36o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:35
35o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 17 May 2015 18:17 by: billpits
Comments: 0
Tags: Δομή.σπερματοζωαρίων Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Παραγωγή.σπερματίδων-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.άνδρα-Χρωμοσώματα Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:37
37o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 17 May 2015 21:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Αίτια.πτώσης.πίεσης Αρτηριακή.υπέρταση-Συνέπειες Είδη-Τιμές.πίεσης Πίεση.αίματος Περιεχόμενο.ωοθυλακίων Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας Σημασία.της.μείωσης Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11242 36o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.2
   Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
Θεματολογία Ι. Όργανα μείωσης - Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου
Μείωση & Γονιμοποίηση - Αριθμός χρωμοσωμάτων
Ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων - Αντιμετώπιση
Ι. Ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Ίδιο με Δ. Ι - 11231
Ίδιο με Δ. Ι - 11241
ΙΙ. Σχήμα ερυθρών αιμοσφαιρίων
Πρωτεΐνη ερυθρών-Χρώμα αίματος
Ζωή-Αριθμός ερυθρών
Μεταβολή σχήματος ερυθρών-Επιπτώσεις σε υγεία
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11223
ΙΙ. Εύρεση μηνιγγιτιδόκοκκου με παρακέντηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11231
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11241
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

3

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

δ.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 18:28
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 21:18 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 36o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11242

ΘΕΜΑ Β
Ι. Χάρη στο συνδυασμό της μείωσης και της γονιμοποίησης το ζυγωτό, από
το οποίο προκύπτει ο νέος άνθρωπος έχει τον σωστό, για το είδος μας, αριθμό
των 46 χρωμοσωμάτων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιο όργανο του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα και της γυναίκας
γίνεται η μείωση; Σε ποιο τμήμα του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος
συμβαίνει η γονιμοποίηση; (3μ)
β) Με ποιο τρόπο η μείωση σε συνδυασμό με τη γονιμοποίηση οδηγούν στη
δημιουργία απογόνων που έχουν τελικώς τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων με τους
γονείς τους; (6μ)
γ) Σε ποια παθολογική κατάσταση μπορεί να οδηγήσει η ανεπάρκεια παραγωγής
ωαρίων; Πώς μπορεί γενικά να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή; (3μ)

ΙΙ. Τα ώριμα ερυθρά μας αιμοσφαίρια αποτελούν το είδος κυττάρων του
οργανισμού μας χάρη στα οποία μεταφέρεται οξυγόνο στους ιστούς και
απομακρύνεται διοξείδιο του άνθρακα από αυτούς. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο είναι το σχήμα των κυττάρων αυτών, πού οφείλεται; (2μ)
β) Πώς ονομάζεται η πρωτεΐνη που κυρίως περιέχεται στο κυτταρόπλασμά τους; Πού
οφείλεται το γεγονός ότι άλλοτε έχει λαμπερό και άλλοτε σκούρο κόκκινο χρώμα;
(3μ)
γ) Πόσο χρονικό διάστημα ζουν τα κύτταρα αυτά; Σε ποια όργανα του σώματός μας
καταστρέφονται, όταν εγκαταλείψουν την κυκλοφορία του αίματος; Τι, τελικά,
συμβαίνει και ο αριθμός τους διατηρείται σταθερός στον υγιή άνθρωπο; (4μ)
δ) Σε ποιο κληρονομικό νόσημα μεταβάλλεται το σχήμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων;
Πού οφείλεται η μεταβολή του σχήματός τους και ποια η συνέπειά της στην υγεία
του ανθρώπου; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Η μηνιγγίτιδα αποτελεί σοβαρό νόσημα που μπορεί να προκληθεί από ένα
βακτήριο (μηνιγγιτιδόκοκκος) και το οποίο πλήττει το Κεντρικό Νευρικό Σύστημά
του ανθρώπου. Οι γιατροί προκειμένου να διαπιστώσουν την ύπαρξη του
βακτηρίου κάνουν καλλιέργεια δείγματος εγκεφαλονωτιαίου υγρού που
λαμβάνουν με παρακέντηση από την σπονδυλική στήλη του ασθενούς. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Πώς ονομάζεται ο χώρος που περιβάλλει τον νωτιαίο μυελό από τον οποίο
αντλήθηκε το δείγμα; Πού αλλού βρίσκεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό στο
νωτιαίο μυελό, εκτός από τον χώρο αυτόν;
ΙΙ. Για ποιο λόγο το δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού από τον χώρο αυτό, είναι
ικανό να αποκαλύψει, (μετά από καλλιέργεια), αν ο εγκέφαλος, που βρίσκεται
ψηλότερα, έχει μολυνθεί από μηνιγγιτιδόκοκκο; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.α) Στον άνδρα η μείωση γίνεται στους όρχεις, ενώ στη γυναίκα στις ωοθήκες, αφού :

