44o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:43
43o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 19:24 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Είδη.μυϊκού.ιστού-Σύστημα.που.δίνει.εντολές Κύτταρα.μυϊκού.ιστού-Ιδιότητα Περιτομή Πόσθη-Ακροποσθία Στύση.πέους-Αίτια Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:45
45o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2016 14:26 by: billpits
Comments: 0
Tags: Είδος.κυττάρων.που.περιβάλλουν.νευρώνες-Λειτουργίες Είδος.μνήμης-Νόσος.Αλτσχάιμερ Μετατροπή.ενός.είδους.μνήμης.στο.άλλο Νοσήματα.&.σεξουαλική.επαφή Προβλήματα.ΣΜΝ Σεξουαλική.συμπεριφορά-Αντισυλληπτικό.μέσο Συμπτώματα.ΣΜΝ
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11250 44o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ.
 Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
Θεματολογία Ι. Έμμορφα συστατικά αίματος
Κύτταρα για πήξη αίματος - Μορφή
Κύτταρα για άμυνα οργανισμού - Διαπίδυση
Κύτταρα αίματος με/χωρίς πυρήνα
Ι. Αίσθηση πίεσης & πόνου
Ίδιο με Δ. Ι - 11215
Ίδιο με Δ. Ι - 11249
ΙΙ. ΙΙ. Αντανακλαστικό γόνατου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11215
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11249
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.4

β.2

γ.2

δ.4

Ι.

3

ΙΙ. ΙΙ.

5

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 19:33
Τελευταία τροποποίηση 05 Jul 2015 18:46 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 44o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11250

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το αίμα μας αποτελείται από το πλάσμα και από τα έμμορφα συστατικά που
αιωρούνται μέσα σε αυτό. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιες είναι οι τρεις κατηγορίες κυττάρων που αποτελούν τα έμμορφα συστατικά
του αίματος; (3μ)
β) Ποια από τις κατηγορίες κυττάρων του α. ερωτήματος συμμετέχει στην πήξη του
αίματος; Ποια είναι η μορφή τους; (3μ)
γ) Ποια από τις κατηγορίες κυττάρων του α. ερωτήματος παίζουν σημαντικό ρόλο
στην άμυνα του οργανισμού μας; Ποια από αυτά είναι ικανά για τη διαδικασία της
διαπίδυσης; (3μ)
δ) Ποια από τις 3 κατηγορίες κυττάρων του α. ερωτήματος διαθέτουν πυρήνα, ποια
όχι; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Όταν μας κτυπάει κάποιος στο γόνατο, στην περιοχή της επιγονατίδας, η κνήμη
μας τινάζεται αντανακλαστικά προς τα πάνω, ενώ καταλαβαίνουμε την πίεση που
μας άσκησε το κτύπημα. Να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο να
περιγράφετε τη διαδρομή της νευρικής ώσης αναφέροντας τα τμήματα του
νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων που εμπλέκονται:

Ι. Στην αίσθηση που προκαλεί το κτύπημα στο γόνατο και
ΙΙ. Στην αντανακλαστική κίνηση που εκδηλώνεται. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα κύτταρα του αίματος διακρίνονται σε τρεις ομάδες και είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα, τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα και τα αιμοπετάλια. Όλα αυτά τα κύτταρα αποτελούν τα έμμορφα συστατικά του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


β) Τα αιμοπετάλια είναι θραύσματα κυττάρων με διάμετρο 2-4 μm. Έχουν σχήμα ακανόνιστο, στερούνται πυρήνα και είναι άχρωμα. Τα αιμοπετάλια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της πήξης του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)


γ) Τα λευκοκύτταρα είναι εμπύρηνα και έχουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού. Τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα, με
την ικανότητα που έχουν να διαπερνούν τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων (διαπίδυση), κατευθύνονται στο σημείο όπου υπάρχει μόλυνση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)


δ) Τα λευκοκύτταρα είναι εμπύρηνα. Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο, το σχήμα τους αυτό οφείλεται στην απουσία πυρήνα. Τα αιμοπετάλια δεν διαθέτουν πυρήνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59, 61-62)

====

ΙΙ.

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες στο δέρμα και σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα οστά, στους μυς, στα αγγεία) εκτός από τον εγκέφαλο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)
Για την αίσθηση της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται κατανεμημένες τόσο στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα) όσο και σε ιστούς των μυών και των συνδέσμων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)
Οι νευρικές ώσεις από τους πιο πάνω υποδοχείς με αισθητικά νωτιαία νεύρα φτάνουν στο νωτιαίο μυελό και μέσω αισθητικής οδού μεταφέρονται αρχικά στον θάλαμο, στο στέλεχος του εγκεφάλου, και από εκεί καταλήγουν στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148-149, 159, 173)


ΙΙ. Στο αντανακλαστικό του γόνατου συμμετέχουν δύο μόνο νευρώνες: ένας αισθητικός και ένας κινητικός. Οι απολήξεις του αισθητικού νευρώνα βρίσκονται στον τετρακέφαλο μηριαίο μυ και διεγείρονται ύστερα από κτύπημα στο σύνδεσμο της επιγονατίδας. Οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται φτάνουν στο νωτιαίο μυελό, όπου ο αισθητικός νευρώνας σχηματίζει σύναψη με τους δενδρίτες του κινητικού νευρώνα. Διά μέσου του κινητικού νευρώνα επιστρέφουν στο μυ, ο οποίος συσπάται με αποτέλεσμα την έκταση της κνήμης. Το αντανακλαστικό του γόνατου βοηθά στη διατήρηση της όρθιας στάσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 149)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11250


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_1413αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License