52o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:51
51o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 07 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αρτηρίες.εξόδου.αίματος.από.την.καρδιά Αυλακώσεις.εγκεφαλικών.ημισφαιρίων-Τμήματα Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.σε.ΠΝΣ-ΚΝΣ Είδη.αισθήσεων.με.ερεθίσματα.σε.μυς-Είδος.υποδοχέα Είσοδος-Έξοδος.αίματος.από.την.καρδιά Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-Σύσταση Σύνδεση.δύο.ημισφαιρίων Χώροι.καρδιάς.με.οξυγονωμένο.αίμα/Διοξείδιο.άνθρακα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:53
53o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2016 20:53 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ανταλλαγή.αερίων.σε.τριχοειδή Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Θέση.τριχοειδών.αγγείων-Τοιχώματα-Είδος.ιστού Ιστός-Είδη.κυττάρων.Νευρικού.Συστήματος Κύτταρα.που.διαπερνούν.τοιχώματα Παράδειγμα.συνεργασίας.τμημάτων.Νευρικού.Συστήματος Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση Ροή.αίματος.στα.τριχοειδή Τμήματα-Όργανα.Νευρικού.Συστήματος
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11258 52o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
    Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
    Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.2
Θεματολογία Ι. Λόγοι ανδρικής στειρότητας - Αίτια
Αίτια γυναικείας στειρότητας
Μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης
Ι. Είδη αισθήσεων με ερεθίσματα σε μυς - Είδος υποδοχέα
Ίδιο με Δ. Ι - 11257
ΙΙ. Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία αίματος - Συστατικά
Πρωτεΐνες αίματος που συμμετέχουν στην άμυνα - Δράση
ΙΙ. Διαδρομή νευρικών ώσεων σε ΠΝΣ-ΚΝΣ
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11257
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.4

β.2

γ.2

Ι.

3

ΙΙ.

α.10

β. δ.3

γ.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 20:36
Τελευταία τροποποίηση 26 May 2016 21:42 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 52o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11258

ΘΕΜΑ Β
Ι. Πολλά ζευγάρια αδυνατούν να τεκνοποιήσουν λόγω προβλημάτων υγείας που
αφορούν είτε στον άνδρα είτε στην γυναίκα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πού μπορεί να οφείλεται η ανδρική στειρότητα; Ποια είναι τα αίτια που μπορούν να την
προκαλέσουν εξαιρουμένων των ασθενειών; (5μ)
β) Πού μπορεί να οφείλεται η γυναικεία στειρότητα; (2μ)
γ) Πολλά ζευγάρια για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα γονιμότητας που έχουν,
καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Τι ακριβώς γίνεται με τη μέθοδο αυτή; (5μ)

ΙΙ. Το αίμα μας θεωρείται ως ένας ιδιαίτερος τύπος ιστού. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο ιδιαίτερος τύπος ιστού στον οποίο κατατάσσεται το αίμα; (2μ)
β) Πώς ονομάζεται η υγρή μεσοκυττάρια ουσία του; Ποιο είναι το συστατικό από το
οποίο κυρίως αποτελείται; (4μ)
γ) Μεταξύ των πρωτεϊνών που περιέχονται στη μεσοκυττάρια ουσία του αίματος
περιλαμβάνονται δύο ομάδες πρωτεϊνών οι οποίες συμμετέχουν στην άμυνα του
οργανισμού μας. Πώς ονομάζονται και πώς δρουν οι πρωτεΐνες αυτές; (4μ)
δ) Τι άλλου είδους χρήσιμες χημικές ουσίες περιέχει η μεσοκυττάρια ουσία του
αίματος, εκτός από πρωτεΐνες; (3μ )

ΘΕΜΑ Δ
Αν και οι αισθήσεις μας, σωστά, χαρακτηρίζονται ως το παράθυρο που μας επιτρέπει να
επικοινωνούμε με το εξωτερικό περιβάλλον, χάρη σε αυτές είμαστε ικανοί να
αντιλαμβανόμαστε πολλά από αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό του οργανισμού
μας.

