179o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:178
178o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 19 May 2016 21:04 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση-σημασία.μεταβολών Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Αρχική-Τελική.θέση.όρχεων Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Επίλυση.προβλήματος Ηλικία.παραγωγής.σπερματοζωαρίων-Ιδανική.θερμοκρασία Κατάταξη.όρχεων.σαν.αδένες-Αιτιολόγηση Μεταβολές.αιμοσφαιρίου Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:180
180o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 15:38 by: billpits
Comments: 0
Tags: 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Αέριο.προσλαμβανόμενο.από.πνεύμονες-Κύτταρα.μεταφοράς Ανταλλαγή.αερίων Αποτέλεσμα.δράσης.ορμόνης Αριθμός.νεύρων-Περιοχές.νεύρωσης Είδος.κυττάρου.Β-Θέση.ιστού Θέση.κυττάρου.Γ-Είδος.απολήξεων Θέση.υποδοχέων.κυττάρου-στόχου.Α Ιστός.τοιχωμάτων.τριχοειδών.αγγείων-Αέριο.ανταλλαγής Νεύρα-Γάγγλια Πρωτεΐνη.μεταφοράς-Δομή-Χαρακτηρισμός
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11386 179o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.1
   Κεφ. 11 | §11.1
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
   Κεφ. 11 | §11.2
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Είδη - Λειτουργίες κυττάρων νευρικού ιστού
Συνεργαζόμενα με το νευρικό συστήματα οργάνων
Όργανα - Ουσίες συστήματος ενδοκρινών αδένων
Ίδιο με Β. Ι - 11234
Ι. Μεσοκυττάρια ουσία αίματος
Κύτταρα αίματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11235
Ίδιο με Δ. Ι - 11236
ΙΙ. Προϊόν ωοθηκών - Έκκριση σε κοιλότητες
Είσοδος προγεστερόνης σε κύτταρα-στόχους - Δράση ορμόνης
Διαφοροποίηση από πεπτιδικές ορμόνες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11271
ΙΙ. Ανίχνευση συστατικών αίματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11235
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11236
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α. β.2

γ.2

δ.2

Ι.

3

3

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:35
Τελευταία τροποποίηση 19 May 2016 21:40 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 179o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11386

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το Νευρικό Σύστημα ερμηνεύει και αναλύει ερεθίσματα που φθάνουν στον
οργανισμό μας με σκοπό τη ρύθμιση και τον συντονισμό των λειτουργιών του.

α) Ποια είναι τα είδη κυττάρων που συμμετέχουν στην κατασκευή του νευρικού
ιστού; (2μ)
β) Ποιος είναι ο ρόλος καθενός από τα είδη κυττάρων που αναφέρατε στο α.
ερώτημα; (5μ)
γ) Πώς ονομάζεται το σύστημα που στέλνει στο Νευρικό Σύστημα τις πληροφορίες
για τις μεταβολές του περιβάλλοντος; Πώς ονομάζεται το σύστημα που
συνεργάζεται μαζί με το Νευρικό για τον συντονισμό όλων των λειτουργιών του
οργανισμού μας. (2μ)
δ) Το σύστημα που συνεργάζεται με το Νευρικό για τον συντονισμό των λειτουργιών
του οργανισμού μας, αποτελείται από όργανα που παράγουν μια ιδιαίτερη
κατηγορία ουσιών. Πώς ονομάζονται τα όργανα αυτά; Πώς ονομάζονται οι ουσίες
που παράγουν; Πού τις απελευθερώνουν; (3μ)

ΙΙ. Οι ωοθήκες, ως μεικτοί αδένες, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται σε κοιλότητες
του σώματος αλλά και την ορμόνη προγεστερόνη που ανήκει στις στεροειδείς. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο προϊόν των ωοθηκών εκκρίνεται σε κοιλότητες του σώματος; Πώς ονομάζονται οι
κοιλότητες αυτές; (2μ)
β) Για ποιους λόγους το μόριο της προγεστερόνης μπορεί να μπαίνει στο εσωτερικό των
κυττάρων που αποτελούν «στόχους» της; Σε ποιο τμήμα του κυττάρου επιδρά; Με ποιο
τρόπο; (5μ)
γ) Από την άποψη της ταχύτητας δράσης τους, πώς διαφοροποιούνται ορμόνες όπως η
προγεστερόνη σε σύγκριση με τις πεπτιδικές ορμόνες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας. (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Σε μια επίσκεψη μιας ομάδας μαθητών σε ένα βιολογικό εργαστήριο ο βιολόγος
τούς παρουσίασε έναν δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε αίμα το οποίο μετά από
μια επεξεργασία είχε διαχωριστεί στα συστατικά που το αποτελούν. Στο πάνω
τμήμα του σωλήνα αιωρείτο ένα λευκό υγρό, στο μεσαίο τμήματα του, υπήρχε μια
κιτρινωπή ζώνη, ενώ στον πυθμένα του σωλήνα είχε κατακαθίσει ένα
κοκκινωπό ίζημα.

