172o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:171
171o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 14 Jul 2015 23:17 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αιτιολόγηση.κράτησης.υπόπτου Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Λόγοι.απελευθέρωσης.υπόπτου
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:173
173o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 09 Jul 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιματολογική.εικόνα.δότη Αναιμία-Διατροφή Ασφαλής.αιμοδοσία-Σύστημα.ΑΒΟ Αυξημένα.λευκοκύτταρα-Λοίμωξη Σύστημα.rhesus-Έλεγχος.αίματος
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11379 172o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.4
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.3
Θεματολογία Ι. Γέννηση 1 βρέφος/τοκετό
Δίδυμα διαφορετικού φύλου
Δίδυμα που μοιάζουν καταπληκτικά
Πολλαπλές κυήσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης
Ίδιο με Β. Ι - 11259
Ίδιο με Β. Ι - 11297
Ι. Είδος ιστού-χώροι-διαφράγματα καρδιάς
ΙΙ. Κλάδοι Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος
Καταστάσεις δράσης Α.Ν.Σ.
Λειτουργίες Α.Ν.Σ.
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11323
ΙΙ. Αιτιολόγηση απαραίτητων προϋποθέσεων τεχνητής καρδιάς
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.5

γ.5

δ.3

Ι.

3

ΙΙ.

α. 2

β. 2

γ. 2

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:29
Τελευταία τροποποίηση 18 May 2016 20:53 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 172o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11376

ΘΕΜΑ Β
Ι. Από κάθε τοκετό, συνήθως, προκύπτει ένα βρέφος. Ωστόσο είναι πιθανό να
γεννηθούν δύο ή και περισσότερα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο συνήθως γεννιέται ένα βρέφος ανά τοκετό; (2μ)
β) Σε ορισμένες περιπτώσεις διδύμων, τα δύο παιδιά ανήκουν σε διαφορετικό φύλο. Πώς
ονομάζονται τα δίδυμα αυτά; Πώς προκύπτουν; (4μ)
γ) Σε άλλες περιπτώσεις τα δίδυμα ανήκουν στο ίδιο φύλο και μοιάζουν καταπληκτικά
μεταξύ τους. Ποιος είναι ο πιθανός λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό; Πώς ονομάζονται
τα δίδυμα στην περίπτωση αυτή; (4μ)
δ) Στην περίπτωση της εξωσωματικής γονιμοποίησης αυξάνουν οι πιθανότητες για την
ύπαρξη πολλαπλών κυήσεων. Πού οφείλεται αυτό; (2μ)

ΙΙ. Το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (Α.Ν.Σ.) είναι το τμήμα του Νευρικού Συστήματός μας
που λειτουργεί συνεχώς και με ακούσιο τρόπο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πως ονομάζονται οι δύο επιμέρους κλάδοι του; (3μ)
β) Σε ποιες καταστάσεις, γενικώς, αναλαμβάνει δράση καθένας από αυτούς; (4μ)
γ) Να αναφέρετε 3 λειτουργίες, στις οποίες συμμετέχει το Α.Ν.Σ. (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Η καρδιά αποτελεί το σημαντικότερο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος.
Ι. Να συντάξετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο να περιγράφεται τη δομή της καρδιάς
(το είδος του ιστού που συμμετέχει στην κατασκευή της, τους χώρους από τους
οποίους αποτελείται, τα διαφράγματα που τους χωρίζουν).
ΙΙ. Λόγω της σπουδαιότητας της καρδιάς και για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της
εύρεσης μοσχευμάτων στις περιπτώσεις καρδιοπαθειών για τις οποίες δεν υπάρχει
άλλη λύση, η βιο-ιατρική έρευνα προσπαθεί να αναπτύξει τεχνητές καρδιές. Οι
καρδιές αυτές πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν τουλάχιστον 3 προϋποθέσεις:
α. Η τεχνητή καρδιά πρέπει να συνδέεται με την πνευμονική αρτηρία.
β. Η τεχνητή καρδιά πρέπει να συνδέεται με την άνω και την κάτω κοίλη φλέβα.
γ. Η τεχνητή καρδιά πρέπει να μπορεί να πάλλεται με διαφορετικό ρυθμό, όταν
ο δέκτης της βρίσκεται σε ηρεμία ή εκτελεί μια έντονη μυϊκή δραστηριότητα.
Να εξηγήσετε γιατί είναι αναγκαίο η τεχνητή καρδιά που ίσως κάποτε αναπτυχθεί,
να εξασφαλίζει κάθε μία από τις 3 προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν, προκειμένου ο
άνθρωπος στον οποίο μεταμοσχεύθηκε να απολαμβάνει μια υγιή ζωή; (12μ+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Στον άνθρωπο ωριμάζει συνήθως 1 ωάριο κάθε μήνα, εναλλάξ από κάθε ωοθήκη, και γι' αυτό γεννιέται ένα βρέφος ανά τοκετό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 219)


β) Τα δίδυμα μπορεί να προέρχονται από δύο διαφορετικά ωάρια, που γονιμοποιούνται και δίνουν δύο διαφορετικά ζυγωτά. Από αυτά προκύπτουν δύο διαφορετικά άτομα, που μοιάζουν σαν συνηθισμένα αδέλφια και επομένως μπορεί να είναι διαφορετικού φύλου. Αυτά είναι τα διζυγωτικά ή διωικά δίδυμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 219)


