139o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:138
138o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 05 Feb 2016 19:17 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άνοιγμα.αμφιβληστροειδούς Ιστός.με.άφθονη.μεσοκυττάρια.ουσία-Λειτουργία Ιστός.με.στενή.σύνδεση.κυττάρων-Ρόλος.ιστού Κατηγορίες.ιστού-Αίμα Νεύρο.οφθαλμού Περιεχόμενο-Περιοχή.χιτώνα Υγρά.οφθαλμών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:140
140o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 22 May 2016 23:12 by: billpits
Comments: 0
Tags: Είδος.κυτταρικής.διαίρεσης-Διαιρούμενα.κύτταρα Εντοπισμός.ουσιών.σε.ερυθροκύτταρα Εντοπισμός.ουσιών.σε.πλάσμα Θέση-Σειρά-Επαφές.ακουστικών.οσταρίων Ινώδες-Προέλευση Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Ρύθμιση Συγκολλητίνες.ατόμων.ομάδας.αίματος.Α-Συγκολλητινογόνα.ομάδας.Ο Υποδοχείς.ισορροπίας Υποδοχείς.με.ωτόλιθους-Σύσταση Υποθετική.μη.φυσιολογική.γονιμοποίηση Χρωμοσώματα.γαμετών ισορροπίας
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11346 139o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1
   Κεφ. 12 | §12.2
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.2
    Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Ποσότητα-σχήμα ωοθηκών
Δομή σύνδεσης ωοθηκών με μήτρα - Σημαντικό γεγονός οργάνου
Δομή μήτρας
Ίδιο με Β. Ι - 11278
Ι. Λοβοί εγκεφάλου
ΙΙ. Είδη αγγείων
Πολυπληθέστερα και λεπτότερα αγγεία - Ρόλος
Αγγεία με μονόδρομη ροή - Χαρακτηριστικά
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11328
ΙΙ. Συνέπειες εγκεφαλικού επεισοδίου σε λοβό-παρεγκεφαλίδα
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 12:12
Τελευταία τροποποίηση 20 May 2016 20:18 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 139o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11346

ΘΕΜΑ Β
Ι. Οι ωοθήκες αποτελούν τα όργανα στα οποία παράγονται τα ωάρια και συνδέονται
λειτουργικά με άλλα τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο είναι το σχήμα των ωοθηκών; Πόσες ωοθήκες υπάρχουν, φυσιολογικά, στο σώμα
κάθε γυναίκας; (2μ)
β) Πώς ονομάζονται τα τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας που
συνδέουν τις ωοθήκες με τη μήτρα; Ποιο είναι το σημαντικό γεγονός, για τη διαδικασία
της αναπαραγωγής, που συμβαίνει στα τμήματα αυτά; (4μ)
γ) Ποιο είναι το σχήμα και το μέγεθος της μήτρας; Από τι αποτελείται το τοίχωμά της, από
τι το εσωτερικό περίβλημά της; Πού καταλήγει το κάτω της μέρος; (6μ)

ΙΙ. Το αίμα σε κάθε μια από τις βασικές πορείες που περιλαμβάνονται στο
κυκλοφορικό σύστημά μας, μεταφέρεται μέσω τριών ειδών αγγείων. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποια είναι τα τρία διαφορετικά είδη αγγείων με τα οποία μεταφέρεται το αίμα;
(3μ)
β) Ποια από τα αγγεία του α. ερωτήματος είναι τα πολυπληθέστερα και τα
λεπτότερα στον ανθρώπινο οργανισμό; Για ποιους λόγους τα αγγεία αυτά είναι
πολύ σημαντικά για τη λειτουργία του οργανισμού μας; (7μ)
γ) Ποια από τα αγγεία του α. ερωτήματος υποχρεώνουν το αίμα να κατευθύνεται
αποκλειστικά προς την καρδιά; Ποιο χαρακτηριστικό της ανατομίας τους, είναι
υπεύθυνο γι’ αυτήν τη μονόδρομη ροή του αίματος; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ139-152-ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11346-11359.png
Αν η παροχή αίματος σε ένα τμήμα του
εγκεφάλου διακοπεί, όπως π.χ. σε ένα
εγκεφαλικό επεισόδιο, τότε είναι πιθανό στο
τμήμα αυτό να σημειωθεί σοβαρή βλάβη με
συνέπεια την αδυναμία να φέρει σε πέρας τη
λειτουργία για την οποία είναι υπεύθυνο.
Παρατηρώντας την διπλανή εικόνα να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:Ι. Ποιοι λοβοί του εγκεφάλου αντιστοιχούν σε καθένα από τα γράμματα Α, Β, Γ, και Δ; (12μ)
ΙΙ. Λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου που υπάρχουν σε
καθένα από τους λοβούς που έχουν επισημανθεί με τα γράμματα Α, Β, Γ, και Δ να
προσδιορίσετε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες στη λειτουργία του εγκεφάλου από ένα
εγκεφαλικό επεισόδιο που πλήττει κάθε μια από τις εικονιζόμενες περιοχές. Να αναφέρετε
μια συνέπεια στην περίπτωση που επηρεαστεί η παρεγκεφαλίδα. (12μ+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι ωοθήκες έχουν σχήμα αμυγδάλου. Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας αποτελείται από τις δύο ωοθήκες, τους δύο ωαγωγούς (ή σάλπιγγες), τη μήτρα, τον κόλπο και το αιδοίο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)


