19o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:18
18o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 13 May 2016 21:09 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτίες.προώθησης.αίματος.σε.αγγεία Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.θερμοκρασίας Είδος.αρτηριακού-φλεβικού.αίματος Θέση-Είδος.υποδοχέων Ιστοί.δικέφαλου.βραχιόνιου.μυός Κύτταρα.ιστού Μορφή-Ιδιότητα.κυττάρων.ιστού Υποδοχείς.θερμοκρασίας
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:20
20o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 May 2016 19:34 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος-Προστασία.από.σκελετό Γενετική.συμβουλή.σε.ηλικιωμένη.έγκυο Επιθηλιακός.ιστός Ερειστικός.ιστός-Κατηγορίες Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Παραγωγή.υγρού-Χώροι.κυκλοφορίας Περιεχόμενο.υγρό-Ρόλοι Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Συμπλήρωμα.σιδήρου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11225 19o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
 Ι. Κεφ. 12 | §12.1-12.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.2
Θεματολογία Ι. Χώρος παραγωγής κυττάρων αίματος
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Παράγοντες πήξης αίματος
Οξυαιμοσφαιρίνη
Ι. Διαδρομή σπερματοζωαρίου στη γυναίκα μέχρι το ωάριο
Ίδιο με Δ.Ι - 11217
Ίδιο με Δ.Ι - 11218
ΙΙ. Παρεγκεφαλίδα - Δομή και λειτουργίες ΙΙ. Διαφορές γαμετών-Δυνατότητα γονιμοποίησης
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11217
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11218
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.9

γ.9

δ.3

Ι.

3

ΙΙ.

2

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 26 Oct 2014 22:24
Τελευταία τροποποίηση 12 Jul 2015 16:34 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 19o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11225

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα και τα έμμορφα συστατικά του. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιο τμήμα του σώματός μας παράγονται τα έμμορφα συστατικά του αίματος;
(2μ)
β) Σε ποιο από τα τμήματα του αίματος υπάρχουν συγκολλητίνες, σε ποιο από τα
έμμορφα συστατικά του υπάρχουν συγκολλητινογόνα; (2μ)
γ) Ποιο από τα έμμορφα συστατικά του είναι απαραίτητο για την παραγωγή της
θρομβίνης; Ποια είναι η μορφή με την οποία γίνονται αντιληπτά στο μικροσκόπιο
αυτά τα έμμορφα συστατικά; (4μ)
δ) Τι είναι η οξυαιμοσφαιρίνη; Σε ποιο από τα έμμορφα συστατικά του αίματος
συναντάται; (4μ)

ΙΙ. Το ένα από τα 3 τμήματα που αποτελούν τον εγκέφαλο είναι η
παρεγκεφαλίδα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται τα δύο τμήματα που την αποτελούν, πώς η δομή που τα
συνδέει; (3μ)
β) Ποια είναι η κατανομή της φαιάς και της λευκής ουσίας στην παρεγκεφαλίδα; (3μ)
γ) Ποιες λειτουργίες ελέγχει η παρεγκεφαλίδα; (3μ)
δ) Από ποια τμήματα του σώματός μας δέχεται νευρικές ώσεις και μέσω ποιας
οδού, ώστε να είναι ικανή να ελέγχει τις λειτουργίες του γ. ερωτήματος; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Το ωάριο είναι περισσότερο από 4.000 φορές μεγαλύτερο από το
σπερματοζωάριο καθώς έχει συσσωρεύσει μεγάλη ποσότητα θρεπτικών ουσιών.
Αντιθέτως το μικρότερο σπερματοζωάριο φέρει μαστιγιοουρά και πολυάριθμα
μιτοχόνδρια. Και τα δύο όμως είναι απλοειδή, καθώς έχουν μια πλήρη σειρά 23
χρωμοσωμάτων. Να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο:

Ι. Να περιγράφετε τη διαδρομή που ακολουθεί το σπερματοζωάριο στο
αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας, από τη στιγμή κατά την οποία θα
απελευθερωθεί από τον άνδρα, μέχρι να συναντήσει το ωάριο
ΙΙ. Να εξηγείτε πώς οι διαφορές των δύο γαμετών που αναφέρθηκαν στην
εκφώνηση, αλλά και η ομοιότητά τους σχετίζονται με τη δυνατότητα να
συναντηθούν, ώστε να γίνει η γονιμοποίηση, καθώς και με τη δυνατότητα της
ανάπτυξης από το ζυγωτό, ενός υγιούς εμβρύου. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα κύτταρα του αίματος διακρίνονται σε τρεις ομάδες και είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα, τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα και τα αιμοπετάλια. Σε ένα ενήλικο άτομο όλα αυτά τα κύτταρα αποτελούν τα έμμορφα συστατικά του αίματος και παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


