193o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:192
192o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 25 May 2016 21:30 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.ομάδας.αίματος.δέκτη Αναπαραγωγικό.σύστημα.γυναίκας Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Δομή.οργάνου.φιλοξενίας.εμβρύου Μη.επιτρεπτή.μετάγγιση-Αιτιολόγηση.απαγόρευσης Ορμόνες.αναπαραγωγικού.συστήματος.γυναίκας Πιθανολόγηση.ομάδων.αίματος.δότη-δέκτη
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:194
194o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 Aug 2015 20:14 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.βαλβίδων.φλεβών Αιτιολόγηση.μυϊκού.ιστού.αρτηριών-φλεβών Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.αριστερής.κοιλίας Αιτιολόγηση.τοιχωμάτων.τριχοειδών Αντανακλαστικό Αντανακλαστικό.γόνατος Απλούστερη.διαδρομή-Είδος.νευρώνων Διαδρομές.νευρικών.ώσεων-Διάκριση
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11400 193o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Κατηγορία αδένων που εκκρίνουν σε αίμα-κοιλότητα
Ρόλος ινσουλίνης - Χαρακτηριστικά αδένα
Ίδιο με Β. Ι - 11274
Ι. Παραγωγή-Καταστροφή-Αριθμός ερυθροκυττάρων
Ίδιο με Δ. Ι - 11232
ΙΙ. Δομή μαστικού αδένα - Μεταβολές εγκυμοσύνης
Ορμόνες παραγωγής-έκκρισης γάλακτος - Αδένες
Μεταβολή ορμόνης στο θηλασμό - Αποτελέσματα δράσης ορμόνης
Αιτιολόγηση εξετάσεων στους μαστούς
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11273
ΙΙ. Σύστημα ΑΒΟ - Σύστημα Rhesus - Μεταγγίσεις
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11232
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β. γ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

δ.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:51
Τελευταία τροποποίηση 20 May 2016 18:27 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 193o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11400

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ένας αδένας παράγει μερικά προϊόντα που εκκρίνονται στο αίμα και άλλα που
εκκρίνονται σε μια εσωτερική κοιλότητα του σώματός μας. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Σε ποια κατηγορία αδένων ανήκει ο αδένας αυτός; Σε ποια κατηγορία ιστού
ανήκουν τα κύτταρα που εκκρίνουν τα προϊόντα του; (4μ)
β) Αν ο αδένας αυτός παράγει ινσουλίνη, πώς ονομάζεται; Ποια άλλα προϊόντα
παράγει; Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος της ινσουλίνης; (4μ)
γ) Πού απελευθερώνεται η ινσουλίνη, πού απελευθερώνονται τα υπόλοιπα
προϊόντα τα οποία παράγονται από τον αδένα του β. ερωτήματος; Πώς
χαρακτηρίζεται η μοίρα του αδένα που εκκρίνει την ινσουλίνη; (4μ)

ΙΙ. Ένα από τα χαρακτηριστικά των θηλαστικών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο
άνθρωπος, είναι η ύπαρξη μαστικών αδένων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Από τι αποτελείται κάθε μαστικός αδένας; Τι αλλαγές συμβαίνουν στα μέρη που τον
αποτελούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; (3μ)
β) Ποιες ορμόνες αναμιγνύονται στην παραγωγή και έκκριση του γάλακτος; Από ποιον
αδένα παράγονται; (3μ)
γ) Ποιας από τις ορμόνες του β. ερωτήματος αυξάνεται η έκκριση, όσο περισσότερο
θηλάζει το μωρό; Τι προκαλεί η ορμόνη αυτή μετά την άφιξή της μέσω του αίματος, στο
μαστό; (4μ)
δ) Για ποιο λόγο μια γυναίκα πρέπει να αυτοεξετάζει τακτικά τους μαστούς της και να
υποβάλλεται σε μαστογραφία μετά την ηλικία των 40 ετών; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Οι πρώτες επιτυχημένες μεταγγίσεις αίματος έγιναν στα μέσα της δεκαετίας του
1800, ενώ οι επιστήμονες ανακάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο διατηρείται και
αποθηκεύεται στις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα οι τράπεζες αίματος αποτελούν
μέρος των συστημάτων υγείας των περισσότερων χωρών και η ύπαρξή τους
επιτρέπει στους γιατρούς να σώζουν ζωές που αλλιώς θα χάνονταν. Εξηγήστε
συνοπτικά:

Ι. Τα επιχειρήματα με τα οποία θα καθησυχάζατε έναν συγγενή σας ότι με τη
δωρεά αίματος δεν θα έχανε «για πάντα» τα ερυθρά αιμοσφαίρια που έδωσε,
ώστε να πληγεί η υγεία του.
ΙΙ. Τους κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν στους δέκτες αίματος
μεταγγίσεις κατά τις οποίες δεν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο αίμα που
προσέλαβαν. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι μεικτοί αδένες περιλαμβάνουν εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. Μερικές φορές κύτταρα του επιθηλιακού ιστού μπορεί να παράγουν και να εκκρίνουν κάποιο προϊόν και τότε συνιστούν έναν αδένα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9-10)


