140o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:139
139o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 20 May 2016 20:18 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία.με.μονόδρομη.ροή-Χαρακτηριστικά Δομή.μήτρας Δομή.σύνδεσης.ωοθηκών.με.μήτρα-Σημαντικό.γεγονός.οργάνου Είδη.αγγείων Λοβοί.εγκεφάλου Πολυπληθέστερα.και.λεπτότερα.αγγεία-Ρόλος Ποσότητα-σχήμα.ωοθηκών Συνέπειες.εγκεφαλικού.επεισοδίου.σε.λοβό-παρεγκεφαλίδα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:141
141o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 21:29 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Προβλήματα.γονιμότητας Απόρριψη.βλεννογόνου-Φάση.κύκλου-Ορμονική.μεταβολή Δημιουργία.σωματικής.αίσθησης-Προέλευση.κυττάρου Δράση.μη.εισερχόμενης.ορμόνης Είδη.αγγείων.από/προς.καρδιά Επιλογή.μορφής.κυττάρου-Προέλευση.κυττάρου Θέσεις.ωοθυλακίων-Ορμόνες Σύγκριση.ιδιοτήτων.αγγείων Ταχύτητα.αίματος-Διευκόλυνση.ανταλλαγών
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11347 140o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ.3 | § 3.4
 Ι. Κεφ. 12 | §12.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.2
Θεματολογία Ι. Θέση-Σειρά-Επαφές ακουστικών οσταρίων
Υποδοχείς ισορροπίας
Υποδοχείς με ωτόλιθους - Σύσταση
Νεύρο μεταφοράς ώσεων - Ρύθμιση ισορροπίας
Ίδιο με Β. Ι - 11312
Ίδιο με Β. Ι - 11325
Ι. Χρωμοσώματα γαμετών
Είδος κυτταρικής διαίρεσης-Διαιρούμενα κύτταρα
Ίδιο με Δ. Ι - 11223
ΙΙ. Εντοπισμός ουσιών σε ερυθροκύτταρα
Εντοπισμός ουσιών σε πλάσμα
Συγκολλητίνες ατόμων ομάδας αίματος Α - Συγκολλητινογόνα ομάδας Ο
Ινώδες - Προέλευση
ΙΙ. Υποθετική μη φυσιολογική γονιμοποίηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11223
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.5

3

3

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

δ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 12:13
Τελευταία τροποποίηση 22 May 2016 23:12 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 140o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11347

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το αυτί μας είναι αισθητήριο όργανο και για την αίσθηση της ακοής και για την αίσθηση
της ισορροπίας.

α) Σε ποιο τμήμα του αυτιού βρίσκονται τα ακουστικά οστάρια; Ποια είναι η σειρά τους,
από το εξωτερικό προς το εσωτερικό του αυτιού μας; Ποιο από αυτά βρίσκεται σε επαφή
με τον τυμπανικό υμένα, ποιο συνδέεται με την ωοειδή μεμβράνη. (6μ)
β) Ποιοι είναι οι υποδοχείς της ισορροπίας; Ποιοι από αυτούς φέρουν στην επιφάνεια τους
ωτόλιθους; Ποια είναι η σύσταση των ωτολίθων; Πώς ονομάζεται το νεύρο που μεταφέρει
τις νευρικές ώσεις που παράγονται από τους υποδοχείς της ισορροπίας; Σε ποιο τελικά
τμήμα του εγκεφάλου καταλήγουν αυτές οι νευρικές ώσεις, προκειμένου να ερμηνευθούν;
(6μ)

ΙΙ. Μεταξύ των ουσιών που περιέχει το αίμα μας περιλαμβάνονται οι:
Αιμοσφαιρίνη, Ινωδογόνο, Συγκολλητινογόνα, Ορμόνες, Συγκολλητίνες,
Αλβουμίνες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιες από τις ουσίες αυτές εντοπίζονται στα ερυθρά αιμοσφαίρια; (2μ)
β) Ποιες από τις ουσίες αυτές εντοπίζονται στο πλάσμα του αίματος; (4μ)
γ) Αν ένας άνθρωπος έχει συγκολλητινογόνο Α, ποιο είδος συγκολλητίνης διαθέτει
αναφορικά με το σύστημα ΑΒΟ; Σε ποια από τις ομάδες αίματος δεν υπάρχει κανένα
συγκολλητινογόνο αναφορικά με το σύστημα ΑΒΟ; (4μ)
δ) Τι είναι το ινώδες; Ποια από τις ουσίες που αναφέρονται στην εκφώνηση μπορεί
να μετατραπεί σε αυτό; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σοβαρές αποκλίσεις από το φυσιολογικό αριθμό
χρωμοσωμάτων οδηγούν σε μη βιώσιμα έμβρυα να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Πόσα χρωμοσώματα έχουν το φυσιολογικό σπερματοζωάριο και το φυσιολογικό
ωάριο; Ποιο είναι το είδος της κυτταρικής διαίρεσης χάρη στο οποίο οι δύο
γαμέτες απέκτησαν αυτόν τον αριθμό χρωμοσωμάτων; Πώς κύτταρα που
υφίστανται αυτό το είδος κυτταρικής διαίρεσης ώστε να προκύψει, αντίστοιχα,
το ωάριο και το σπερματοζωάριο;
ΙΙ. Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ένα σπερματοζωάριο με δύο κεφαλές (και
συνεπώς δύο πυρήνες), σε μια υποθετική περίπτωση, γονιμοποιούσε ένα
φυσιολογικό ωάριο; (12+13)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το μέσο αυτί αποτελείται από την τυμπανική κοιλότητα, τον τυμπανικό υμένα και τρία ακουστικά οστάρια: τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα. Η σφύρα, που βρίσκεται σε επαφή με τον τυμπανικό υμένα, μεταδίδει, μέσω του άκμονα, τις παλμικές κινήσεις στον αναβολέα. Αυτός συνδέεται με την ωοειδή μεμβράνη, που καλύπτει ένα άνοιγμα, την ωοειδή θυρίδα, στη βάση του κοχλία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181)


