200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:199
199o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 20 May 2016 18:27 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.Κεντρικού-Περιφερικού.Νευρικού.Συστήματος Αιτιολόγηση.εξετάσεων.στους.μαστούς Δομή.μαστικού.αδένα-Μεταβολές.εγκυμοσύνης Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Μεταβολή.ορμόνης.στο.θηλασμό-Αποτελέσματα.δράσης.ορμόνης Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων Ορμόνες.παραγωγής-έκκρισης.γάλακτος-Αδένες Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11407 200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.3
Θεματολογία Ι. Ι. Είδος ιστού-χώροι-διαφράγματα καρδιάς
Ίδιο με Δ. Ι - 11379
Ίδιο με Δ. Ι - 11381
ΙΙ. Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Απόκτηση καινούργιας γνώσης - Τύποι λειτουργίας
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα
Επίλυση προβλήματος
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11385
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11396
ΙΙ. Αιτιολόγηση απαραίτητων προϋποθέσεων τεχνητής καρδιάς
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11379
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11381
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι. Ι.

3

ΙΙ.

α.5

β.3

γ.5

δ.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:56
Τελευταία τροποποίηση 06 Sep 2015 20:31 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11407

ΘΕΜΑ Β

ΙΙ. Ανάμεσα στις λειτουργίες που φέρει σε πέρας ο εγκέφαλός μας περιλαμβάνονται οι
ανώτερες πνευματικές λειτουργίες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιες λειτουργίες περιλαμβάνονται στις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες; (3μ)
β) Σε μια από τις λειτουργίες αυτές η απόκτηση καινούργιας γνώσης συμβάλλει στην
προσαρμογή της συμπεριφοράς μας. Ποια είναι η λειτουργία αυτή, σε ποιους τύπους
διακρίνεται (5μ)
γ) Ποιος από τους τύπους που αναφέρατε στο β. ερώτημα αφορά στο συσχετισμό δύο ή
περισσότερων ερεθισμάτων; Να παραθέσετε ένα σχετικό παράδειγμα. (2μ)
δ) Ποιος από τους τύπους που αναφέρατε στο β. ερώτημα χρησιμοποιείται για την επίλυση
ενός προβλήματος; Ποια δυνατότητα κινητοποιούμε όποτε αξιοποιούμε αυτόν τον τύπο
μάθησης; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Η καρδιά αποτελεί το σημαντικότερο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος.
Ι. Να συντάξετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο να περιγράφεται τη δομή της καρδιάς
(το είδος του ιστού που συμμετέχει στην κατασκευή της, τους χώρους από τους
οποίους αποτελείται, τα διαφράγματα που τους χωρίζουν).
ΙΙ. Λόγω της σπουδαιότητας της καρδιάς και για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της
εύρεσης μοσχευμάτων στις περιπτώσεις καρδιοπαθειών για τις οποίες δεν υπάρχει
άλλη λύση, η βιο-ιατρική έρευνα προσπαθεί να αναπτύξει τεχνητές καρδιές. Οι
καρδιές αυτές πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν τουλάχιστον 3 προϋποθέσεις:
α. Η τεχνητή καρδιά πρέπει να συνδέεται με την πνευμονική αρτηρία.
β. Η τεχνητή καρδιά πρέπει να συνδέεται με την άνω και την κάτω κοίλη φλέβα.
γ. Η τεχνητή καρδιά πρέπει να μπορεί να πάλλεται με διαφορετικό ρυθμό, όταν
ο δέκτης της βρίσκεται σε ηρεμία ή εκτελεί μια έντονη μυϊκή δραστηριότητα.
Να εξηγήσετε γιατί είναι αναγκαίο η τεχνητή καρδιά που ίσως κάποτε αναπτυχθεί,
να εξασφαλίζει κάθε μία από τις 3 προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν, προκειμένου ο
άνθρωπος στον οποίο μεταμοσχεύθηκε να απολαμβάνει μια υγιή ζωή; (12μ+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.

