26o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:25
25o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 25 May 2016 21:54 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.μικρής.κυκλοφορίας Αγγεία.μικρής.κυκλοφορίας Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου.γυναικών-ανδρών Είδος-Ορμόνες.αναπαραγωγικών.αδένων Είδος.αίματος.μικρής.κυκλοφορίας Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού Χώροι.μικρής.κυκλοφορίας
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:27
27o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 27 Aug 2015 17:23 by: billpits
Comments: 0
Tags: Δομή-Λειτουργίες.αίματος Δομή-Λειτουργίες.παρεγκεφαλίδας Δομή-Λειτουργίες.τριχοειδών Δομή-Λειτουργίες.φλεβών Δομή.λιπώδους.ιστού Είδη.συνδετικού.ιστού Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-νωτιαίου.μυελού Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας.πυκνού.συνδετικού.ιστού Σύσταση.φαιάς-λευκής.ουσίας
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11232 26o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 11 | §11.1
   Κεφ. 1 | § 1.1
   Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Παράδειγμα ενδοκρινούς αδένα
Παράδειγμα εξωκρινούς στην επιφάνεια δέρματος
Παραδείγματα ενδοκρινών σε κοιλότητες
Παράδειγμα μεικτού αδένα
Ι. Παραγωγή-Καταστροφή-Αριθμός ερυθροκυττάρων
ΙΙ. Δομή νεύρων
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως λειτουργίας
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Μεικτά νεύρα-Περιοχές νεύρωσης
ΙΙ. Σύστημα ΑΒΟ - Σύστημα Rhesus - Μεταγγίσεις
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

1

Ι.

2

ΙΙ.

α.4

β.4

γ.6

δ.1

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 14:33
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 15:28 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 26o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11232

ΘΕΜΑ Β
Ι. Στους αδένες του ανθρώπινου οργανισμού περιλαμβάνονται: Οι σιελογόνοι
αδένες, οι ωοθήκες, ο μαστικός αδένας, η υπόφυση, οι ιδρωτοποιοί αδένες. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος/οι από τους, παραπάνω, αναφερόμενους αδένες εκκρίνουν τα προϊόντα
τους μόνο στο αίμα; (3μ)
β) Ποιος/οι από τους αναφερόμενους αδένες εκκρίνουν το προϊόν τους στην
επιφάνεια του δέρματος; (3μ)
γ) Ποιος/οι από τους αναφερόμενους αδένες εκκρίνουν το προϊόν τους μόνο σε
εσωτερικές κοιλότητες του σώματός μας; (3μ)
δ) Ποιος/οι από τους αναφερόμενους αδένες εκκρίνουν μερικά προϊόντα τους στο
αίμα και άλλα σε κοιλότητες του σώματός μας; (3μ)

ΙΙ. Το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα, αποτελείται από τα νεύρα. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Από τι αποτελείται ένα νεύρο; (2μ)
β) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα νεύρα, ανάλογα με τη λειτουργία τους; (3μ)
γ) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα νεύρα, ανάλογα με το τμήμα του Κεντρικού
Νευρικού Συστήματος από το οποίο εκφύονται; Ποια από τις κατηγορίες αυτές
περιέχει μόνο μεικτά νεύρα; (4μ)
δ) Από πόσα ζεύγη νεύρων αποτελείται η κατηγορία νεύρων του ερωτήματος γ.
που περιέχει μόνο μεικτά νεύρα; Ποιες περιοχές του ανθρώπινου σώματος
νευρώνουν; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Οι πρώτες επιτυχημένες μεταγγίσεις αίματος έγιναν στα μέσα της δεκαετίας του
1800, ενώ οι επιστήμονες ανακάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο διατηρείται και
αποθηκεύεται στις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα οι τράπεζες αίματος αποτελούν
μέρος των συστημάτων υγείας των περισσότερων χωρών και η ύπαρξή τους
επιτρέπει στους γιατρούς να σώζουν ζωές που αλλιώς θα χάνονταν. Εξηγήστε
συνοπτικά:

Ι. Τα επιχειρήματα με τα οποία θα καθησυχάζατε έναν συγγενή σας ότι με
τη δωρεά αίματος δεν θα έχανε «για πάντα» τα ερυθρά αιμοσφαίρια που
έδωσε, ώστε να πληγεί η υγεία του.
ΙΙ. Τους κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν στους δέκτες αίματος
μεταγγίσεις κατά τις οποίες δεν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο αίμα που
προσέλαβαν. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Η υπόφυση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)


