171o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:170
170o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 Aug 2015 18:51 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία.διαδρομής Αιτιολόγηση.μεταβολών.κυτταροπλάσματος Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Ορμόνες.παγκρέατος Περιεκτικότητα.αιμοσφαιρίου.στην.καρδιά.σε.οξυγόνο Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις Συνεργασίες.συστημάτων.οργάνων
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:172
172o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 18 May 2016 20:53 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Καταστάσεις.δράσης.Α.Ν.Σ. Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος Λειτουργίες.Α.Ν.Σ. Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11378 171o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ     β. Κεφ.10 | §10.2
    γ. Κεφ.10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Ι. Λόγοι απελευθέρωσης υπόπτου
Ίδιο με Δ.Ι - 11352
Ίδιο με Δ.Ι - 11353
Ίδιο με Δ.Ι - 11367
ΙΙ. Κατηγορίες αισθήσεων
Αίσθηση-Κέντρο θερμοκρασίας
Κύτταρα-Όργανο ακοής-Διαδρομή ώσεων
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11212
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11213
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11246
ΙΙ. Αιτιολόγηση κράτησης υπόπτου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11352
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11353
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11367
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι. Ι.

4

ΙΙ.

α.4

β.4

γ.4

ΙΙ.

4

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:28
Τελευταία τροποποίηση 14 Jul 2015 23:17 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 171o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11378

ΘΕΜΑ Β
ΙΙ. Ως αίσθηση χαρακτηρίζουμε το αποτέλεσμα της ερμηνείας των ερεθισμάτων
που φτάνουν στον εγκέφαλο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιες είναι οι δύο κύριες κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι αισθήσεις; Σε
ποια κατηγορία από αυτές ανήκει η αίσθηση της αφής, σε ποια η αίσθηση της
ισορροπίας; (4μ)
β) Μια νευρική ώση που δημιουργήθηκε σε κάποια περιοχή του σώματός μας,
ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδρομή κατέληξε στον εγκέφαλο όπου
ερμηνεύθηκε, ως αίσθηση της θερμοκρασίας. Πού μπορεί να δημιουργήθηκε αυτή
η νευρική ώση; Πώς ονομάζεται το κέντρο του εγκεφάλου στο οποίο ερμηνεύθηκε;
(4μ)
γ) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα στα οποία δημιουργούνται οι νευρικές ώσεις που
σχετίζονται με την αίσθηση της ακοής; Πώς ονομάζεται το υποδεκτικό όργανο στο
οποίο ανήκουν; Ποια είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις που
παράγουν τα κύτταρα αυτά μέχρι ο εγκέφαλός μας να τις ερμηνεύσει ως ήχο; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ο δολοφόνος κατάφερε να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Άφησε όμως
πίσω του μερικές σταγόνες αίματος που η έρευνα που έκανε ο αρμόδιος
ιατροδικαστής, αποκάλυψε ότι ανήκε στην ομάδα Ο Rh+. Λίγα λεπτά αργότερα
ένας αστυνομικός έφερε έναν ύποπτο που έφερε πρόσφατο τραύμα στο χέρι.
Ο ιατροδικαστής πήρε αίμα από τον ύποπτο και ανέμιξε μια σταγόνα του με ορρό
που περιείχε αντι-Α αντισώματα. Μετά τη διαπίστωση ότι συνέβη συγκόλληση
των αιμοσφαιρίων του υπόπτου ο ιατροδικαστής διέταξε τον αστυνομικό να
αφήσει ελεύθερο τον άνθρωπο.

Ι. Να αναφέρετε τους λόγους που οδήγησαν τον ιατροδικαστή να θεωρήσει ότι ο
ύποπτος δεν είναι ο δράστης του εγκλήματος. (12μ)
ΙΙ. Αν από την ανάμιξη της σταγόνας του αίματος του υπόπτου με αντί-Α, ή αντί-Β
αντισώματα δεν είχε συμβεί συγκόλληση, αλλά είχε συμβεί συγκόλληση όταν ο
ιατροδικαστής ανέμιξε τη σταγόνα αίματος του υπόπτου με αντί-Rh αντισώματα, ο
ύποπτος θα έπρεπε να κρατηθεί για περαιτέρω έρευνα; (13μ) Να αιτιολογηθούν οι
απαντήσεις σας.