Ι. Να προσδιορίσετε τρία διαφορετικά είδη αισθήσεων που οφείλονται σε ερεθίσματα
τα οποία έδρασαν στους μυς μας, καθώς και το συγκεκριμένο είδος υποδοχέα o
οποίος αναμίχθηκε σε κάθε μια από αυτές.
ΙΙ. Οι νευρικές ώσεις που δημιουργήθηκαν στους υποδοχείς του προηγούμενου
ερωτήματος, τελικώς μεταβιβάστηκαν στον εγκέφαλο όπου ερμηνεύτηκαν. Να
συντάξετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο να περιγράφεται η διαδρομή που
ακολούθησαν οι νευρικές ώσεις στο περιφερικό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα,
από το σημείο στο οποίο δημιουργήθηκαν, ως το σημείο στο οποίο ερμηνεύτηκαν.
(12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Η αντρική στειρότητα οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκή παραγωγή σπερματοζωαρίων ή στην παραγωγή μεγάλου ποσοστού ανώμαλων σπερματοζωαρίων. Πέρα από τις ασθένειες ανδρική στειρότητα μπορεί να προκαλέσουν οι ακτινοβολίες, η υψηλή θερμοκρασία στην περιοχή των όρχεων και χημικές ενώσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)


β) Η γυναικεία στειρότητα οφείλεται κυρίως στην ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων ή/και στην απόφραξη των σαλπίγγων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)


γ) Στην εξωσωματική γονιμοποίηση διεγείρονται ορμονικά οι ωοθήκες για να παράγουν πολλά ωάρια. Τα ωάρια αυτά αφαιρούνται και στη συνέχεια γονιμοποιούνται σε δοκιμαστικό σωλήνα. Το γονιμοποιημένο ωάριο τοποθετείται τελικά στη μήτρα, όπου η κύηση θα συνεχιστεί φυσιολογικά (παιδιά του σωλήνα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)

====

ΙΙ. α) Το αίμα θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ως ιδιαίτερος τύπος συνδετικού ιστού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11)


β) Η μεσοκυττάρια ουσία του αίματος είναι υγρή και αποτελεί το πλάσμα του αίματος.
Το πλάσμα αποτελείται κυρίως από νερό (90% του όγκου του). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11, 59)


γ) Οι ομάδες πρωτεϊνών οι οποίες συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού μας είναι οι σφαιρίνες και το συμπλήρωμα.
Οι σφαιρίνες παράγονται στο ήπαρ και προορίζονται κυρίως για την καταστροφή των μικροοργανισμών και τη μεταφορά ουσιών, έχουν ενζυμική δράση, ενώ ορισμένες από αυτές συμμετέχουν και στη διαδικασία πήξης του αίματος.
Το συμπλήρωμα είναι στην πραγματικότητα μία ομάδα 20 πρωτεϊνών που συμμετέχουν στη διαδικασία αντιμετώπισης των παθογόνων μικροοργανισμών, καταστρέφοντάς τους με διάφορους τρόπους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)


δ) Το πλάσμα αποτελείται από νερό (90% του όγκου του), μέσα στο οποίο είναι διαλυμένα ανόργανα άλατα, ορμόνες, πρωτεΐνες, θρεπτικές ουσίες (όπως η γλυκόζη) και ουσίες που πρέπει να αποβληθούν όπως η ουρία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59, 61)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες στο δέρμα και σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα οστά, στους μυς, στα αγγεία) εκτός από τον εγκέφαλο.
Για τις αισθήσεις της αφής και της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται κατανεμημένες τόσο στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα) όσο και σε ιστούς των μυών και των συνδέσμων.
Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις, που βρίσκονται κυρίως στο δέρμα και στους σκελετικούς μυς.
Επομένως, αισθήσεις που οφείλονται σε ερεθίσματα τα οποία έδρασαν στους μυς μας είναι ο πόνος (όπου υποδοχείς είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις), η αφή και η πίεση (όπου υποδοχείς είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια) και η θερμοκρασία (όπου υποδοχείς είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172-173)


ΙΙ. Η διαδρομή που ακολούθησαν οι νευρικές ώσεις είναι μια αισθητική οδός που μεταφέρει νευρικές ώσεις από την περιφέρεια στο ΚΝΣ. Τα νεύρα του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος που αποτελούν την αισθητική οδό είναι αισθητικά νεύρα, τα οποία αποτελούνται από
αποφυάδες αισθητικών νευρώνων και μεταφέρουν τις νευρικές ώσεις αρχικά στο στέλεχος του εγκεφάλου και ειδικότερα στο θάλαμο, που τις διοχετεύει στις κατάλληλες περιοχές (κέντρα) του φλοιού των ημισφαιρίων, για να αναλυθούν. Το κέντρο του φλοιού στο οποίο θα γίνει η ερμηνεία τους είναι το κέντρο των σωματικών αισθήσεων στην πρόσθια περιοχή βρεγματικού λοβού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 147-148, 159, 173)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11258


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_1426αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License