β) Ο αδένας που παράγει ινσουλίνη ονομάζεται πάγκρεας. Παράγει επίσης τη γλυκαγόνη καθώς και το παγκρεατικό υγρό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


γ) Η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος εκκρίνει το παγκρεατικό υγρό στο δωδεκαδάκτυλο, διά μέσου του παγκρεατικού πόρου, ενώ η ενδοκρινής μοίρα εκκρίνει στο αίμα την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, οι οποίες ελέγχουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)

====

ΙΙ. α) Ο μαστός στις γυναίκες έχει σχήμα ημισφαιρικό και περιλαμβάνει το περιμαστικό λίπος, το μαστικό αδένα, ο οποίος αποτελείται από 15-25 λοβούς. Στο κέντρο του μαστού υπάρχει η θηλή, στην οποία εκβάλλουν οι γαλακτοφόροι πόροι των λοβών και η οποία περιβάλλεται από τη θηλαία άλω.
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι λοβοί αυξάνονται σε αριθμό και σε μέγεθος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 222)


β) Αμέσως μετά τον τοκετό η υπόφυση παράγει σε μεγαλύτερα ποσά την ορμόνη προλακτίνη, η οποία ενεργοποιεί τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος. 'Οταν το μωρό θηλάζει, οι νευρικές απολήξεις στη θηλαία άλω ερεθίζονται και στέλνουν νευρικά μηνύματα στον υποθάλαμο, ο οποίος διεγείρει την υπόφυση για παραγωγή της ωκυτοκίνης. Η ορμόνη αυτή φτάνει με το αίμα στους μαστούς και προκαλεί σύσπαση των λοβών. Έτσι, το γάλα ρέει από τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή και στη συνέχεια στο νεογνό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 222)


γ) Όσο περισσότερο θηλάζει το νεογνό τόσο περισσότερη ωκυτοκίνη εκκρίνεται. Η ορμόνη αυτή φτάνει με το αίμα στους μαστούς και προκαλεί σύσπαση των λοβών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 222)


δ) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γυναικείο μαστό, στον οποίο ενδέχεται να δημιουργηθούν όγκοι, καλοήθεις ή κακοήθεις. Κάθε γυναίκα πρέπει να αυτοεξετάζει τακτικά τους μαστούς της και αν είναι σε ηλικία άνω των σαράντα ετών, να κάνει περιοδικά μαστογραφία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 222)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια ζουν περίπου 4 μήνες και στη συνέχεια εγκαταλείπουν την κυκλοφορία του αίματος και συγκεντρώνονται στο ήπαρ και στη σπλήνα, όπου και καταστρέφονται. Για να διατηρείται όμως ο αριθμός τους στο αίμα σταθερός, παράγονται συγχρόνως άλλα από τον ερυθρό μυελό των οστών (Κάθε δευτερόλεπτο στον οργανισμό παράγονται 3.000.000 ερυθροκύτταρα και καταστρέφονται άλλα τόσα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)
Άρα, η δωρεά αίματος δεν μειώνει την ικανότητα ενός υγιούς ατόμου να τροφοδοτεί με οξυγόνο τους ιστούς στον οργανισμό του, αφού τα ερυθρά αιμοσφαίρια που έδωσε δεν «χάνονται» για πάντα αλλά αναπληρώνονται πολύ γρήγορα με νέα.


ΙΙ. Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από την παρουσία ή μη ειδικών αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Με βάση τα αντιγόνα αυτά, έχουν προσδιοριστεί τέσσερις ομάδες αίματος, οι Α, Β, ΑΒ, Ο (σύστημα ΑΒΟ). Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο Α, ανήκει στην ομάδα Β, όταν υπάρχει το αντιγόνο Β, στην ομάδα ΑΒ, όταν υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα και στην ομάδα Ο, όταν δεν υπάρχει κανένα. Τα αντιγόνα αυτά ονομάζονται συγκολλητινογόνα.
Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β, στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα Β αντισώματα, έναντι του αντιγόνου Α, τα αντί-Α, στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα ΑΒ κανένα, και των ατόμων με ομάδα Ο και τα δύο είδη αντισωμάτων (αντί-Α και αντί-Β). Τα αντισώματα αυτά ονομάζονται συγκολλητίνες. Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη.
Για το χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση του αίματος ενός ατόμου, εκτός από το σύστημα ΑΒΟ, λαμβάνεται υπόψη και ο παράγοντας Rhesus (Rh). Ο παράγοντας Rhesus είναι μία πρωτεΐνη που μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου. Τα άτομα που έχουν αυτή την πρωτεΐνη χαρακτηρίζονται ως Rhesus θετικά (Rh+), ενώ εκείνα που δεν την έχουν ως Rhesus αρνητικά (Rh-). Αν αυτή η πρωτεΐνη ενεθεί σε άτομο Rh-, προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων αντι-Rh. Ομοίως, η παρουσία αντιγόνου (Rh) συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα (αντι-Rh), που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, θα έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων.
Σήμερα δεν εξετάζεται μόνον η ομάδα αίματος αλλά και κατά πόσον το αίμα του δότη είναι απαλλαγμένο μολυσματικών παραγόντων όπως οι ιοί που προκαλούν το AIDS και την ηπατίτιδα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11400


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_3239αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License