55o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:54
54o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 21 Aug 2015 21:41 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αίτιο.προώθησης.αίματος.στις.φλέβες Ιστός-Είδη.κυττάρων.Νευρικού.Συστήματος Μεταβολή.πίεσης.αίματος-Αίτια Παράδειγμα.συνεργασίας.τμημάτων.Νευρικού.Συστήματος Τμήματα-Όργανα.Νευρικού.Συστήματος Ωφέλεια.ελαχιστοποιημένης.πίεσης.σε.τριχοειδή
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:56
56o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 08 Sep 2015 08:16 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απουσίας.πόνου Είδη.ιστών.αγγείων-Μορφή.κυττάρων Είδη.κυττάρων.αίματος Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος-Σχέση.κλάδων Λοβοί.εγκεφάλου.σε.περιοχές.Α-Β Ρόλος.κυκλοφορικού.συστήματος Ρύθμιση.αναπνευστικής/καρδιακής.λειτουργίας-θερμοκρασίας.σώματος Ρύθμιση.εύρους.κόρης-συχνότητας.καρδιακού.παλμού Υποδοχείς-Νεύρα.περιοχών.Α-Β Υποδοχείς.πόνου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11261 55o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 10 | §10.3
   Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
Θεματολογία Ι. Είδη ορμονών ανδρικού/θηλυκού φύλου
Ηλικία παραγωγής ορμονών
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά ανδρικού φύλου
Όρχεις/Ωοθήκες - Μεικτοί αδένες
Ι. Λειτουργία ρυθμιζόμενη από νευρικό σύστημα
Λειτουργία ρυθμιζόμενη από ενδοκρινείς
ΙΙ. Οφέλη πήξης αίματος
Ινώδες - Σχηματισμός - Οφέλη
Κληρονομική έλλειψη παραγόνων πήξης
ΙΙ. Συνεργασία Νευρικού-Ενδοκρινών
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

δ.2

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 22:49
Τελευταία τροποποίηση 19 May 2016 18:21 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 55o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11261

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του θηλυκού και του αρσενικού αναπαραγωγικού
συστήματος είναι, αντίστοιχα, οι ωοθήκες και οι όρχεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είδη ορμονών παράγει καθένας από τους αδένες αυτούς; (3μ)
β) Πότε αυξάνεται η έκκριση της ορμόνης που παράγουν οι όρχεις; Πότε αρχίζει η έκκριση
των ορμονών που παράγουν οι ωοθήκες; (2μ)
γ) Ποια δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου επηρεάζουν οι όρχεις; (5μ)
δ) Για ποιο λόγο αυτοί οι δύο αδένες χαρακτηρίζονται ως μεικτοί; (2μ)

ΙΙ. Με την πήξη του αίματος ο οργανισμός μας αντιμετωπίζει μικρούς
τραυματισμούς, ώστε να μην οδηγούν σε ανεπιθύμητες συνέπειες για την υγεία
του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια οφέλη εξασφαλίζει ο οργανισμός μας από την πήξη του αίματος στις περιπτώσεις
μικρών τραυματισμών; (3μ)
β) Τι είναι το ινώδες, πώς σχηματίζεται, και πώς συμβάλλει σε ένα από τα οφέλη που
συμπεριλάβατε στην απάντηση του α. ερωτήματος; (6μ)
γ) Ποια κληρονομική πάθηση σχετίζεται με προβλήματα στην πήξη του αίματος μας; Ποιο
πρόβλημα παρουσιάζεται στα άτομα με αυτή την πάθηση; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Μερικές σωματικές λειτουργίες ρυθμίζονται χάρη στην ισότιμη συνεργασία του Νευρικού
Συστήματος και του Συστήματος των Ενδοκρινών Αδένων. Σε άλλες όμως λειτουργίες, το
ένα από τα δύο συστήματα είναι το κυρίως υπεύθυνο. Παραδείγματα τέτοιων λειτουργιών
είναι α) Η ρύθμιση του εύρους της κόρης του ματιού μας, β) ο θηλασμός και
γ) Η διέγερση για την συνεχή παραγωγή σπερματοζωαρίων στους όρχεις. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

Ι. Για ποια από τις 3 λειτουργίες ευθύνεται, κυρίως, το νευρικό σύστημα, για ποια από τις
3 λειτουργίες ευθύνεται, κυρίως, το σύστημα των ενδοκρινών αδένων;
ΙΙ. Για ποια από τις 3 λειτουργίες ευθύνονται και τα δύο συστήματα; Πώς συνεργάζονται
ώστε η λειτουργία αυτή να εκτελεστεί; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Η ενδοκρινής μοίρα των όρχεων παράγει τις αντρικές ορμόνες. Σημαντικότερη από τις ορμόνες αυτές είναι η τεστοστερόνη.
Η ενδοκρινής μοίρα των ωοθηκών παράγει ορμόνες όπως οιστρογόνα και προγεστερόνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204-205)


