14o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:13
13o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 20:50 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Ιοί.&.έμβρυο Πλεονεκτήματα.συστημάτων.μεταφοράς.μηνυμάτων Συστήματα.μεταφοράς-Μηνύματα Φάρμακα.&.έμβρυο
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:15
15o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 13:32 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άνοδος.σπερματοζωαρίων Διέγερση.πέους Δράση.πεπτιδικών.ορμονών Εκσπερμάτωση Ιδιότητες.αίματος Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες Ρόλος.προλακτίνης Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11220 14o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
   Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.0
   Κεφ. 11 | §11.0
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.0
   Κεφ. 11 | §11.0
Θεματολογία Ι. Ινίδια ερειστικού ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία-Πρωτεΐνες αίματος
Ι. Συστήματα μεταφοράς-Μηνύματα
Ίδιο με Δ.Ι - 11219
ΙΙ. Εσωτερικός χιτώνας οφθαλμού
Φωτοϋποδεκτικά κύτταρα
Νεύρο οφθαλμού
ΙΙ. Πλεονεκτήματα συστημάτων μεταφοράς μηνυμάτων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11219
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α. β.5

γ.5

Ι.

2

ΙΙ.

α.2

β. γ.5

δ.5

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 26 Oct 2014 22:00
Τελευταία τροποποίηση 16 Apr 2015 20:50 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 14o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11220

ΘΕΜΑ Β
Ι. Τα κύτταρα των ιστών περιβάλλονται από μεσοκυττάρια ουσία. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη των πρωτεϊνικών ινιδίων που υπάρχουν στη
μεσοκυττάρια ουσία του ερειστικού ιστού; (4μ)
β) Ποια χαρακτηριστικά προσδίδει στη μεσοκυττάρια ουσία του ερειστικού ιστού
καθένα από τα είδη πρωτεϊνικών ινιδίων που περιέχει; (4μ)
γ) Πώς ονομάζεται η μεσοκυττάρια ουσία του αίματος; Να ονομάσετε τρεις
διαφορετικές κατηγορίες πρωτεϊνών που περιέχει; (4μ)

ΙΙ. Στον οφθαλμικό βολβό μας υπάρχουν τροποποιημένα νευρικά κύτταρα που
μπορούν να ανιχνεύουν τη φωτεινή ακτινοβολία καθώς περιέχουν
φωτοευαίσθητες χρωστικές. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιο χιτώνα του ματιού βρίσκονται τα κύτταρα αυτά; Πού βρίσκεται ο χιτώνας
αυτός σε σχέση με τους άλλους χιτώνες του οφθαλμικού βολβού; (4μ)
β) Πώς ονομάζονται οι απολήξεις των κυττάρων που βρίσκονται στο χιτώνα του α.
ερωτήματος; Ποιες από αυτές είναι περισσότερες, πού εντοπίζονται; (5μ)
γ) Πώς ονομάζεται η δομή που βρίσκεται στο κέντρο του χιτώνα του α. ερωτήματος;
Ποιο είδος απολήξεων εντοπίζεται, κυρίως, σε αυτήν; (2μ)
δ) Πώς ονομάζεται το νεύρο που μεταβιβάζει τις νευρικές ώσεις από τα
φωτοϋποδεκτικά κύτταρα στον εγκέφαλό μας; Πώς ονομάζεται το άνοιγμα μέσω
του οποίου το νεύρο αυτό εξέρχεται από τον οφθαλμικό βολβό μας; (2μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ο συντονισμός και η ρύθμιση των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού
γίνεται χάρη στην ύπαρξη δύο διαφορετικών συστημάτων οργάνων.

Ι. Να αναφέρετε τις ονομασίες των δύο συστημάτων, καθώς και τις ονομασίες
των «μηνυμάτων» και των μέσων που χρησιμοποιεί το καθένα από αυτά,
προκειμένου να μεταβιβάσει τα μηνύματά του.
ΙΙ. Λαμβάνοντας υπόψη τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο δρουν τα συστήματα
αυτά, να εξηγήσετε συνοπτικά το πλεονέκτημα που εξασφαλίζει ο οργανισμός
μας έχοντας και τα δύο, και όχι το ένα μόνο από αυτά. (Στην εξήγησή σας
μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα παράδειγμα που να δείχνει γιατί το ένα
σύστημα είναι κατάλληλο για τη ρύθμιση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας,
για την οποία δεν είναι κατάλληλο το άλλο) (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Ο ερειστικός ιστός αποτελείται από κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε άφθονη μεσοκυττάρια ουσία. Η μεσοκυττάρια ουσία μπορεί να περιέχει δύο τύπων πρωτεϊνικά ινίδια, το κολλαγόνο και την ελαστίνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


