158o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:157
157o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 18:36 by: billpits
Comments: 0
Tags: Διαφορές.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Δομή.Νωτιαίου.Μυελού Επιλογή.δέκτη.από.ομάδα.ΑΒ Επιλογή.δότη.σε.ομάδα.Α Λειτουργικές.περιοχές.φλοιού.ημισφαιρίων Μεταβίβαση.νευρικών.ώσεων-Πραγματοποίηση.αντανακλαστικών Ομάδα.με.δύο-κανένα.είδη.αντισωμάτων Ομοιότητες.Εγκέφαλου-Νωτιαίου.Μυελού Περιοχές.υπεύθυνες.για.αισθήσεις-συναισθήματα-Γενικές.αισθήσεις Περιοχές.υπεύθυνες.για.κινήσεις-σκελετικούς.μύες Συνέπειες.μη.επιτρεπτής.μετάγγισης
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:159
159o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 13 May 2016 17:23 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντιστοίχιση.αγγείου.βάσει.οξυγόνωσης-κατεύθυνσης Επιλογή.είδους.αγγείων.βάσει.βαλβίδων-σφυγμού-κατεύθυνσης Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας.ώσεων.ακοής Σχήμα.κοχλία-Κανάλια.εσωτερικά-Περιεχόμενο.υγρό Τμήματα.εσωτερικού.αυτιού
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11365 158o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
    Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.2
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.3
Θεματολογία Ι. Λειτουργία απύρηνου κυττάρου
Είδος ιστού-Δομή με πεπλατυσμένα κύτταρα
Είδος-Χαρακτηριστικά ιστού με κύτταρα που συσπώνται
Ίδιο με Β. Ι - 11286
Ίδιο με Β. Ι - 11301
Ι. Επιλογή είδους αγγείων βάσει βαλβίδων-σφυγμού-κατεύθυνσης
ΙΙ. Όργανα παραγωγής ουσιών σπέρματος
Όρχεις/Ωοθήκες - Κατηγορία αδένων
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11358
ΙΙ. Αντιστοίχιση αγγείου βάσει οξυγόνωσης-κατεύθυνσης
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.4

β.2

γ.6

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:17
Τελευταία τροποποίηση 25 May 2016 21:01 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 158o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11365

ΘΕΜΑ Β
Ι. Τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού έχουν ποικίλα μορφολογικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ένα κύτταρο δεν έχει πυρήνα και το σχήμα του είναι αμφίκοιλου δίσκου. Ποιο
κύτταρο μπορεί να είναι αυτό; Ποια η λειτουργία του; (4μ)
β) Ένα είδος ιστού έχει πεπλατυσμένα κύτταρα. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το είδος
ιστού; Να αναφέρετε μια περιοχή ή δομή του ανθρώπινου οργανισμού στην οποία
συναντιέται. (4μ)
γ) Ένα κύτταρο δεν φέρει γραμμώσεις και έχει την ικανότητα να συσπάται. Σε ποιο
ιδιαίτερο είδος ιστού ανήκει; Ποιο είναι το σχήμα του; Να αναφέρετε μια περιοχή
του ανθρώπινου οργανισμού στην οποία συναντιέται. (4μ)

ΙΙ. Το αναπαραγωγικό σύστημα των δύο φύλων περιλαμβάνει αδένες των οποίων τα
προϊόντα συμβάλλουν στη διαδικασία της αναπαραγωγής, αλλά και στην εκδήλωση
πολλών χαρακτηριστικών του φύλου.

α) Να ονομάσετε δύο δομές του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα που εκκρίνουν
ουσίες, οι οποίες μαζί με τα σπερματοζωάρια αποτελούν το σπέρμα. (3μ)
β) Σε ποια κατηγορία αδένων κατατάσσονται οι όρχεις και οι ωοθήκες; Να αιτιολογήσετε
την επιλογή σας. (4 μ)
γ) Ποιο προϊόν των ωοθηκών είναι κυρίως υπεύθυνο για την εμφάνιση των
δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά; (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Μεταξύ των μεγάλων αγγείων του κυκλοφορικού συστήματός μας
περιλαμβάνονται τα αγγεία Α, Β, Γ, Δ και για καθένα από τα οποία παρέχονται οι
πληροφορίες του πίνακα.

Αγγείο Α Αγγείο Β Αγγείο Γ Αγγείο Δ
Περιέχει βαλβίδες ΟΧΙ ΝΑΙ
Έχει σφυγμό ΝΑΙ
Επαναφέρει το αίμα
στην καρδιά
ΝΑΙ

