29o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:28
28o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 11 May 2015 21:19 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα-Ουσίες.συστήματος.ενδοκρινών Δομή-Λειτουργίες.τριχοειδών Δομή-Λειτουργίες.φλεβών Είδη-Λειτουργίες.κυττάρων.νευρικού.ιστού Περιεχόμενο.ωοθυλακίων Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας Σημασία.της.μείωσης Συνεργαζόμενα.με.το.νευρικό.συστήματα.οργάνων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:30
30o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 20:18 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου Δράση.στεροειδών.ορμονών Εκκρίσεις.αναπαραγωγικών.αδένων Κύτταρα.αίματος Λείοι.μύες-Χρωστικές.χιτώνων Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Σειρά-Δομή.χιτώνων.οφθαλμικού.βολβού
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11235 29o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Μνήμη - Είδη μνήμης
Μετατροπή μνήμης - Χρόνος μετατροπής
Αμνησία - Απώλεια συγκεκριμένου τύπου μνήμης
Ι. Μεσοκυττάρια ουσία αίματος
Κύτταρα αίματος
ΙΙ. Ρόλος - Χαρακτηριστικό ερειστικού ιστού
Ινίδια ερειστικού ιστού
Είδη ερειστικού ιστού
Παραδείγματα κυττάρων ερειστικού ιστού
ΙΙ. Ανίχνευση συστατικών αίματος
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β. γ.2

δ.2

Ι.

3

3

ΙΙ.

α.3

β.5

γ.3

δ.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 17:37
Τελευταία τροποποίηση 10 May 2015 22:26 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 29o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11235

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μια από τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες, η οποία αποτελεί προϋπόθεση
για την πραγματοποίηση των άλλων, είναι η μνήμη. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Πώς ορίζεται η μνήμη; Σε ποια είδη διακρίνεται; (3μ)
β) Πώς το ένα είδος μνήμης του ερωτήματος α. μετατρέπεται στο άλλο; (3μ)
γ) Από τι εξαρτάται ο χρόνος μετατροπής του ενός είδους μνήμης στο άλλο; (3μ)
δ) Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί αμνησία; Από τι εξαρτάται η
απώλεια συγκεκριμένου τύπου μνήμης; (3μ)

ΙΙ. Ο ερειστικός ιστός είναι ένας πολύ διαδεδομένος ιστός στο ανθρώπινο σώμα
και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο ρόλος του ερειστικού ιστού; Τι ισχύει αναφορικά με την ποσότητα
της μεσοκυττάριας ουσίας μέσα στην οποία βρίσκονται τα κύτταρά του; (5μ)
β) Ποιοι είναι οι δύο τύποι πρωτεϊνικών ινιδίων που εντοπίζονται στη μεσοκυττάρια
ουσία του. (2μ)
γ) Να ονομάσετε τα διαφορετικά είδη ιστών στα οποία διακρίνεται ο ερειστικός
ιστός. (3μ)
δ) Σε ποιο είδος ερειστικού ιστού ανήκουν: Οι χονδροβλάστες, τα λιποκύτταρα και
τα οστεοκύτταρα; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Σε μια επίσκεψη μιας ομάδας μαθητών σε ένα βιολογικό εργαστήριο ο βιολόγος
τούς παρουσίασε έναν δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε αίμα το οποίο μετά από
μια επεξεργασία είχε διαχωριστεί στα συστατικά που το αποτελούν. Στο πάνω
τμήμα του σωλήνα αιωρείτο ένα λευκό υγρό, στο μεσαίο τμήματα του, υπήρχε μια
κιτρινωπή ζώνη, ενώ στον πυθμένα του σωλήνα είχε κατακαθίσει ένα
κοκκινωπό ίζημα.