β) Οι υποδοχείς της ισορροπίας είναι οι ακουστικές ακρολοφίες και οι ακουστικές κηλίδες οι οποίες βρίσκονται στις βάσεις των ημικύκλιων σωλήνων και στην αίθουσα αντίστοιχα.
Οι βλεφαρίδες των τριχοφόρων κυττάρων των ακουστικών κηλίδων είναι και αυτές στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία, πάνω στην οποία υπάρχουν κρύσταλλοι ανθρακικού ασβεστίου (ωτόλιθοι).
Οι νευρικές ώσεις από τις ακουστικές ακρολοφίες και τις ακουστικές κηλίδες μεταφέρονται μέσω του αιθουσαίου νεύρου, αρχικά, στον προμήκη και, τελικά, στην παρεγκεφαλίδα, η οποία ρυθμίζει αντανακλαστικά την ισορροπία του σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)

====

ΙΙ. α) Το κυτταρόπλασμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη. Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο Α, ανήκει στην ομάδα Β, όταν υπάρχει το αντιγόνο Β, στην ομάδα ΑΒ, όταν υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα και στην ομάδα Ο, όταν δεν υπάρχει κανένα αντιγόνο. Τα αντιγόνα αυτά ονομάζονται συγκολλητινογόνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59, 64)


β) Στο πλάσμα του αίματος βρίσκονται διαλυμένες διάφορες ουσίες, όπως ορμόνες, πρωτεΐνες (αλβουμίνες, ινωδογόνο, σφαιρίνες, συμπλήρωμα) κ.ά.
Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β, στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα Β αντισώματα, έναντι του αντιγόνου Α, τα αντί-Α, στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα ΑΒ κανένα, και των ατόμων με ομάδα Ο και τα δύο είδη αντισωμάτων (αντί-Α και αντί-Β). Τα αντισώματα αυτά ονομάζονται συγκολλητίνες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62, 64)


γ) Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο (συγκολλητινογόνο) Α. Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα (συγκολλητίνες) έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β.
Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Ο, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του δεν υπάρχει κανένα αντιγόνο (συγκολλητινογόνο). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)


δ) Η καταστροφή ενός ιστού ακολουθείται από μια σειρά αντιδράσεων, στο τέλος της οποίας το ινωδογόνο μετατρέπεται με τη βοήθεια της θρομβίνης (ένζυμο) σ' ένα μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινώδες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Φυσιολογικά, το σπερματοζωάριο και το ωάριο έχουν 23 και 23 χρωμοσώματα αντίστοιχα. Το είδος της κυτταρικής διαίρεσης χάρη στο οποίο προέκυψαν οι δύο γαμέτες είναι η μείωση. Για να προκύψουν τα σπερματοζωάρια υφίστανται μειωτική διαίρεση τα σπερματοκύτταρα, ενώ για να προκύψουν τα ωάρια υφίστανται μειωτική διαίρεση τα ωοκύτταρα (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210-211)


ΙΙ. Φυσιολογικά, οι πυρήνες των δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων συντήκονται και προκύπτει ένα διπλοειδές κύτταρο με 46 χρωμοσώματα, το ζυγωτό, που είναι το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού. Στην υποθετική περίπτωση σπερματοζωαρίου με δύο πυρήνες που γονιμοποιεί ένα φυσιολογικό ωάριο, θα προέκυπτε ζυγωτό με 23+23+23= 69 χρωμοσώματα προφανώς μη συμβατό με τη ζωή, δηλαδή τέτοιο άτομο δεν θα γεννηθεί. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11347


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_8151αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License