38o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:37
37o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 17 May 2015 21:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Αίτια.πτώσης.πίεσης Αρτηριακή.υπέρταση-Συνέπειες Είδη-Τιμές.πίεσης Πίεση.αίματος Περιεχόμενο.ωοθυλακίων Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας Σημασία.της.μείωσης Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:39
39o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2015 21:24 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άμεση.αντιμετώπιση.αλλεργίας-Δράση.αδρεναλίνης Αμνησία-Απώλεια.συγκεκριμένου.τύπου.μνήμης Αναξιόπιστες.μέθοδοι.αντισύλληψης Δράση-Παρενέργειες.αντισυλληπτικών.χαπιών Μετατροπή.μνήμης-Χρόνος.μετατροπής Μνήμη-Είδη.μνήμης Υποδοχείς.πεπτιδικών-στεροειδών.ορμονών
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11244 38o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ.3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Μορφή - Ρόλος σπερματικών σωληναρίων
Μορφή - Ρόλος επιδιδυμίδας
Τμήματα αναπαραγωγικού άνδρα μετά την επιδιδυμίδα
Ι. Όστα-Μεμβράνες μέσου ωτός
Ίδιο με Δ. Ι - 11211
Ίδιο με Δ. Ι - 11243
ΙΙ. Παραγωγή ερυθροκυττάρων
Αέρια αιμοσφαιρίνης - Χρώμα αίματος
Αέρια μεταφερόμενα από κυκλοφορικό
Αναιμία - Κληρονομικές αναιμίες
ΙΙ. Υγρό-Κύτταρα μηχανισμού ακοής-ισορροπίας
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11211
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11243
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

Ι.

3

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.5

δ.2

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 18:41
Τελευταία τροποποίηση 17 May 2015 22:12 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 38o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11244

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μεταξύ των δομών που ευθύνονται για τη λειτουργία των όρχεων περιλαμβάνονται τα
σπερματικά σωληνάρια και η επιδιδυμίδα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι η μορφή των σπερματικών σωληναρίων και ποιος ο ρόλος τους; (4μ)
β) Ποιος ο ρόλος και η μορφή της επιδιδυμίδας; Πόσες επιδιδυμίδες υπάρχουν σε κάθε
φυσιολογικό άντρα; (4μ)
γ) Μέσω ποιων τμημάτων του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα η επιδιδυμίδα
συνδέεται με τη βάλανο; (4μ)

ΙΙ. Η αιμοσφαιρίνη Α είναι ο κύριος τύπος αιμοσφαιρίνης των ενηλίκων. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

α) Σε ποια είδη κυττάρων συναντάται; Πού παράγονται τα κύτταρα αυτά; (2μ)
β) Με ποια αέρια μπορεί να συνδέεται το μόριο της αιμοσφαιρίνης Α; Τι χρώμα αποκτά
όταν συνδεθεί με καθένα από αυτά; (4μ)
γ) Ποιο από τα αέρια του ερωτήματος β. δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη Α στους
πνεύμονες και ποιο στους ιστούς, ως συνέπεια του μεταβολισμού των κυττάρων; (2μ)
δ) Τι χαρακτηρίζουμε ως αναιμία; Ποιες είναι οι διαφορετικές μορφές της πάθησης που
έχουν κληρονομικά αίτια; Ποια από αυτές εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στη χώρα
μας; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας μαθητής ακούει το κουδούνι του σχολείου να χτυπά στο τέλος της 7ης ώρας
και χαρούμενος συγκεντρώνει τα βιβλία του, προκειμένου να επιστρέψει σπίτι.
Το ερέθισμα που προκάλεσε την αντίδραση του μαθητή μεταβιβάστηκε στο
υποδεκτικό όργανο της ακοής, με τη βοήθεια τριών διαφορετικών μέσων.
• Το πρώτο από αυτά είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας,
• το επόμενο μια σειρά στερεών σωμάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται δύο
μεμβράνες και 3 οστά και το τελευταίο είναι
• ένα υγρό.
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

I. Ποια είναι τα στερεά σώματα που συμμετείχαν στη μεταβίβαση του
ερεθίσματος στο εσωτερικό των αυτιών του μαθητή και με ποια σειρά;
II. Πώς ονομάζεται το υγρό που συνέβαλε στη μεταβίβαση του ερεθίσματος
στο υποδεκτικό όργανο της ακοής; Σε ποια κατά σειρά τμήματα του
εσωτερικού αυτιού διαδόθηκαν οι παλμικές κινήσεις του συγκεκριμένου
υγρού; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα που αποτελούν το υποδεκτικό όργανο
της ακοής; Πού αλλού στο αυτί υπάρχουν τέτοια κύτταρα; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Κάθε όρχις εσωτερικά χωρίζεται σε λοβούς, ο καθένας από τους οποίους περιέχει 1-3 περιελιγμένα σπερματικά σωληνάρια. Από την εφηβεία και μετά, από τα κύτταρα των τοιχωμάτων των σπερματικών σωληναρίων αρχίζουν να παράγονται σπερματοζωάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