Ι. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που σας δίνει ο πίνακας να προσδιορίσετε
ποια από τα αγγεία Α, Β, Γ, Δ και αποτελούν αρτηρίες, ποια φλέβες; Να εξηγήσετε
τους λόγους για τους οποίους καταλήξατε στα συμπεράσματά σας. (12μ)
ΙΙ. Αν για τα ίδια αγγεία σας δοθούν οι πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται
στον επόμενο πίνακα, ποιο από αυτά μπορεί να είναι η πνευμονική αρτηρία, ποιο
μια από τις πνευμονικές φλέβες, ποιο η αορτή και ποιο η άνω κοίλη φλέβα; Να
εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους καταλήξατε στα συμπεράσματά σας. (13μ)
Αγγείο Α Αγγείο Β Αγγείο Γ Αγγείο Δ
Μεταφέρει αίμα από την καρδιά
στο υπόλοιπο σώμα
ΝΑΙ
Το αίμα του είναι πλούσιο
σε Οξυγόνο
ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο. Το σχήμα τους αυτό οφείλεται στην απουσία πυρήνα. Ο ρόλος τους είναι η μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς και η απομάκρυνση από αυτούς του διοξειδίου του άνθρακα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


β) Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, που σχηματίζουν επιφάνειες, οι οποίες καλύπτουν εξωτερικά το σώμα ή επενδύουν εσωτερικά διάφορες κοιλότητες. Για παράδειγμα, αυτά που σχηματίζουν το τοίχωμα των τριχοειδών αγγείων ή των πνευμονικών κυψελίδων είναι πεπλατυσμένα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


γ) Ο λείος μυϊκός ιστός επενδύει κυρίως τοιχώματα, όπως αυτά των αγγείων και του γαστρεντερικού σωλήνα. Αποτελείται από ατρακτοειδείς και χωρίς γραμμώσεις μυϊκές ίνες, οι οποίες δεν υπακούουν στη θέλησή μας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)

====

ΙΙ. α) Ο προστάτης, οι δύο βολβουρηθραίοι αδένες και η σπερματοδόχος κύστη εκκρίνουν ουσίες, που μαζί με τα σπερματοζωάρια αποτελούν το σπέρμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


β) Οι όρχεις είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα σπερματοζωάρια, και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες.
Οι ωοθήκες (όπως και οι όρχεις) είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινής τις ορμόνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204-205)


γ) Τα οιστρογόνα, κυρίως, είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση των δευτερευόντων φυλετικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η αναπτυγμένη λεκάνη και η συσσώρευση υποδόριου λίπους, που δίνει τις χαρακτηριστικές καμπύλες στο γυναικείο σώμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι φλέβες στο εσωτερικό τους έχουν βαλβίδες, που επιτρέπουν μονόδρομη πορεία στο αίμα, ώστε να οδεύει αναγκαστικά προς την καρδιά. Άρα το αγγείο Δ αφού διαθέτει βαλβίδες είναι φλέβα, ενώ το αγγείο Α αφού δεν διαθέτει βαλβίδες είναι αρτηρία.
Το αίμα διοχετεύται στις αρτηρίες με κάθε συστολή των κοιλιών της καρδιάς. Κάθε φορά που διοχετεύεται μία ποσότητα αίματος στις αρτηρίες, τα τοιχώματα τους διευρύνονται με την πίεση του εισερχόμενου αίματος και η διεύρυνση αυτή ονομάζεται σφυγμός. Οι φλέβες δεν εμφανίζουν σφυγμό. Άρα το αγγείο Γ αφού εμφανίζει σφυγμό είναι αρτηρία.
Οι αρτηρίες μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς την περιφέρεια και οι φλέβες επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά. Άρα το αγγείο Β που επαναφέρει το αίμα στην καρδιά είναι φλέβα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47-48)

Αγγείο Α Αγγείο Β Αγγείο Γ Αγγείο Δ
Αρτηρία + +
Φλέβα + +

ΙΙ. Σύμφωνα με το ερώτημα Ι, τα αγγεία Α, Γ είναι αρτηρίες, ενώ τα Β, Δ είναι φλέβες.
Δύο είναι οι μεγαλύτερες αρτηρίες του σώματος, η πνευμονική αρτηρία και η αορτή. Από την αριστερή κοιλία το αίμα εισέρχεται στην αορτή και κινείται προς την περιφέρεια του σώματος, ενώ από τη δεξιά κοιλία εισέρχεται στην πνευμονική αρτηρία, η οποία είναι η μόνη αρτηρία που μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα και κινείται προς τους πνεύμονες. Άρα το αγγείο Α (το αίμα του δεν είναι πλούσιο σε Οξυγόνο) είναι η πνευμονική αρτηρία και το αγγείο Γ (μεταφέρει αίμα από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα) είναι η αορτή.
Το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες, μέσω των πνευμονικών φλεβών, επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Το αίμα, με τις ουσίες που πρέπει να αποβληθούν, με την άνω και κάτω κοίλη φλέβα επανέρχεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. Άρα το αγγείο Β (το αίμα του είναι πλούσιο σε Οξυγόνο) είναι μια από τις πνευμονικές φλέβες και το αγγείο Δ (το αίμα του δεν είναι πλούσιο σε Οξυγόνο) είναι η άνω κοίλη φλέβα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 54)
Αγγείο Α Αγγείο Β Αγγείο Γ Αγγείο Δ
Πνευμονική Αρτηρία +
Πνευμονική Φλέβα +
Αορτή +
Άνω Κοίλη Φλέβα +

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11365


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2599αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License