξυγονωμένο αίμα, μέσω των πνευμονικών φλεβών, επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Με τη συστολή των κόλπων το αίμα από τον αριστερό κόλπο περνά στην αριστερή κοιλία. Στη συνέχεια, με τη συστολή των κοιλιών, και ενώ οι βαλβίδες -που υπάρχουν μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών και καθορίζουν τη μονόδρομη ροή του αίματος σε κάθε σύσπαση της καρδιάς- κλείνουν εμποδίζοντας την παλινδρόμηση του αίματος προς τον αριστερό κόλπο, το αίμα από την αριστερή κοιλία διοχετεύεται στην αορτή και μέσω των διακλαδώσεών της, κατευθύνεται προς όλα τα σημεία του σώματος. Βαλβίδα που βρίσκεται στην είσοδο της αορτής ελέγχει τη ροή του αίματος από την αριστερή κοιλία προς την αορτή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44-45, 54)


ΙΙ. Η αορτή και οι διακλαδώσεις της (τα αρτηρίδια) μεταφέρουν αυτό το ερυθρό αιμοσφαίριο από την καρδιά στην περιφέρεια του σώματος. Τα αγγεία από τα οποία το οξυγόνο, από το ερυθρό αιμοσφαίριο, μεταπηδά στους ιστούς ονομάζονται τριχοειδή αγγεία.
Τα τριχοειδή παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών, έχουν δε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος και του οργανισμού γενικότερα. Μέσω των τοιχωμάτων τους, τα οποία συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, το ενδοθήλιο, γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αγγείων μειώνεται, καθώς το αίμα κινείται από τις αρτηρίες προς τα αρτηρίδια και τα τριχοειδή. Στην περιοχή των φλεβών ελαχιστοποιείται. Η πτώση αυτή της πίεσης, οφείλεται στην τριβή μεταξύ αίματος και τοιχωμάτων των αγγείων. Η πίεση του αίματος είναι υπεύθυνη για την ταχύτητα ροής του αρτηριακού αίματος. Η ταχύτητα αυτή ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48, 50)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11266


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7633αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License