23o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:22
22o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 13 May 2016 19:47 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έλεγχος.φωτεινής.ακτινοβολίας Αιμόλυση.σαν.επιπλοκή.μετάγγισης.αίματος Αισθήσεις.στο.αυτί-Υποδοχείς-Κύτταρα Ακουστικά.οστάρια-Θέση Δίοδος.φωτός.στο.μάτι Εστίαση.αντικειμένων Ομάδες.αίματος.ΑΒΟ Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α Τμήματα.αυτιού Υποδεκτικό.όργανο-Πορεία.Κατάληξη.νευρικών.ώσεων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:24
24o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 19:08 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ανάπτυξη-Εγκατάσταση.όρχεων Δομή.όρχεων Είδη.σωματικών.αισθήσεων Κατανομή.υποδοχέων.στο.δέρμα Παραγωγή.σπερματοζωαρίων Σταθερός.αριθμός.ερυθροκυττάρων-Αιμοδοσία Σχήμα-Πρωτεΐνη.ερυθροκυττάρων Υποδοχείς-Αίτια.πόνου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11229 23o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1-12.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Στύση πέους - Αίτια
Εκσπερμάτωση
Άνοδος σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11221
Ι. Σχήμα-Πρωτεΐνη ερυθροκυττάρων
ΙΙ. Όργανα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος - Προστασία από σκελετό
Προστατευτικές μεμβράνες εγκεφάλου
Περιεχόμενο υγρό - Ρόλοι
Παραγωγή υγρού - Χώροι κυκλοφορίας
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11226
ΙΙ. Σταθερός αριθμός ερυθροκυττάρων - Αιμοδοσία
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.7

β.2

γ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α.2

β.3

γ.2

δ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 12:59
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 19:26 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 23o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11229

ΘΕΜΑ Β
Ι. Η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο προϋποθέτει την
απελευθέρωση του σπέρματος κατά την ερωτική πράξη και την συνένωση των
δύο γαμετών. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο μηχανισμός με τον οποίο το πέος, κατά την ερωτική διέγερση,
μεταβάλλει τη μορφή του; (4μ)
β) Πώς προκαλείται η εκσπερμάτωση; (4μ)
γ) Πού απελευθερώνονται τα σπερματοζωάρια, πού συναντούν το ωάριο
προκειμένου να το γονιμοποιήσουν; (4μ)

ΙΙ. Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου συντονίζει όλες τις λειτουργίες
του οργανισμού. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Από ποια τμήματα αποτελείται; Σε ποια τμήματα του σκελετού προστατεύεται
καθένα από αυτά; (4μ)
β) Τα τμήματα του α. ερωτήματος προστατεύονται από μεμβράνες. Πώς
ονομάζονται οι μεμβράνες αυτές και πώς ο χώρος που υπάρχει ανάμεσα στις δύο
εσωτερικές; (2μ)
γ) Στον χώρο στον οποίο αναφέρεται το β. ερώτημα κυκλοφορεί ένα υγρό. Ποια η
σημασία του υγρού αυτού; (3μ)
δ) Πού παράγεται το υγρό του γ. ερωτήματος; Γιατί το υγρό αυτό μπορεί να
κυκλοφορεί, εκτός από το τμήμα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος στο οποίο
παράγεται, και στο τμήμα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που δεν το παράγει;
(4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Τα ανθρώπινα ερυθρά αιμοσφαίρια κατά την ανάπτυξή τους αποκτούν ένα
ιδιόμορφο σχήμα, ενώ στο κυτταρόπλασμά τους συσσωρεύεται μια εξειδικευμένη
πρωτεΐνη. Λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων και το
γεγονός ότι ένα κύτταρο δεν μπορεί να ζήσει για πολύ χωρίς πυρήνα, να
εξηγήσετε συνοπτικά:

Ι. Ποιο είναι το σχήμα των ώριμων ερυθρών αιμοσφαιρίων και που οφείλεται;
Ποια σημασία έχει το γεγονός ότι το κυτταρόπλασμά τους κυριαρχείται από την
συγκεκριμένη πρωτεΐνη;
ΙΙ. Πώς ο ανθρώπινος οργανισμός «καταφέρνει» να διαθέτει πάντα επαρκή αριθμό
ερυθρών αιμοσφαιρίων, παρόλο που τα κύτταρα αυτά πεθαίνουν 120 ημέρες
μετά τη γέννησή τους. Πώς θα αξιοποιούσατε την εξήγηση που δώσατε
προκειμένου να πείσετε έναν δύσπιστο υγιή συγγενή σας, να γίνει εθελοντής
αιμοδότης; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το πέος αποτελείται από τρία σηραγγώδη σώματα, τα οποία κατά την ερωτική διέγερση γεμίζουν με αίμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πέος να γίνεται μεγαλύτερο, σκληρό και ανορθωμένο (στύση). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


β) Η ερωτική επαφή κορυφώνεται με τον οργασμό. Όταν ο άντρας έρθει σε οργασμό, ρυθμικές συσπάσεις των λείων μυϊκών ινών, που περιβάλλουν την εκφορητική οδό, ωθούν το σπέρμα προς τα έξω (εκσπερμάτωση). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)


γ) Κατά την εκσπερμάτωση, 300.000.000 περίπου σπερματοζωάρια ελευθερώνονται στον κόλπο της γυναίκας, και διά μέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους ωαγωγούς. Αν εκεί τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)

====

ΙΙ. α) Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα αποτελείται από τον εγκέφαλο και από το νωτιαίο μυελό. Τα όργανα αυτά προστατεύονται μέσα στην κρανιακή κοιλότητα και το σπονδυλικό σωλήνα, αντίστοιχα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)


β) Επιπρόσθετα, τόσο ο εγκέφαλος όσο και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται από 3 προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες. Ο χώρος ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες ονομάζεται υπαραχνοειδής χώρος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)


γ) Ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό.
Ο ρόλος του είναι:

  • να μειώνει τους κραδασμούς
  • να συμβάλλει στη στήριξη του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού
  • να συμβάλλει στη θρέψη του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)

δ) Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό κυκλοφορεί, τόσο ανάμεσα στις δύο εσωτερικές μήνιγγες, όσο και στον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού και στις κοιλίες του εγκεφάλου. Αυτές είναι τέσσερις κοιλότητες στο εσωτερικό του εγκεφάλου, στις οποίες παράγεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, και οι οποίες επικοινωνούν με τον κεντρικό νευρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο. Το σχήμα τους αυτό οφείλεται στην απουσία πυρήνα. Το κυτταρόπλασμα τους περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη, η οποία τους δίνει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Η αιμοσφαιρίνη είναι μία εξειδικευμένη πρωτεΐνη, υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


ΙΙ. Τα ερυθροκύτταρα ζουν περίπου τέσσερις μήνες και στη συνέχεια εγκαταλείπουν την κυκλοφορία του αίματος και συγκεντρώνονται στο ήπαρ και στη σπλήνα, όπου καταστρέφονται. Για να διατηρείται όμως ο αριθμός τους στο αίμα σταθερός, παράγονται συγχρόνως άλλα από τον ερυθρό μυελό των οστών.
Ομοίως, και τα λευκοκύτταρα του αίματος (αριθμητικά πολύ λιγότερα) ζουν από λίγες ημέρες μέχρι λίγες εβδομάδες, αλλά και τα αιμοπετάλια (και αυτά λιγότερα σε αριθμό) ζουν 5-9 ημέρες. Επομένως, με την εθελοντική αιμοδοσία δεν κινδυνεύει η υγεία μας, αφού τα κύτταρα που χάνονται θα αναπληρωθούν γρήγορα, ενώ συγχρόνως θα έχουμε βοηθήσει κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται το αίμα μας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60, 61, 62)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11229


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2544αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License