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.

====

ΙΙ. α) Οι αισθήσεις διακρίνονται σε σωματικές και ειδικές.
Η αφή ανήκει στις σωματικές, ενώ η ισορροπία ανήκει στις ειδικές αισθήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171, 173, 184)


β) Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις, που βρίσκονται κυρίως στο δέρμα και στους σκελετικούς μυς.
Οι νευρικές ώσεις από τους υποδοχείς αυτούς μεταφέρονται, μέσω αισθητικών οδών, αρχικά στο θάλαμο και τελικά στο κέντρο των σωματικών αισθήσεων, στο βρεγματικό λοβό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


γ) Το υποδεκτικό όργανο της ακοής είναι το όργανο του Corti, που εντοπίζεται στον κοχλία και αποτελείται κυρίως από ειδικά τριχοφόρα κύτταρα (μηχανοϋποδοχείς). Από αυτά ξεκινούν νευρικές ώσεις, οι οποίες φτάνουν μέσω του κοχλιακού νεύρου στο φλοιό του εγκεφάλου (κροταφικός λοβός) και ερμηνεύονται ως ήχος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181-182)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο Α, ανήκει στην ομάδα Β, όταν υπάρχει το αντιγόνο Β, στην ομάδα ΑΒ, όταν υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα και ανήκει στην ομάδα Ο, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του δεν υπάρχει κανένα αντιγόνο. Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Ο κυκλοφορούν και τα δύο είδη αντισωμάτων (αντί-Α και αντί-Β). Επομένως, ο δολοφόνος στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του δεν διαθέτει συγκολλητιγόνα, και στο πλάσμα του αίματός του κυκλοφορούν αντισώματα αντί-Α και αντί-Β.
Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων.
Ο ορρός που περιείχε αντισώματα αντι-Α προκαλεί συγκόλληση μόνο σε αίμα που περιέχει αντιγόνα Α, τα οποία υπάρχουν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ατόμων που ανήκουν στην ομάδα Α ή στην ομάδα ΑΒ. Άρα ο ύποπτος ανήκει στην ομάδα Α ή στην ομάδα ΑΒ και σίγουρα δεν είναι ο δράστης του εγκλήματος. Επομένως, ο δολοφόνος στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του διαθέτει μόνο αντιγόνο Rhesus (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)


ΙΙ. Αν από την ανάμιξη της σταγόνας του αίματος του υπόπτου με αντί-Α ή αντί-Β αντισώματα δεν είχε συμβεί συγκόλληση, σημαίνει ότι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του δεν υπάρχει κανένα αντιγόνο, άρα ανήκει στην ομάδα Ο και θα μπορούσε, ως προς το σύστημα ΑΒΟ, να είναι ο δολοφόνος.
Ο παράγοντας Rhesus είναι μία πρωτεΐνη που μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου. Τα άτομα που έχουν αυτή την πρωτεΐνη χαρακτηρίζονται ως Rhesus θετικά (Rh+). Η παρουσία αντιγόνου (παράγοντας Rhesus) συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα (αντί-Rh), (όπως όταν μια έγκυος μητέρα είναι ήδη ευαισθητοποιημένη -έχει αντισώματα έναντι του παράγοντα Rh, αν το επόμενο έμβρυο είναι πάλι Rh+, θα πεθάνει, γιατί τα ερυθροκύτταρά του θα καταστραφούν από τα αντισώματα της μητέρας που διοχετεύονται μέσω του πλακούντα στην κυκλοφορία του εμβρύου), έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Άρα, συγκόλληση κατά την ανάμιξη της σταγόνας αίματος του υπόπτου με τα αντισώματα αντί-Rh, θα έδειχνε ότι ο ύποπτος είναι Rh+ και εφόσον ανήκει στην ομάδα Ο, θα έπρεπε να κρατηθεί για περαιτέρω έρευνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11378


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2619αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License