====

ΙΙ. α) Οι ανώτερες πνευματικές λειτουργίες είναι η μνήμη, η μάθηση και η συμπεριφορά (η αιτιολόγηση, η έκφραση μέσω του λόγου, η κρίση, τα συναισθήματα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 155)


β) Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης καινούριας γνώσης, που συμβάλλει στην προσαρμογή της συμπεριφοράς του ατόμου. Διακρίνονται διάφοροι τύποι μάθησης όπως ή εξοικείωση, η ευαισθητοποίηση, η συνειρμική μάθηση, η αντίληψη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


γ) Η συνειρμική μάθηση αφορά το συσχετισμό δύο ή περισσότερων ερεθισμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε μάθει να αναμένουμε τον ήχο της βροντής ύστερα από τη λάμψη της αστραπής. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)


δ) Η αντίληψη αφορά τη δυνατότητα ανάκλησης από τη μνήμη προηγούμενων εμπειριών και τη χρήση τους για την επίλυση προβλημάτων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 164)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η καρδιά στην πραγματικότητα είναι μία μυώδης αντλία, η οποία αποτελείται από ένα χαρακτηριστικό είδος μυός, τον καρδιακό μυ. Οι μυϊκές ίνες του μυοκαρδίου συνδέονται μεταξύ τους κατάλληλα, επιτρέποντας τη σύγχρονη σύσπασή τους.
Η καρδιά του ανθρώπου είναι τετράχωρη και αποτελείται από δύο κόλπους με λεπτά τοιχώματα, που βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα της, και από δύο κοιλίες με παχύτερα τοιχώματα, που βρίσκονται στο κατώτερο τμήμα της. Οι δύο κοιλίες χωρίζονται μεταξύ τους με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα και οι κόλποι με το μεσοκολπικό διάφραγμα. Δεν υπάρχει, επομένως, επικοινωνία ανάμεσα στους δύο κόλπους ή στις δύο κοιλίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)


ΙΙ. Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών και του οξυγόνου στα κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των αχρήστων γίνεται από το κυκλοφορικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και το αίμα που κυκλοφορεί μέσα σ’ αυτά. Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά. Η καρδιά στην πραγματικότητα είναι μία μυώδης αντλία, αναρροφητική γιατί συγκεντρώνει το αίμα από όλα τα τριχοειδή του σώματος μέσω των φλεβών, και συμπιεστική, διότι στέλνει το αίμα στα τριχοειδή όλου του σώματος μέσω των αρτηριών που ξεκινούν από τις κοιλίες της.
Αίμα από όλα τα σημεία του σώματος συγκεντρώνεται αρχικά στο δεξιό κόλπο της καρδιάς και στη συνέχεια περνά στη δεξιά κοιλία, η οποία με τη συστολή της το διοχετεύει στην πνευμονική αρτηρία, η οποία είναι η μόνη αρτηρία που μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα, και κινείται προς τους πνεύμονες. Εκεί γίνεται η ανταλλαγή αερίων, κατά την οποία το αίμα παραλαμβάνει το οξυγόνο και αποβάλλει το διοξείδιο του άνθρακα.
Στα τριχοειδή αγγεία γίνεται η ανταλλαγή των χρήσιμων συστατικών (οξυγόνο, υδατάνθρακες, ορμόνες κτλ.), με τις άχρηστες ή τοξικές ουσίες που παράγονται με τον κυτταρικό μεταβολισμό (ουρία, διοξείδιο του άνθρακα κτλ.). Το αίμα, με τις ουσίες που πρέπει να αποβληθούν, περνά στα λεπτά φλεβικά αγγεία (φλεβίδια) και με την άνω και κάτω κοίλη φλέβα επανέρχεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς.
Για να διατηρείται στη ζωή ένας άνθρωπος, θα πρέπει η καρδιά του να πάλλεται συνεχώς. Ο φυσιολογικός αριθμός παλμών (σε ηρεμία) της καρδιάς στους ενήλικες είναι περίπου 60-80/λεπτό, που σημαίνει ότι αντιστοιχεί κάτι περισσότερο από ένας παλμός/δευτερόλεπτο. Όταν τα κύτταρα παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα, όπως κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, χρειάζονται περισσότερο αίμα. Τότε η καρδιά αναγκάζεται να αυξήσει το ρυθμό λειτουργίας της, αυτορύθμιση.
Επομένως, η τεχνητή καρδιά πρέπει να :

  • συνδέεται με την πνευμονική αρτηρία, ώστε με τη μικρή κυκλοφορία να πραγματοποιείται η ανταλλαγή των αερίων.
  • συνδέεται με την άνω και την κάτω κοίλη φλέβα, ώστε να απομακρύνονται από τα κύτταρα άχρηστες ή τοξικές ουσίες που παράγονται με τον μεταβολισμό (ουρία, διοξείδιο του άνθρακα κτλ.)
  • μπορεί να πάλλεται με διαφορετικό ρυθμό, ώστε να τροφοδοτούνται σωστά όλα τα κύτταρα των ιστών με θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο, είτε ο δέκτης της τεχνητής καρδιάς βρίσκεται σε ηρεμία είτε εκτελεί μια έντονη μυϊκή δραστηριότητα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 43-44, 46, 54)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11407


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_8310αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License