β) Στο πλάσμα των ατόμων που ανήκουν στις διάφορες ομάδες αίματος κυκλοφορούν αντισώματα (αντί-Α, αντί-Β) έναντι των αντίστοιχων αντιγόνων (Α, Β), τα αντισώματα αυτά ονομάζονται συγκολλητίνες.
Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από την παρουσία ή μη ειδικών αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Τα αντιγόνα αυτά ονομάζονται συγκολλητινογόνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)


γ) Για το σχηματισμό της θρομβίνης είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη Κ και από τα έμμορφα συστατικά του αίματος τα αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια είναι θραύσματα κυττάρων, έχουν σχήμα ακανόνιστο, στερούνται πυρήνα και είναι άχρωμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62-63)


δ) Όταν τα ερυθροκύτταρα φτάσουν στους πνεύμονες με την κυκλοφορία, προσλαμβάνουν οξυγόνο. Το άτομο σιδήρου που υπάρχει σε κάθε μόριο αίμης της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων δεσμεύει ένα μόριο οξυγόνου. Στην κατάσταση αυτή η αιμοσφαιρίνη ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)

====

ΙΙ. α) Η παρεγκεφαλίδα αποτελείται από δύο ημισφαίρια, τα οποία συνδέονται με μία δομή που ονομάζεται σκώληκας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 160)


β) Συνίσταται κυρίως από λευκή ουσία, η οποία καλύπτεται επιφανειακά από ένα λεπτό στρώμα φαιάς ουσίας (φλοιός της παρεγκεφαλίδας). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 160)


γ) Αποτελεί:

  • κέντρο ελέγχου και συντονισμού των κινήσεων των σκελετικών μυών,
  • κέντρο διατήρησης του μυϊκού τόνου και
  • κέντρο διατήρησης της ισορροπίας του σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 160)

δ) Για την πραγματοποίηση των παραπάνω λειτουργιών η παρεγκεφαλίδα δέχεται, μέσω αισθητικής νευρικής οδού, νευρικές ώσεις από

  • τα αισθητήρια της όρασης
  • τα αισθητήρια της ισορροπίας και
  • υποδοχείς στους τένοντες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 160)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Κατά την εκσπερμάτωση, 300.000.000 περίπου σπερματοζωάρια ελευθερώνονται στον κόλπο της γυναίκας, και διά μέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους ωαγωγούς (σάλπιγγες). Κατά την 14η περίπου μέρα του κύκλου ένα ώριμο ωοθυλάκιο σπάζει και το ωάριο που περιέχει απελευθερώνεται στους ωαγωγούς, μετακινούμενο αργά προς τη μήτρα. Αν στους ωαγωγούς τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 206, 211)


ΙΙ. Το μικρότερο σπερματοζωάριο αποτελείται από την κεφαλή με τον απλοειδή πυρήνα με 23 χρωμοσώματα, το ενδιάμεσο σώμα που περιέχει πολλά μιτοχόνδρια και την ουρά. Τα μιτοχόνδρια δίνουν ενέργεια για τη μετακίνησή του (από τον κόλπο μέχρι να συναντήσει το ωάριο στους ωαγωγούς), η οποία πραγματοποιείται με τη μαστιγιο-ουρά του.
Το -πολύ μεγαλύτερο ωάριο (λόγω συσσώρευσης θρεπτικών ουσιών απαραίτητων για την ανάπτυξη του ζυγωτού κατά τις πρώτες μέρες μετά τη γονιμοποίηση, λέκιθος)- περιέχει απλοειδή πυρήνα με 23 χρωμοσώματα ενώ μετακινείται αργά από τους ωαγωγούς προς τη μήτρα.
Κατά τη γονιμοποίηση, η κεφαλή ενός μόνο σπερματοζωαρίου με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων εισέρχεται στο ωάριο. Οι πυρήνες των δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων (σπερματοζωάριο & ωάριο) συντήκονται και προκύπτει ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, με 46 χρωμοσώματα. Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210-211)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11225


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_877αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License