24o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:23
23o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 19:26 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άνοδος.σπερματοζωαρίων Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος-Προστασία.από.σκελετό Εκσπερμάτωση Παραγωγή.υγρού-Χώροι.κυκλοφορίας Περιεχόμενο.υγρό-Ρόλοι Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Σταθερός.αριθμός.ερυθροκυττάρων-Αιμοδοσία Στύση.πέους-Αίτια Σχήμα-Πρωτεΐνη.ερυθροκυττάρων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:25
25o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 25 May 2016 21:54 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.μικρής.κυκλοφορίας Αγγεία.μικρής.κυκλοφορίας Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου.γυναικών-ανδρών Είδος-Ορμόνες.αναπαραγωγικών.αδένων Είδος.αίματος.μικρής.κυκλοφορίας Εύρεση.μηνιγγιτιδόκοκκου.με.παρακέντηση Ροή.εγκεφαλονωτιαίου.υγρού Χώροι.μικρής.κυκλοφορίας
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11230 24o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
  Κεφ. 10 | §10.2
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Ανάπτυξη-Εγκατάσταση όρχεων
Δομή όρχεων
Παραγωγή σπερματοζωαρίων
Ι. Σχήμα-Πρωτεΐνη ερυθροκυττάρων
Ίδιο με Δ. Ι - 11229
ΙΙ. Είδη σωματικών αισθήσεων
Υποδοχείς-Αίτια πόνου
Κατανομή υποδοχέων στο δέρμα
ΙΙ. Σταθερός αριθμός ερυθροκυττάρων - Αιμοδοσία
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11229
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.2

γ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 13:02
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 19:08 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 24o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11230

ΘΕΜΑ Β
Ι. Οι αναπαραγωγικοί αδένες του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος είναι
οι όρχεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πότε αρχίζει η ανάπτυξη των όρχεων; Πότε κατεβαίνουν από την κοιλιακή
κοιλότητα, ώστε να εγκατασταθούν στο δερμάτινο σάκο (όσχεο) που τους
φιλοξενεί; (4μ)
β) Σε τι χωρίζεται εσωτερικά κάθε όρχις; Από τι αποτελείται κάθε ένα από τα
εσωτερικά τμήματά του; (4μ)
γ) Στο τοίχωμα ποιου τμήματος των όρχεων παράγονται τα σπερματοζωάρια; Πότε
αρχίζει η παραγωγή τους; (4μ)

ΙΙ. Οι σωματικές αισθήσεις είναι το αποτέλεσμα της ερμηνείας νευρικών ώσεων
που προέρχονται από υποδοχείς οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα σημεία του
σώματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη σωματικών αισθήσεων; (4μ)
β) Ποιο είδος υποδοχέων είναι υπεύθυνο για την αίσθηση του πόνου; Ποια αίτια
μπορούν να προκαλέσουν διέγερση των υποδοχέων αυτών; (4μ)
γ) Οι διαφορετικές ομάδες υποδοχέων είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στο
δέρμα; Να παραθέσετε ένα σχετικό παράδειγμα που ενισχύει την άποψή σας. (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Τα ανθρώπινα ερυθρά αιμοσφαίρια κατά την ανάπτυξή τους αποκτούν ένα
ιδιόμορφο σχήμα, ενώ στο κυτταρόπλασμά τους συσσωρεύεται μια εξειδικευμένη
πρωτεΐνη. Λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων και το
γεγονός ότι ένα κύτταρο δεν μπορεί να ζήσει για πολύ χωρίς πυρήνα, να
εξηγήσετε συνοπτικά:

Ι. Ποιο είναι το σχήμα των ώριμων ερυθρών αιμοσφαιρίων και που οφείλεται;
Ποια σημασία έχει το γεγονός ότι το κυτταρόπλασμά τους κυριαρχείται από την
συγκεκριμένη πρωτεΐνη;
ΙΙ. Πώς ο ανθρώπινος οργανισμός «καταφέρνει» να διαθέτει πάντα επαρκή αριθμό
ερυθρών αιμοσφαιρίων, παρόλο που τα κύτταρα αυτά πεθαίνουν 120 ημέρες
μετά τη γέννησή τους. Πώς θα αξιοποιούσατε την εξήγηση που δώσατε
προκειμένου να πείσετε έναν δύσπιστο υγιή συγγενή σας, να γίνει εθελοντής
αιμοδότης; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι όρχεις αρχίζουν την ανάπτυξη τους μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα, κατά την εμβρυϊκή ζωή. Τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τον τοκετό κατεβαίνουν και εγκαθίστανται στο όσχεο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 203)


β) Κάθε όρχις εσωτερικά χωρίζεται σε λοβούς, ο καθένας από τους οποίους περιέχει 1-3 περιελιγμένα σπερματικά σωληνάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Από την εφηβεία και μετά, από τα κύτταρα των τοιχωμάτων των σπερματικών σωληναρίων αρχίζουν να παράγονται σπερματοζωάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)

====

ΙΙ. α) Οι σωματικές ή γενικές αισθήσεις είναι : θερμοκρασία, αφή, πίεση και πόνος. Στο δέρμα, περιέχονται υποδοχείς της αφής, της πίεσης, του πόνου και της θερμοκρασίας (του θερμού και του ψυχρού). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 155, 172)


β) Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες στο δέρμα και σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα
οστά, στους μυς, στα αγγεία) εκτός από τον εγκέφαλο. Διεγείρονται από την καταστροφή των ιστών από μηχανικά ή άλλα αίτια (θερμότητα, χημικές ενώσεις). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)


γ) Ο αριθμός των διάφορων ομάδων υποδοχέων διαφέρει σημαντικά. Για παράδειγμα, οι υποδοχείς του πόνου στο δέρμα είναι τριάντα φορές περισσότεροι από τους υποδοχείς του ψυχρού. Συγκεκριμένες περιοχές του δέρματος περιέχουν μεγαλύτερο αριθμό υποδοχέων για μια αίσθηση από όσους κάποιες άλλες περιοχές. Στα χείλη εμφανίζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση υποδοχέων αφής από ό,τι στην πλάτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο. Το σχήμα τους αυτό οφείλεται στην απουσία πυρήνα. Το κυτταρόπλασμα τους περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη, η οποία τους δίνει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Η αιμοσφαιρίνη είναι μία εξειδικευμένη πρωτεΐνη, υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


ΙΙ. Τα ερυθροκύτταρα ζουν περίπου τέσσερις μήνες και στη συνέχεια εγκαταλείπουν την κυκλοφορία του αίματος και συγκεντρώνονται στο ήπαρ και στη σπλήνα, όπου καταστρέφονται. Για να διατηρείται όμως ο αριθμός τους στο αίμα σταθερός, παράγονται συγχρόνως άλλα από τον ερυθρό μυελό των οστών.
Ομοίως, και τα λευκοκύτταρα του αίματος (αριθμητικά πολύ λιγότερα) ζουν από λίγες ημέρες μέχρι λίγες εβδομάδες, αλλά και τα αιμοπετάλια (και αυτά λιγότερα σε αριθμό) ζουν 5-9 ημέρες. Επομένως, με την εθελοντική αιμοδοσία δεν κινδυνεύει η υγεία μας, αφού τα κύτταρα που χάνονται θα αναπληρωθούν γρήγορα, ενώ συγχρόνως θα έχουμε βοηθήσει κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται το αίμα μας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60, 61, 62)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11230


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_6008αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License