γ) Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν δίδυμα από ένα και μόνο γονιμοποιημένο ωάριο. Αυτά είναι τα μονοζυγωτικά ή μονοωικά δίδυμα, τα οποία μοιάζουν καταπληκτικά μεταξύ τους και ανήκουν υποχρεωτικά στο ίδιο φύλο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 219)


δ) Σήμερα, σε πολλές γυναίκες που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν χορηγούνται ορμόνες που προκαλούν πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες για πολλαπλές κυήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 219)

====

ΙΙ. α) Το ΑΝΣ χωρίζεται σε δύο κλάδους, στο συμπαθητικό και στο παρασυμπαθητικό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 165)


β) Το συμπαθητικό έχει, γενικά, σημαντικό ρόλο σε καταστάσεις έντασης ή έκτακτης ανάγκης. Το παρασυμπαθητικό, αντίθετα, ελέγχει τις λειτουργίες του οργανισμού, όταν αυτός βρίσκεται σε ηρεμία. Επαναφέρει επίσης τις λειτουργίες σε κανονικό ρυθμό ύστερα από καταστάσεις έντασης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 166)


γ) Ο συντονισμός της δράσης των δύο συστημάτων ρυθμίζει με ακρίβεια τις ακούσιες λειτουργίες του μυοκαρδίου, των λείων μυών και των αδένων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 166)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η καρδιά στην πραγματικότητα είναι μία μυώδης αντλία, η οποία αποτελείται από ένα χαρακτηριστικό είδος μυός, τον καρδιακό μυ. Οι μυϊκές ίνες του μυοκαρδίου συνδέονται μεταξύ τους κατάλληλα, επιτρέποντας τη σύγχρονη σύσπασή τους.
Η καρδιά του ανθρώπου είναι τετράχωρη και αποτελείται από δύο κόλπους με λεπτά τοιχώματα, που βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα της, και από δύο κοιλίες με παχύτερα τοιχώματα, που βρίσκονται στο κατώτερο τμήμα της. Οι δύο κοιλίες χωρίζονται μεταξύ τους με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα και οι κόλποι με το μεσοκολπικό διάφραγμα. Δεν υπάρχει, επομένως, επικοινωνία ανάμεσα στους δύο κόλπους ή στις δύο κοιλίες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44)


ΙΙ. Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών και του οξυγόνου στα κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των αχρήστων γίνεται από το κυκλοφορικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και το αίμα που κυκλοφορεί μέσα σ’ αυτά. Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά. Η καρδιά στην πραγματικότητα είναι μία μυώδης αντλία, αναρροφητική γιατί συγκεντρώνει το αίμα από όλα τα τριχοειδή του σώματος μέσω των φλεβών, και συμπιεστική, διότι στέλνει το αίμα στα τριχοειδή όλου του σώματος μέσω των αρτηριών που ξεκινούν από τις κοιλίες της.
Αίμα από όλα τα σημεία του σώματος συγκεντρώνεται αρχικά στο δεξιό κόλπο της καρδιάς και στη συνέχεια περνά στη δεξιά κοιλία, η οποία με τη συστολή της το διοχετεύει στην πνευμονική αρτηρία, η οποία είναι η μόνη αρτηρία που μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα, και κινείται προς τους πνεύμονες. Εκεί γίνεται η ανταλλαγή αερίων, κατά την οποία το αίμα παραλαμβάνει το οξυγόνο και αποβάλλει το διοξείδιο του άνθρακα.
Στα τριχοειδή αγγεία γίνεται η ανταλλαγή των χρήσιμων συστατικών (οξυγόνο, υδατάνθρακες, ορμόνες κτλ.), με τις άχρηστες ή τοξικές ουσίες που παράγονται με τον κυτταρικό μεταβολισμό (ουρία, διοξείδιο του άνθρακα κτλ.). Το αίμα, με τις ουσίες που πρέπει να αποβληθούν, περνά στα λεπτά φλεβικά αγγεία (φλεβίδια) και με την άνω και κάτω κοίλη φλέβα επανέρχεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς.
Για να διατηρείται στη ζωή ένας άνθρωπος, θα πρέπει η καρδιά του να πάλλεται συνεχώς. Ο φυσιολογικός αριθμός παλμών (σε ηρεμία) της καρδιάς στους ενήλικες είναι περίπου 60-80/λεπτό, που σημαίνει ότι αντιστοιχεί κάτι περισσότερο από ένας παλμός/δευτερόλεπτο. Όταν τα κύτταρα παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα, όπως κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, χρειάζονται περισσότερο αίμα. Τότε η καρδιά αναγκάζεται να αυξήσει το ρυθμό λειτουργίας της, αυτορύθμιση.
Επομένως, η τεχνητή καρδιά πρέπει να :

  • συνδέεται με την πνευμονική αρτηρία, ώστε με τη μικρή κυκλοφορία να πραγματοποιείται η ανταλλαγή των αερίων.
  • συνδέεται με την άνω και την κάτω κοίλη φλέβα, ώστε να απομακρύνονται από τα κύτταρα άχρηστες ή τοξικές ουσίες που παράγονται με τον μεταβολισμό (ουρία, διοξείδιο του άνθρακα κτλ.)
  • μπορεί να πάλλεται με διαφορετικό ρυθμό, ώστε να τροφοδοτούνται σωστά όλα τα κύτταρα των ιστών με θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο, είτε ο δέκτης της τεχνητής καρδιάς βρίσκεται σε ηρεμία είτε εκτελεί μια έντονη μυϊκή δραστηριότητα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 43-44, 46, 54)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11379


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2621αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License