β) Τα σπερματοζωάρια ωριμάζουν και αποθηκεύονται στην επιδιδυμίδα. Η επιδιδυμίδα είναι ένας σφικτά περιελιγμένος σωλήνας μήκους 5-6 m στο πίσω μέρος κάθε όρχεως. Επομένως, φυσιολογικά, σε κάθε άντρα υπάρχουν δύο επιδιδυμίδες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Κάθε επιδιδυμίδα ενώνεται με το σπερματικό πόρο, ο οποίος ανεβαίνει προς την κοιλιακή κοιλότητα και ενώνεται με την ουρήθρα. Η ουρήθρα περνάει μέσα από τον προστάτη και καταλήγει στο άκρο του πέους, τη βάλανο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)

====

ΙΙ. α) Το κυτταρόπλασμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη, η οποία τους δίδει το χαρακτηριστικό κόκκινο
χρώμα. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια παράγονται σε ένα ενήλικο άτομο στον ερυθρό μυελό των οστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


β) Όταν τα ερυθροκύτταρα φτάσουν στους πνεύμονες με την κυκλοφορία, προσλαμβάνουν οξυγόνο. Το άτομο σιδήρου, που υπάρχει σε κάθε μόριο αίμης της αιμοσφαιρίνης, δεσμεύει ένα μόριο οξυγόνου. Στην κατάσταση αυτή η αιμοσφαιρίνη ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη. Το οξυγόνο μεταφέρεται έτσι μέχρι τα τριχοειδή, όπου αποδεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη και διαχέεται προς τα κύτταρα. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων.
Η οξυαιμοσφαιρίνη προσδίδει στο αίμα λαμπερό κόκκινο χρώμα, ενώ η αιμοσφαιρίνη που έχει δεσμεύσει διοξείδιο του άνθρακα, σκούρο κόκκινο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)


γ) Όταν τα ερυθροκύτταρα φτάσουν στους πνεύμονες με την κυκλοφορία, προσλαμβάνουν οξυγόνο. Το οξυγόνο μεταφέρεται μέχρι τα τριχοειδή, όπου αποδεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη και διαχέεται προς τα κύτταρα. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)


δ) Όταν υπάρχει μειωμένος αριθμός ερυθροκυττάρων ή όταν τα ερυθροκύτταρα δεν έχουν αρκετή αιμοσφαιρίνη, τότε το άτομο πάσχει από αναιμία και παρουσιάζει αίσθημα κούρασης και ατονίας.
Μια μορφή αναιμίας είναι η αιμολυτική, που χαρακτηρίζεται από αυξημένο ρυθμό καταστροφής ερυθροκυττάρων (αιμόλυση). Μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες, σε τοξίνες, παράσιτα ή σε μετάγγιση μη συμβατού αίματος.
Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία κληρονομική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μη φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα τα ερυθροκύτταρα να εμφανίζουν χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα. Τα ερυθροκύτταρα αυτά, λόγω του σχήματος τους, προκαλούν συχνά απόφραξη των αγγείων.
Η μεσογειακή αναιμία είναι μία κληρονομική ασθένεια που εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στη χώρα μας. Οφείλεται σε μειωμένη παραγωγή της β αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης, θεραπεία δεν υπάρχει και αντιμετωπίζεται με μεταγγίσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 67)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι ήχοι στο τέλος του ακουστικού πόρου συναντούν τον τυμπανικό υμένα, τον οποίο θέτουν σε παλμική κίνηση. Τα ακουστικά οστάρια μεταδίδουν τις παλμικές κινήσεις του τυμπανικού υμένα στο εσωτερικό αυτί. Η σφύρα, που βρίσκεται σε επαφή με τον τυμπανικό υμένα, μεταδίδει, μέσω του άκμονα, τις παλμικές κινήσεις στον αναβολέα. Αυτός συνδέεται με την ωοειδή μεμβράνη, που καλύπτει ένα άνοιγμα, στη βάση του κοχλία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181)


ΙΙ. Εσωτερικά, και σε όλο το μήκος του κοχλία υπάρχουν τρία κανάλια, το αιθουσαίο, το τυμπανικό και ο κοχλιακός πόρος. Τα κανάλια χωρίζονται μεταξύ τους με μεμβράνες και είναι γεμάτα με λέμφο. Το αιθουσαίο κανάλι ενώνεται στην κορυφή του κοχλία με το τυμπανικό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181)
Όταν η ωοειδής θυρίδα τεθεί σε παλμική κίνηση, μεταβιβάζει τις κινήσεις αρχικά στη λέμφο του αιθουσαίου και στη συνέχεια στη λέμφο του τυμπανικού καναλιού. Τελικά, προκαλούνται δονήσεις στη βασική μεμβράνη (κάτω τοίχωμα του κοχλιακού πόρου), εξαιτίας των οποίων διεγείρονται τα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στο όργανο του Corti. Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται κατά μήκος της βασικής μεμβράνης.
Το υποδεκτικό όργανο της ακοής είναι το όργανο του Corti, που εντοπίζεται στον κοχλία και αποτελείται κυρίως από ειδικά τριχοφόρα κύτταρα (μηχανοϋποδοχείς). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181-182)
Οι υποδοχείς της ισορροπίας είναι οι ακουστικές ακρολοφίες και οι ακουστικές κηλίδες, οι οποίες βρίσκονται στις βάσεις των ημικύκλιων σωλήνων και στην αίθουσα αντίστοιχα. Οι ακουστικές ακρολοφίες αποτελούνται από τριχοφόρα κύτταρα, οι βλεφαρίδες των οποίων είναι στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία. Οι βλεφαρίδες των τριχοφόρων κυττάρων των ακουστικών κηλίδων είναι και αυτές στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11244


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_911αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License