Ι. Σε ποιο από τα τμήματα αυτά υπάρχει η μεσοκυττάρια ουσία του αίματος; Σε
ποιο/α από τα τμήματα αυτά υπάρχουν κύτταρα του αίματος;
ΙΙ. Ποιο από τα τμήματα του σωλήνα, θα απομονώσουμε για να εξετάσουμε την
πιθανή παρουσία παθολογικής αιμοσφαιρίνης; Ποιο τμήμα πρέπει να πάρουμε
αν θέλουμε να απομονώσουμε μακροφάγα. Ποιο τμήμα θα πρέπει να πάρουμε
αν θέλουμε να μελετήσουμε την αλβουμίνη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας για κάθε περίπτωση. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα κύτταρα του νευρικού ιστού είναι δύο ειδών: τα νευρικά κύτταρα ή νευρώνες και τα νευρογλοιακά κύτταρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


β) Οι νευρώνες, που αποτελούν τη δομική και λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος, έχουν την ιδιότητα να αντιδρούν σε συγκεκριμένες μεταβολές του περιβάλλοντος, όπως είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας, της πίεσης, της έντασης του φωτός, του pH κ.ά., και εξειδικεύονται στην παραγωγή και μεταβίβαση νευρικών ώσεων.
Τα νευρογλοιακά κύτταρα έχουν βοηθητικό ρόλο. Τα βοηθητικά αυτά κύτταρα στηρίζουν τους νευρώνες, τους προμηθεύουν με θρεπτικά συστατικά και χρησιμεύουν στην απορρόφηση και απομάκρυνση των άχρηστων ουσιών από αυτούς. Τα νευρογλοιακά κύτταρα, που περιβάλλουν το νευράξονα των περισσότερων από τους νευρώνες, συμβάλλουν στη μόνωσή του και στην επιτάχυνση της μεταφοράς της νευρικής ώσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13, 139-140)


γ) Ο άνθρωπος διαθέτει σύστημα αισθητήριων οργάνων, το οποίο του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές που συμβαίνουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον του, συλλέγοντας πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση στο σώμα μας και ή τις μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)
Το νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιόσταση), ελέγχοντας και συντονίζοντας τις λειτουργίες των υπόλοιπων συστημάτων του οργανισμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


δ) Οι ενδοκρινείς αδένες εκκρίνουν τις ορμόνες, οι οποίες εισέρχονται, μέσω των τριχοειδών, στην κυκλοφορία του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)

====

ΙΙ. α) Η εξωκρινής μοίρα των ωοθηκών παράγει τα ωάρια, που απελευθερώνονται στους ωαγωγούς (σάλπιγγες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205-206)


β) Οι στεροειδείς ορμόνες εισέρχονται ελεύθερα μέσα στο κύτταρο, διότι είναι εξαιρετικά μικρά λιποδιαλυτά μόρια. Στο κυτταρόπλασμα προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς και το σύμπλεγμα ορμόνης-υποδοχέα εισέρχεται στον πυρήνα. Εκεί ενεργοποιεί συγκεκριμένα γονίδια και ακολουθεί πρωτεϊνοσύνθεση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)


γ) Οι πεπτιδικές ορμόνες δεν εισέρχονται ποτέ στο κύτταρο, αλλά προσδένονται σε υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης. Στην συνέχεια, το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας ενεργοποιεί τα ένζυμα του κυττάρου, προκειμένου να διεξαχθούν οι λειτουργίες του.
Συνεπώς οι στεροειδείς ορμόνες δρουν πιο αργά από τις πεπτιδικές, διότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πρωτεϊνοσύνθεση απ' ό,τι για την ενεργοποίηση ήδη υπαρχόντων ενζύμων στο κύτταρο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 192)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η μεσοκυττάρια ουσία του αίματος είναι το πλάσμα και βρίσκεται στο πάνω τμήμα του σωλήνα αφού έχουν καθιζάνει τα κύτταρα. Κύτταρα του αίματος υπάρχουν στο μεσαίο τμήμα του σωλήνα (από το λευκό χρώμα του καταλαβαίνουμε ότι εκεί βρίσκονται τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια) και στον πυθμένα του (βρίσκονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια που έχουν κόκκινο χρώμα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11, 59)


ΙΙ. Το κυτταρόπλασμα των ερυθροκυττάρων περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη, η οποία τους δίδει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, άρα στον πυθμένα ανιχνεύεται η παθολογική αιμοσφαιρίνη. Τα μακροφάγα είναι διαφοροποιημένα μεγάλα μονοκύτταρα, είδος μη κοκκιωδών λευκοκυττάρων, επομένως ανιχνεύονται στο μεσαίο τμήμα που βρίσκονται τα λευκά αιμοσφαίρια. Για τη μελέτη της αλβουμίνης απαιτείται το επάνω τμήμα του σωλήνα αφού είναι πρωτεΐνη του πλάσματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59-60, 62, 67)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11386


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2633αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License