  • στην περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων υπάρχουν τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα, τα σπερματογόνια (με 46 χρωμοσώματα), που διαιρούνται μιτωτικά και δίνουν τα σπερματοκύτταρα. Αυτά με μειωτική διαίρεση θα δώσουν τις σπερματίδες (με 23 χρωμοσώματα η καθεμία) που τελικά, μετατρέπονται σε σπερματοζωάρια.
  • τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας είναι τα ωογόνια, τα οποία πολλαπλασιάζονται μιτωτικά και μεταμορφώνονται σε ωοκύτταρα (με 46 χρωμοσώματα το καθένα). Κάθε ωοκύτταρο βρίσκεται μέσα σε ένα ωοθυλάκιο και όταν μπει στο στάδιο της ωρίμανσης, υφίσταται μειωτική διαίρεση, από τη οποία θα προκύψει ένα μικρό κύτταρο (πολικό σωμάτιο) και ένα μεγάλο, που θα εξελιχτεί σε ωάριο (με 23 χρωμοσώματα).

Τα σπερματοζωάρια από τον κόλπο της γυναίκας, και διά μέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους ωαγωγούς (σάλπιγγες). Αν εκεί τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210-211)


β) Η μείωση είναι ο μηχανισμός που μειώνει κατά το ήμισυ τον αρχικό αριθμό χρωμοσωμάτων, και από ένα διπλοειδές κύτταρο, με 46 χρωμοσώματα, προκύπτουν απλοειδή κύτταρα, με 23 χρωμοσώματα καθένα (γαμέτες).
Με τη γονιμοποίηση δύο απλοειδείς γαμέτες, με 23 χρωμοσώματα ο καθένας, συντήκονται (23 + 23 = 46) και δίνουν ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό με 46 χρωμοσώματα, από το οποίο θα προκύψει ο νέος οργανισμός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)


γ) Η γυναικεία στειρότητα μπορεί να οφείλεται στην ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ορμονών με σκοπό την πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας, με πιθανή συνέπεια την πολλαπλή κύηση. Τα ζευγάρια έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποιο είδος τεχνητής γονιμοποίησης. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση διεγείρονται ορμονικά οι ωοθήκες για να παραγάγουν πολλά ωάρια. Τα ωάρια αυτά αφαιρούνται και στη συνέχεια γονιμοποιούνται σε δοκιμαστικό σωλήνα. Το γονιμοποιημένο ωάριο τοποθετείται τελικά στη μήτρα, όπου η κύηση θα συνεχιστεί φυσιολογικά (παιδιά του σωλήνα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 224-225)

====

ΙΙ. α) Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο. Το σχήμα τους αυτό οφείλεται στην απουσία πυρήνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


β) Το κυτταρόπλασμα τους περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη, η οποία τους δίνει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Η αιμοσφαιρίνη όταν δεσμεύει οξυγόνο (οπότε και ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη) προσδίδει στο αίμα λαμπερό κόκκινο χρώμα, ενώ η αιμοσφαιρίνη που έχει δεσμεύσει διοξείδιο του άνθρακα, σκούρο κόκκινο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59-60)


γ) Τα ερυθροκύτταρα ζουν περίπου τέσσερις μήνες και στη συνέχεια εγκαταλείπουν την κυκλοφορία του αίματος και συγκεντρώνονται στο ήπαρ και στη σπλήνα, όπου καταστρέφονται. Για να διατηρείται όμως ο αριθμός τους στο αίμα σταθερός, παράγονται συγχρόνως άλλα από τον ερυθρό μυελό των οστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)


δ) Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία κληρονομική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μη φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα τα ερυθροκύτταρα να εμφανίζουν χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα. Τα ερυθροκύτταρα αυτά, λόγω του σχήματος τους, προκαλούν συχνά απόφραξη των αγγείων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 67)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τόσο ο εγκέφαλος όσο και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται από τρεις προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες. Ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες (υπαραχνοειδής χώρος) κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί, επίσης, στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)


ΙΙ. Αφού το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί στον υπαραχνοειδή χώρο, στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου, αν το δείγμα εγκεφαλονωτιαίου που ελήφθη με παρακέντηση από την σπονδυλική στήλη του ασθενούς, και κατόπιν καλλιεργείται, περιέχει το βακτήριο του μηνιγγιτιδόκοκκου, σίγουρα τότε ο εγκέφαλος θα έχει μολυνθεί από τον μηνιγγιτιδόκοκκο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11242


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7618αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License