β) Οι ωαγωγοί (ή σάλπιγγες) εκτείνονται από τις ωοθήκες προς τη μήτρα.
Κατά την εκσπερμάτωση, 300.000.000 περίπου σπερματοζωάρια ελευθερώνονται στον κόλπο της γυναίκας, και διά μέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους ωαγωγούς. Αν εκεί τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. Κατά τη γονιμοποίηση, η κεφαλή ενός μόνο σπερματοζωαρίου με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων εισέρχεται στο ωάριο. Αμέσως μετά δημιουργούνται αλλαγές στο ωάριο που εμποδίζουν την είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων. Οι πυρήνες των δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων συντήκονται και προκύπτει ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, με 46 χρωμοσώματα. Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205, 211)


γ) Η μήτρα είναι ένα όργανο που έχει περίπου το μέγεθος και το σχήμα ενός ανεστραμμένου αχλαδιού, με παχιά τοιχώματα από μυϊκό ιστό. Η μήτρα περιβάλλεται εσωτερικά από βλεννογόνο, το ενδομήτριο. Το κάτω μέρος της μήτρας καταλήγει στον κόλπο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)

====

ΙΙ. α) Το κυκλοφορικό σύστημα περιλαμβάνει τρία είδη αγγείων. Τις αρτηρίες (και τα αρτηρίδια), τα τριχοειδή, και τις φλέβες (και τα φλεβίδια). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)


β) Τα τριχοειδή είναι τα πολυπληθέστερα και λεπτότερα αιμοφόρα αγγεία. Τα τριχοειδή έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος και του οργανισμού γενικότερα. Μέσω των τοιχωμάτων τους, γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)


γ) Οι φλέβες επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά. Στο εσωτερικό τους έχουν βαλβίδες, που επιτρέπουν μονόδρομη πορεία στο αίμα, ώστε να οδεύει αναγκαστικά προς την καρδιά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47-48)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι λοβοί του εγκεφάλου που αντιστοιχούν σε καθένα από τα γράμματα Α, Β, Γ, και Δ της εικόνας είναι :
Α= μετωπιαίος, Β= βρεγματικός, Γ= ινιακός, και Δ= κροταφικός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


ΙΙ. Οι κινητικές περιοχές του φλοιού των ημισφαιρίων εντοπίζονται στο μετωπιαίο λοβό. Αισθητικές είναι οι περιοχές του φλοιού στις οποίες καταλήγουν νευρικές ώσεις από τους αισθητικούς νευρώνες, όπου αναλύονται και ερμηνεύονται, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία των αισθήσεων και των συναισθημάτων. Οι συνειρμικές περιοχές καταλαμβάνουν περισσότερο από το 50% της επιφάνειας του εγκεφαλικού φλοιού και σχετίζονται με όλες τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες όπως είναι η μνήμη, η αιτιολόγηση, η έκφραση μέσω του λόγου, η κρίση, τα συναισθήματα.
Σε περιπτώσεις τραυματισμού του εγκεφάλου, ή λόγω διάφορων ασθενειών, μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια μνήμης, αμνησία, που εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου που επηρεάστηκε. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις τραυματισμού περιοχών του κροταφικού λοβού παρατηρείται απώλεια στη μνήμη ήχων.
Οι κινήσεις των σκελετικών μυών συγκεκριμένου τμήματος του σώματος ελέγχονται πάντα από καθορισμένη περιοχή στο οπίσθιο τμήμα του μετωπιαίου λοβού. Άρα, οι συνέπειες από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο σε κινητική περιοχή του μετωπιαίου λοβού είναι περιορισμένη ή πλήρης αδυναμία κίνησης (παράλυση) σκελετικών μυών συγκεκριμένου τμήματος του σώματος.
Οι σωματικές ή γενικές αισθήσεις (θερμοκρασία, αφή, πίεση και πόνος) γίνονται αντιληπτές σε καθορισμένες περιοχές στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού και είναι υπεύθυνες για την αντίληψη των ερεθισμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένα τμήματα του σώματος. Επίσης το κέντρο της γεύσης βρίσκεται στο βρεγματικό λοβό. Άρα, οι συνέπειες από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στην περιοχή του βρεγματικού λοβού είναι μερική ή ολική απώλεια κάποιας γενικής αίσθησης (θερμοκρασίας, αφής, πίεσης και πόνου) ή απώλεια της γεύσης.
Στον κροταφικό λοβό εντοπίζονται το κέντρο της ακοής και το κέντρο της όσφρησης (στη βάση του κροταφικού λοβού). Άρα, οι συνέπειες από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στην περιοχή του κροταφικού λοβού είναι μερική ή ολική απώλεια της ακοής ή της όσφρησης.
Στο πίσω τμήμα του ινιακού λοβού εντοπίζεται το κέντρο της όρασης. Άρα, οι συνέπειες από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στην περιοχή του ινιακού λοβού είναι μερική ή ολική απώλεια της όρασης.
Η παρεγκεφαλίδα αποτελεί κέντρο ελέγχου και συντονισμού των κινήσεων των σκελετικών μυών, κέντρο διατήρησης του μυϊκού τόνου και της ισορροπίας του σώματος. Άρα, οι συνέπειες από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στην παρεγκεφαλίδα είναι απώλεια ελέγχου/συντονισμού των κινήσεων των σκελετικών μυών (π.χ. τρεμούλιασμα) ή μείωση του μυϊκού τόνου (μυϊκή ατονία) ή απώλεια της ισορροπίας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 155, 160)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11346


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_8308αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License