54o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:53
53o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2016 20:53 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Ιστός-Είδη.κυττάρων.Νευρικού.Συστήματος Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Παράδειγμα.συνεργασίας.τμημάτων.Νευρικού.Συστήματος Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή Τμήματα-Όργανα.Νευρικού.Συστήματος
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:55
55o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 19 May 2016 18:21 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όρχεις/Ωοθήκες-Μεικτοί.αδένες Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.ανδρικού.φύλου Είδη.ορμονών.ανδρικού/θηλυκού.φύλου Ηλικία.παραγωγής.ορμονών Ινώδες-Σχηματισμός-Οφέλη Κληρονομική.έλλειψη.παραγόνων.πήξης Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.ενδοκρινείς Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.νευρικό.σύστημα Οφέλη.πήξης.αίματος Συνεργασία.Νευρικού-Ενδοκρινών
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11260 54o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.0
    Κεφ. 9 | § 9.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
Θεματολογία Ι. Ι. Τμήματα - Όργανα Νευρικού Συστήματος
Ιστός - Είδη κυττάρων Νευρικού Συστήματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11259
ΙΙ. Μεταβολή πίεσης αίματος - Αίτια
Ωφέλεια ελαχιστοποιημένης πίεσης σε τριχοειδή
Αίτιο προώθησης αίματος στις φλέβες
ΙΙ. Παράδειγμα συνεργασίας τμημάτων Νευρικού Συστήματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11259
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι. Ι.

2

2

ΙΙ.

α. β.2

γ.2

δ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 22:49
Τελευταία τροποποίηση 21 Aug 2015 21:41 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 54o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11260

ΘΕΜΑ Β

ΙΙ. Με τον όρο «πίεση του αίματος» αναφερόμαστε στην πίεση που ασκεί το
αίμα μας στα τοιχώματα των αγγείων, κατά την κίνησή του. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Πώς μεταβάλλεται η πίεση καθώς το αίμα κινείται από τις αρτηρίες προς τις
φλέβες; (3μ)
β) Που οφείλεται η μεταβολή της πίεσης που παρατηρείται στις φλέβες; (3μ)
γ) Η πίεση στα τριχοειδή αγγεία είναι ελαχιστοποιημένη. Ποια ωφέλεια
αποκομίζει ο οργανισμός από αυτό; (4μ)
δ) Το αίμα προωθείται στις αρτηρίες λόγω της συστολής των κοιλιών. Πώς
επιτυγχάνεται η προώθηση του αίματος στο εσωτερικό των φλεβών; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού αποτελείται από δύο κύρια τμήματα.
Παρά το ότι καθένα από αυτά εκτελεί την δική του λειτουργία, και τα δύο συνεργάζονται
προκειμένου το νευρικό σύστημα στο σύνολό του να φέρει σε πέρας το βιολογικό ρόλο
του.

Ι. Ποια είναι τα τμήματα αυτά; Από ποια όργανα αποτελείται το καθένα; Ποιος είναι ο
κύριος ιστός από τον οποίο αποτελούνται τα όργανά τους; Ποια είναι τα είδη κυττάρων από
τα οποία συνίσταται ο ιστός αυτός;
ΙΙ. Συντάξτε ένα μικρό κείμενο στο οποίο να εξηγείτε με τη χρήση ενός παραδείγματος πώς
τα δύο κύρια τμήματα του Νευρικού Συστήματος συνεργάζονται, ώστε το σύστημα αυτό να
λειτουργεί ενιαία. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.

====

ΙΙ. α) Η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αγγείων μειώνεται, καθώς το αίμα κινείται από τις αρτηρίες προς τα αρτηρίδια και τα τριχοειδή. Στην περιοχή των φλεβών ελαχιστοποιείται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)


β) Η πτώση της πίεσης του αίματος, οφείλεται στην τριβή μεταξύ αίματος και τοιχωμάτων των αγγείων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)


γ) Η πίεση του αίματος είναι υπεύθυνη για την ταχύτητα ροής του αρτηριακού αίματος. Η ταχύτητα αυτή ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)


δ) Η κίνηση του φλεβικού αίματος επιτυγχάνεται με τη συστολή των σκελετικών μυών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ), που τα όργανα τα οποία το αποτελούν είναι τα νεύρα, και το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) που τα όργανα που το αποτελούν είναι ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός.
Τα όργανα του νευρικού συστήματος, δηλαδή ο εγκέφαλος, ο νωτιαίος μυελός και τα νεύρα αποτελούνται από νευρικό ιστό. Τα κύτταρα του νευρικού ιστού είναι δύο ειδών: τα νευρικά κύτταρα ή νευρώνες και τα νευρογλοιακά κύτταρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


ΙΙ. Μια χαρακτηριστική περίπτωση συνεργασίας ΠΝΣ και ΚΝΣ είναι το αντανακλαστικό τόξο.
Η απλούστερη νευρική οδός είναι το αντανακλαστικό τόξο, το οποίο συνήθως αποτελείται από τον αισθητικό νευρώνα (μεταφέρει τη νευρική ώση από τον υποδοχέα στο νωτιαίο μυελό), τους ενδιάμεσους νευρώνες (αποτελούν το κέντρο επεξεργασίας του ερεθίσματος και μεταφέρουν τη νευρική ώση από τον αισθητικό νευρώνα α. στον κινητικό νευρώνα και β. στον εγκέφαλο) και τους κινητικούς νευρώνες (μεταφέρουν τη νευρική ώση από το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα). Τα εκτελεστικά όργανα αποκρίνονται στο ερέθισμα (νευρική ώση) που προέρχεται από τον κινητικό νευρώνα (οι αδένες εκκρίνουν ουσίες ενώ οι μύες συσπώνται). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11260


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7627αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License