β) Η έκκριση τεστοστερόνης αυξάνεται σημαντικά κατά την εφηβεία (13ο με 15ο έτος της ηλικίας)
Κατά την εφηβεία (11ο με 13ο έτος της ηλικίας) οι ωοθήκες αρχίζουν να παράγουν οιστρογόνα και προγεστερόνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204-205)


γ) Η τεστοστερόνη είναι υπεύθυνη και για τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου που εμφανίζονται κατά την εφηβεία: γενειάδα, τριχοφυΐα στις μασχάλες και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, μεγαλύτερη ανάπτυξη των μυών και επιμήκυνση των φωνητικών χορδών, που προκαλεί αλλαγή στη φωνή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


δ) Οι όρχεις και οι ωοθήκες χαρακτηρίζονται ως μεικτοί αδένες γιατί έχουν τόσο ενδοκρινή όσο και εξωκρινή μοίρα. Η εξωκρινής μοίρα στους όρχεις παράγει τα σπερματοζωάρια, ενώ στις γυναίκες τα ωάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204-205)

====

ΙΙ. α) Η πήξη του αίματος είναι πολύ σημαντική διαδικασία διότι εμποδίζει τη μεγάλη απώλεια αίματος, την εισβολή των μικροοργανισμών και είναι το πρώτο βήμα για την επούλωση ενός τραύματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


β) Η καταστροφή ενός ιστού ακολουθείται από μια σειρά αντιδράσεων, στο τέλος της οποίας το ινωδογόνο μετατρέπεται με τη βοήθεια της θρομβίνης (ένζυμο) σ' ένα μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινώδες. Το ινώδες δημιουργεί ένα μικροσκοπικό δίκτυο, του οποίου οι ίνες εγκλωβίζουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Έτσι σχηματίζεται ένας θρόμβος, που σταματά τη ροή του αίματος. Για το σχηματισμό της θρομβίνης είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη Κ και τα αιμοπετάλια. Η διαδικασία πήξης του αίματος είναι μια σύνθετη πορεία, κατά την οποία ο ένας παράγοντας ενεργοποιεί τον άλλον. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)


γ) Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται χωρίς να διαθέτουν κάποιον από τους παράγοντες πήξης του αίματος, με αποτέλεσμα η διαδικασία της πήξης να καθυστερεί σημαντικά, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη μεγάλη απώλεια αίματος σε περιπτώσεις τραυματισμού. Η ασθένεια αυτή ονομάζεται αιμορροφιλία ή αιμοφιλία και είναι κληρονομική. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.

  • Η ρύθμιση του εύρους της κόρης του ματιού μας: υπεύθυνο κυρίως το νευρικό σύστημα.

Στην ίριδα υπάρχουν λείες μυϊκές ίνες, οι οποίες μεταβάλλουν τη διάμετρο της κόρης του οφθαλμού και συνεπώς την ένταση του φωτός που φτάνει στα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Το έντονο φως προκαλεί, αντανακλαστικά, τη μείωση της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού, ενώ, αντίθετα, το ασθενές φως την αύξηση

  • Η διέγερση για τη συνεχή παραγωγή σπερματοζωαρίων στους όρχεις: υπεύθυνο κυρίως το σύστημα των ενδοκρινών αδένων.

Η ενδοκρινής μοίρα των όρχεων παράγει τις αντρικές ορμόνες. Σημαντικότερη από τις ορμόνες αυτές είναι η τεστοστερόνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία των γεννητικών οργάνων και συμβάλλει στην τελική διαμόρφωση του πέους, στην ωρίμανση των όρχεων και στην παραγωγή σπέρματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 175, 204)


ΙΙ.

  • Ο Θηλασμός: ρυθμίζεται χάρη στην ισότιμη συνεργασία του Νευρικού Συστήματος και του Συστήματος των Ενδοκρινών Αδένων.

Αμέσως μετά τον τοκετό η υπόφυση παράγει σε μεγαλύτερα ποσά την ορμόνη προλακτίνη, η οποία ενεργοποιεί τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος. 'Οταν το μωρό θηλάζει, οι νευρικές απολήξεις στη θηλαία άλω ερεθίζονται και στέλνουν νευρικά μηνύματα στον υποθάλαμο, ο οποίος διεγείρει την υπόφυση για παραγωγή της ωκυτοκίνης. Η ορμόνη αυτή φτάνει με το αίμα στους μαστούς και προκαλεί σύσπαση των λοβών. Έτσι, το γάλα ρέει από τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή και στη συνέχεια στο νεογνό. Όσο περισσότερο θηλάζει το νεογνό τόσο περισσότερη ωκυτοκίνη εκκρίνεται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 222)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11261


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7628αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License