β) Οι ιδρωτοποιοί αδένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)


γ) Οι σιελογόνοι και οι βολβουρηθραίοι αδένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10, 204)


δ) Οι ωοθήκες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)

====

ΙΙ. α) Τα νεύρα αποτελούνται από δεσμίδες μακριών δενδριτών ή/και νευραξόνων, οι οποίες συγκρατούνται με τη βοήθεια συνδετικού ιστού. Οι νευρικές αποφυάδες που συνιστούν τα νεύρα περιβάλλονται από νευρογλοιακά κύτταρα και έχουν λευκή, γυαλιστερή όψη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 147)


β) Τα νεύρα, ανάλογα με τη λειτουργία τους, διακρίνονται σε αισθητικά, σε κινητικά και σε μεικτά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 147)


γ) Σε εγκεφαλικά και νωτιαία νεύρα. Όλα τα νωτιαία νεύρα είναι μεικτά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 147-148)


δ) Από το νωτιαίο μυελό εκφύονται 31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων. Τα νωτιαία νεύρα νευρώνουν τον αυχένα, τον κορμό και τα άκρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια ζουν περίπου 4 μήνες και στη συνέχεια εγκαταλείπουν την κυκλοφορία του αίματος και συγκεντρώνονται στο ήπαρ και στη σπλήνα, όπου και καταστρέφονται. Για να διατηρείται όμως ο αριθμός τους στο αίμα σταθερός, παράγονται συγχρόνως άλλα από τον ερυθρό μυελό των οστών (Κάθε δευτερόλεπτο στον οργανισμό παράγονται 3.000.000 ερυθροκύτταρα και καταστρέφονται άλλα τόσα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)
Άρα, η δωρεά αίματος δεν μειώνει την ικανότητα ενός υγιούς ατόμου να τροφοδοτεί με οξυγόνο τους ιστούς στον οργανισμό του, αφού τα ερυθρά αιμοσφαίρια που έδωσε δεν «χάνονται» για πάντα αλλά αναπληρώνονται πολύ γρήγορα με νέα.


ΙΙ. Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από την παρουσία ή μη ειδικών αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Με βάση τα αντιγόνα αυτά, έχουν προσδιοριστεί τέσσερις ομάδες αίματος, οι Α, Β, ΑΒ, Ο (σύστημα ΑΒΟ). Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο Α, ανήκει στην ομάδα Β, όταν υπάρχει το αντιγόνο Β, στην ομάδα ΑΒ, όταν υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα και στην ομάδα Ο, όταν δεν υπάρχει κανένα. Τα αντιγόνα αυτά ονομάζονται συγκολλητινογόνα.
Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β, στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα Β αντισώματα, έναντι του αντιγόνου Α, τα αντί-Α, στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα ΑΒ κανένα, και των ατόμων με ομάδα Ο και τα δύο είδη αντισωμάτων (αντί-Α και αντί-Β). Τα αντισώματα αυτά ονομάζονται συγκολλητίνες. Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη.
Για το χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση του αίματος ενός ατόμου, εκτός από το σύστημα ΑΒΟ, λαμβάνεται υπόψη και ο παράγοντας Rhesus (Rh). Ο παράγοντας Rhesus είναι μία πρωτεΐνη που μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου. Τα άτομα που έχουν αυτή την πρωτεΐνη χαρακτηρίζονται ως Rhesus θετικά (Rh+), ενώ εκείνα που δεν την έχουν ως Rhesus αρνητικά (Rh-). Αν αυτή η πρωτεΐνη ενεθεί σε άτομο Rh-, προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων αντι-Rh. Ομοίως, η παρουσία αντιγόνου (Rh) συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα (αντι-Rh), που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, θα έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων.
Σήμερα δεν εξετάζεται μόνον η ομάδα αίματος αλλά και κατά πόσον το αίμα του δότη είναι απαλλαγμένο μολυσματικών παραγόντων όπως οι ιοί που προκαλούν το AIDS και την ηπατίτιδα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11232


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_890αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License