Ι. Σε ποιο από τα τμήματα αυτά υπάρχει η μεσοκυττάρια ουσία του αίματος; Σε
ποιο/α από τα τμήματα αυτά υπάρχουν κύτταρα του αίματος;
ΙΙ. Ποιο από τα τμήματα του σωλήνα, θα απομονώσουμε για να εξετάσουμε την
πιθανή παρουσία παθολογικής αιμοσφαιρίνης; Ποιο τμήμα πρέπει να πάρουμε
αν θέλουμε να απομονώσουμε μακροφάγα. Ποιο τμήμα θα πρέπει να πάρουμε
αν θέλουμε να μελετήσουμε την αλβουμίνη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας για κάθε περίπτωση. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Η ικανότητα αποθήκευσης και ανάκλησης των πληροφοριών ονομάζεται μνήμη. Διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμη και σε μακροπρόθεσμη μνήμη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 162-163)


β) Η βραχυπρόθεσμη μνήμη αφορά την παραμονή των πληροφοριών στον εγκέφαλο για λίγα μόνο λεπτά. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη μπορεί να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμη, η οποία σχετίζεται με μόνιμες δομικές και λειτουργικές αλλαγές στα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 162-163)


γ) Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μετατροπή αυτή εξαρτάται από το είδος, την ένταση και τη συχνότητα του ερεθίσματος. Ερεθίσματα πολύ έντονα ή επαναλαμβανόμενα, υπερβολικά ευχάριστα ή δυσάρεστα αποθηκεύονται ευκολότερα στη μακροπρόθεσμη μνήμη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 163)


δ) Σε περιπτώσεις τραυματισμού του εγκεφάλου, ή λόγω διάφορων ασθενειών, μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια μνήμης, αμνησία. Η απώλεια συγκεκριμένου τύπου μνήμης εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου, που επηρεάστηκε από τον τραυματισμό ή από την ασθένεια. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις τραυματισμού περιοχών του κροταφικού λοβού παρατηρείται απώλεια στη μνήμη ήχων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 163)

====

ΙΙ. α) Ο ερειστικός ιστός αποτελείται από κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε άφθονη μεσοκυττάρια ουσία.
Ο ερειστικός ιστός συνδέει δομές μεταξύ τους, προσφέρει στήριξη και προστασία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


β) Η μεσοκυττάρια ουσία μπορεί να περιέχει δύο τύπων πρωτεϊνικά ινίδια, το κολλαγόνο, που της προσδίδει αντοχή και ελαστικότητα, και την ελαστίνη, που της προσδίδει περισσότερη ελαστικότητα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


γ) Διακρίνεται σε συνδετικό, χόνδρινο και οστίτη ιστό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


δ) Οι χονδροβλάστες ανήκουν στον χόνδρινο ιστό, τα λιποκύτταρα είναι κύτταρα του λιπώδη ιστού και τα οστεοκύτταρα είναι κύτταρα σε κοιλότητες του οστίτη ιστού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η μεσοκυττάρια ουσία του αίματος είναι το πλάσμα και βρίσκεται στο πάνω τμήμα του σωλήνα αφού έχουν καθιζάνει τα κύτταρα. Κύτταρα του αίματος υπάρχουν στο μεσαίο τμήμα του σωλήνα (από το λευκό χρώμα του καταλαβαίνουμε ότι εκεί βρίσκονται τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια) και στον πυθμένα του (βρίσκονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια που έχουν κόκκινο χρώμα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11, 59)


ΙΙ. Το κυτταρόπλασμα των ερυθροκυττάρων περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη, η οποία τους δίδει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, άρα στον πυθμένα ανιχνεύεται η παθολογική αιμοσφαιρίνη. Τα μακροφάγα είναι διαφοροποιημένα μεγάλα μονοκύτταρα, είδος μη κοκκιωδών λευκοκυττάρων, επομένως ανιχνεύονται στο μεσαίο τμήμα που βρίσκονται τα λευκά αιμοσφαίρια. Για τη μελέτη της αλβουμίνης απαιτείται το επάνω τμήμα του σωλήνα αφού είναι πρωτεΐνη του πλάσματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59-60, 62, 67)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11235


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2546αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License