β) Το κολλαγόνο προσδίδει στη μεσοκυττάρια ουσία αντοχή και ελαστικότητα, και η ελαστίνη περισσότερη ελαστικότητα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


γ) Η μεσοκυττάρια ουσία του αίματος ονομάζεται πλάσμα και περιέχει 4 κατηγορίες πρωτεϊνών, τις αλβουμίνες, τις σφαιρίνες, το ινωδογόνο και την ομάδα του συμπληρώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11, 62)

====

ΙΙ. α) Ο αμφιβληστροειδής περιέχει τροποποιημένα νευρικά κύτταρα, που περιέχουν φωτοευαίσθητες χρωστικές. Ο αμφιβληστροειδής είναι ο εσωτερικός χιτώνας και περιλαμβάνει τα φωτοϋποδεκτικά κύτταρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


β) Ο αμφιβληστροειδής περιέχει τροποποιημένα νευρικά κύτταρα, οι απολήξεις των οποίων ονομάζονται ραβδία και κωνία. Τα ραβδία είναι πολυάριθμα (150x106) και εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


γ) Τα κωνία είναι λιγότερα σε αριθμό (3x106) από τα ραβδία και εντοπίζονται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς και κυρίως στην ωχρή κηλίδα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


δ) Τα ραβδία και τα κωνία σχηματίζουν συνάψεις με διπολικά νευρικά κύτταρα. Αυτά στη συνέχεια συνδέονται με άλλα νευρικά κύτταρα, των οποίων οι αποφυάδες σχηματίζουν το οπτικό νεύρο. Το οπτικό νεύρο εξέρχεται από ένα άνοιγμα του αμφιβληστροειδούς, την οπτική θηλή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 175)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τα ερεθίσματα που δέχεται ο οργανισμός μας από το περιβάλλον αναλύονται και ερμηνεύονται στο νευρικό σύστημα, το οποίο σε συνεργασία με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων ρυθμίζει και συντονίζει όλες τις λειτουργίες του σώματος.
Για το νευρικό σύστημα, τα μηνύματα είναι οι νευρικές ώσεις, που παράγονται από τους νευρώνες. Τα μηνύματα φτάνουν στους αποδέκτες τους (άλλοι νευρώνες ή εκτελεστικά όργανα-μυς ή αδένες) μέσα από ένα δίκτυο νευρώνων που διατρέχει τον οργανισμό.
Στο σύστημα των ενδοκρινών αδένων τα μηνύματα είναι οι ορμόνες, που παράγονται από κύτταρα του επιθηλιακού ιστού (είτε μόνα τους είτε σε ομάδες) που συνιστούν τους αδένες. Τα μηνύματα φτάνουν στους αποδέκτες τους (κύτταρα-στόχοι) μέσω του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13, 139, 143, 145, 191)


ΙΙ. Είναι θετικό το ότι έχουμε και τα δύο συστήματα μεταφοράς μηνυμάτων διότι

  • σε κάποιες περιπτώσεις παίζει ρόλο κυρίως μόνο το ένα από τα δύο συστήματα, όταν
    • η ρύθμιση πρέπει να είναι άμεση ή ακαριαία πράγμα που καταφέρνει μόνο το νευρικό σύστημα (π.χ. στα αντανακλαστικά),
    • η ρύθμιση πρέπει να γίνεται σταδιακά αφού απαιτείται περισσότερος χρόνος, κάτι που πραγματοποιεί μόνο το σύστημα των ενδοκρινών αδένων (π.χ. στην παραγωγή σπερματοζωαρίων από τους όρχεις).
  • ενώ άλλες φορές μπορεί να υπάρχει ισότιμη συνεργασία των δύο συστημάτων (π.χ. στην περίπτωση του θηλασμού, όπου αμέσως μετά τον τοκετό η υπόφυση παράγει σε μεγαλύτερα ποσά την ορμόνη προλακτίνη, η οποία ενεργοποιεί τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος. 'Οταν το μωρό θηλάζει, οι νευρικές απολήξεις στη θηλαία άλω ερεθίζονται και στέλνουν νευρικά μηνύματα στον υποθάλαμο, ο οποίος διεγείρει την υπόφυση για παραγωγή της ωκυτοκίνης. Η ορμόνη αυτή φτάνει με το αίμα στους μαστούς και προκαλεί σύσπαση των λοβών. Έτσι, το γάλα ρέει από τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή και στη συνέχεια στο νεογνό. Όσο περισσότερο θηλάζει το νεογνό τόσο περισσότερη ωκυτοκίνη εκκρίνεται). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 143, 149, 192, 204, 222)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11220


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7608αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License