22o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:21
21o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 22 May 2016 21:56 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έλεγχος.φωτεινής.ακτινοβολίας Όργανα.αναπαραγωγικού.συστήματος.άνδρα Αδένας.πάγκρεας Δίοδος.φωτός.στο.μάτι Είδη.αδένων Εστίαση.αντικειμένων Παραγωγή-Αποθήκευση-Ωρίμανση.σπερματοζωαρίων Παραγωγή.σάλιου-αδένες
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:23
23o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 19:26 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άνοδος.σπερματοζωαρίων Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος-Προστασία.από.σκελετό Εκσπερμάτωση Παραγωγή.υγρού-Χώροι.κυκλοφορίας Περιεχόμενο.υγρό-Ρόλοι Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Σταθερός.αριθμός.ερυθροκυττάρων-Αιμοδοσία Στύση.πέους-Αίτια Σχήμα-Πρωτεΐνη.ερυθροκυττάρων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11228 22o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Αισθήσεις στο αυτί - Υποδοχείς - Κύτταρα
Τμήματα αυτιού
Υποδεκτικό όργανο - Πορεία-Κατάληξη νευρικών ώσεων
Ακουστικά οστάρια-Θέση
Ι. Δίοδος φωτός στο μάτι
Ίδιο με Δ. Ι - 11227
ΙΙ. Ομάδες αίματος ΑΒΟ
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α
Παράγοντας Rhesus - Ανοσοποίηση γυναίκας Rh-
Αιμόλυση σαν επιπλοκή μετάγγισης αίματος
ΙΙ. Έλεγχος φωτεινής ακτινοβολίας
Εστίαση αντικειμένων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11227
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

δ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.5

δ.3

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 12:53
Τελευταία τροποποίηση 13 May 2016 19:47 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 22o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11228

ΘΕΜΑ Β
Ι. Χάρη στο αυτί μας μπορούμε να επικοινωνούμε με το περιβάλλον μας και
τοποθετούμαστε ως προς αυτό. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Για ποιες αισθήσεις είναι υπεύθυνο το αυτί μας; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα
από τα οποία αποτελούνται τα υποδεκτικά όργανα και οι υποδοχείς για τις
αισθήσεις αυτές; (2μ)
β) Από ποια τμήματα αποτελείται το αυτί μας; Ποιο από αυτά φιλοξενεί τα
υποδεκτικά όργανα και τους υποδοχείς των αισθήσεων για τις οποίες ευθύνεται το
αυτί; (4μ)
γ) Από ποιο υποδεκτικό όργανο ξεκινούν οι νευρικές ώσεις που μεταβιβάζει το
κοχλιακό νεύρο; Σε ποια περιοχή του εγκεφάλου καταλήγουν, προκειμένου να
ερμηνευθούν; (2μ)
δ) Να ονομάσετε τα 3 ακουστικά οστάρια. Σε ποιο τμήμα του αυτιού βρίσκονται; (4μ)

ΙΙ. Στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων μας υπάρχουν διάφορα είδη
αντιγόνων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιες διαφορετικές ομάδες αίματος διακρίνονται οι άνθρωποι, ως προς το
σύστημα ΑΒ0; (2μ)
β) Αν ένα άτομο ανήκει στην Α ομάδα αίματος, ποιο είδος συγκολλητινών
(αντισωμάτων) δεν μπορεί να υπάρχει στο πλάσμα του αίματός του; (3μ)
γ) Σε ποιες διαφορετικές ομάδες διακρίνεται ο ανθρώπινος πληθυσμός ως προς το
σύστημα Rhesus; Σε ποια ομάδα αίματος στο σύστημα αυτό, πρέπει να ανήκει το
παιδί που κυοφορεί μια Rhesus αρνητική γυναίκα (Rh), ώστε η γυναίκα αυτή
να μπορεί να αποκτήσει αντισώματα αντί-Rh; (4μ)
δ) Κατά το παρελθόν μια μετάγγιση αίματος ήταν ενδεχόμενο να οδηγήσει σε μια
επιπλοκή που χαρακτηρίζεται ως αιμόλυση. Πότε συμβαίνει η επιπλοκή αυτή
αναφορικά με το σύστημα ΑΒ0, ποια πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται, ώστε η
πιθανότητά της να ελαχιστοποιείται; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Οι βιολογικές δομές, είτε είναι κύτταρα, είτε ιστοί και όργανα, έχουν κατασκευή
που τους επιτρέπει να φέρουν σε πέρας τη λειτουργία για την οποία ευθύνονται.
Παίρνοντας ως παράδειγμα την κατασκευή του οφθαλμικού βολβού να συντάξετε
ένα μικρό κείμενο στο οποίο:

Ι. Να εξηγείτε γιατί το φως μπορεί να διασχίζει το μάτι, φθάνοντας στον
αμφιβληστροειδή χιτώνα.
ΙΙ. Να εξηγείτε γιατί το μάτι μας είναι ικανό να ελέγχει το ποσό της
φωτεινής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο εσωτερικό του, καθώς και να
εστιάζει σε αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις από αυτό.
(12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το αυτί είναι υπεύθυνο για την αίσθηση της ακοής και την αίσθηση της ισορροπίας.
Τα υποδεκτικά όργανα για τη λειτουργία της ακοής και της ισορροπίας αποτελούνται κυρίως από τριχοφόρα κύτταρα και ανήκουν στους μηχανοϋποδοχείς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 180)


β) Το αυτί αποτελείται από τρία τμήματα: το εξωτερικό, το μέσο και το εσωτερικό αυτί.
Τα υποδεκτικά όργανα για τη λειτουργία της ακοής και της ισορροπίας εντοπίζονται στο εσωτερικό αυτί. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 180)


γ) Τελικά, διεγείρονται τα ειδικά τριχοφόρα κύτταρα στο όργανο του Corti. Από αυτά ξεκινούν νευρικές ώσεις, οι οποίες φτάνουν μέσω του κοχλιακού νεύρου στο φλοιό του εγκεφάλου (κροταφικός λοβός) και ερμηνεύονται ως ήχος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 182)


δ) Το μέσο αυτί αποτελείται από την τυμπανική κοιλότητα, τον τυμπανικό υμένα και τρία ακουστικά οστάρια: τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181)

====

ΙΙ. α) Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από την παρουσία ή μη ειδικών αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Με βάση τα αντιγόνα αυτά, έχουν προσδιοριστεί τέσσερις ομάδες αίματος, οι Α, Β, ΑΒ, Ο (σύστημα ΑΒΟ). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)


β) Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β. Τα αντισώματα αυτά ονομάζονται συγκολλητίνες.
Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, επομένως δεν μπορεί να υπάρχει στο πλάσμα του αίματος ατόμων με ομάδα αίματος Α, η συγκολλητίνη έναντι του αντιγόνου Α, αντί-Α. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)


γ) Για το χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση του αίματος ενός ατόμου, εκτός από το σύστημα ΑΒΟ, λαμβάνεται υπόψη και ο παράγοντας Rhesus (Rh). Ο παράγοντας Rhesus είναι μία πρωτεΐνη που μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου. Τα άτομα που έχουν αυτή την πρωτεΐνη χαρακτηρίζονται ως Rhesus θετικά (Rh+), ενώ εκείνα που δεν την έχουν ως Rhesus αρνητικά (Rh-). Αν αυτή η πρωτεΐνη ενεθεί σε άτομο Rh-, προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων αντι-Rh.
Ο παράγοντας Rh μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην περίπτωση που η μητέρα είναι Rh- και ο σύζυγος της Rh+. Στην περίπτωση αυτή το παιδί που θα γεννηθεί μπορεί να κληρονομήσει τον παράγοντα Rh από τον πατέρα και να γίνει Rh+. Η μητέρα έχει αρκετές πιθανότητες να αναπτύξει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65)


δ) Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 65)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η υψηλής ευκρίνειας όραση εξαρτάται από τον ακριβή σχηματισμό του ειδώλου του παρατηρούμενου αντικειμένου πάνω στον αμφιβληστροειδή. Για να γίνει εστίαση του αντικειμένου, είναι απαραίτητο οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται στο οφθαλμό να διαθλαστούν. Η διάθλαση του φωτός επιτυγχάνεται με τη διέλευση των ακτινών από τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το υαλώδες σώμα (διαθλαστική συσκευή του οφθαλμού).
Ο κερατοειδής χιτώνας (είναι διαφανής με μεγάλη κυρτότητα), το υδατοειδές υγρό (ένα διαφανές υγρό), ο κρυσταλλοειδής φακός (ικανότητα μεταβολής της κυρτότητάς του) και το υαλώδες σώμα (ένα παχύρρευστο υγρό) βοηθούν στην εστίαση των φωτεινών ακτίνων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα (περιέχει τροποποιημένα νευρικά κύτταρα με φωτοευαίσθητες χρωστικές), που επενδύει το εσωτερικό του οφθαλμικού βολβού.
Άρα ο οφθαλμικός βολβός είναι κατασκευασμένος ώστε να επιτρέπει στο φως να διασχίζει το μάτι για να φθάσει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα και να διεγείρει τα φωτοϋποδεκτικά κύτταρα. Πρέπει, δηλαδή, να διαθέτει δομές που να :

  • είναι διαφανείς για να μην εμποδίζουν τη διέλευση του φωτός (κερατοειδής χιτώνας, υδατοειδές υγρό, κρυσταλλοειδής φακός, υαλώδες σώμα),
  • εστιάζουν το φως στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδή χιτώνα χάρη στην κυρτότητά τους (κερατοειδής χιτώνας, κρυσταλλοειδής φακός). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173, 175, 187)

ΙΙ. Στην ίριδα υπάρχουν λείες μυϊκές ίνες, οι οποίες μεταβάλλουν τη διάμετρο της κόρης του οφθαλμού και συνεπώς την ένταση του φωτός που φτάνει στα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Το έντονο προκαλεί, αντανακλαστικά, τη μείωση της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού, ενώ, αντίθετα, το ασθενές φως την αύξηση.
Για την εστίαση αντικειμένων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 6 m είναι απαραίτητη η αύξηση της κυρτότητας του κρυσταλλοειδούς
φακού, και αυτό επιτυγχάνεται με σύσπαση των μυών του ακτινωτού σώματος. Η ικανότητα μεταβολής της κυρτότητας του κρυσταλλοειδούς φακού ονομάζεται προσαρμογή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 175)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11228


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7611αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License