137o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:136
136o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 21:32 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Προβλήματα.γονιμότητας Απόρριψη.βλεννογόνου-Φάση.κύκλου-Ορμονική.μεταβολή Θέσεις.ωοθυλακίων-Ορμόνες Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:138
138o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 05 Feb 2016 19:17 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άνοιγμα.αμφιβληστροειδούς Ιστός.με.άφθονη.μεσοκυττάρια.ουσία-Λειτουργία Ιστός.με.στενή.σύνδεση.κυττάρων-Ρόλος.ιστού Κατηγορίες.ιστού-Αίμα Νεύρο.οφθαλμού Περιεχόμενο-Περιοχή.χιτώνα Υγρά.οφθαλμών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11344 137o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
    Κεφ. 9 | § 9.3
Θεματολογία Ι. Ανάπτυξη - Εγκατάσταση όρχεων
Δομή πέους
Στύση πέους - Αίτια
Άκρο πέους - Τμήμα πόσθης - Κίνηση δέρματος
Δομή σπέρματος - Όργανα παραγωγής
Ι.
ΙΙ. Θέση - Μεμβράνες Νωτιαίου μυελού
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας νωτιαίου μυελού
Κατηγορία-Αριθμός νεύρων νωτιαίου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11338
ΙΙ.
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

7

γ.1

δ.3

Ι.
ΙΙ.

α.2

β.4

γ.2

ΙΙ.
Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 12:11
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 20:47 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 137o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11344

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα αποτελείται από τους όρχεις, την εκφορητική
οδό του σπέρματος και το πέος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πότε αρχίζει η ανάπτυξη των όρχεων; Πότε εγκαταλείπουν τη θέση που βρίσκονται
στην κοιλιακή κοιλότητα για να εγκατασταθούν στο όσχεο; (2μ))
β) Από τι αποτελείται το πέος; Τι συμβαίνει στο εσωτερικό του κατά τη σεξουαλική
διέγερση, ώστε να διευκολύνεται η ολοκλήρωση της ερωτικής επαφής; (5μ)
γ) Πώς ονομάζεται το άκρο του πέους στο οποίο καταλήγει η εκφορητική οδός του
σπέρματος; Πώς ονομάζεται το τμήμα της πόσθης που το καλύπτει; Τι συμβαίνει
φυσιολογικά με το τμήμα αυτό κατά την ούρηση και κατά την στύση; (3μ)
δ) Το σπέρμα αποτελείται από τα σπερματοζωάρια και διάφορες άλλες ουσίες. Να
αναφέρετε δύο τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα που εκκρίνουν τις
ουσίες αυτές. (2μ)

ΙΙ. Ο νωτιαίος μυελός αποτελεί το ένα από τα δύο όργανα του Κ.Ν.Σ. μας. Να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται το τμήμα της σπονδυλικής στήλης, εντός του οποίου προφυλάσσεται;
Πώς ονομάζονται οι μεμβράνες που τον περιβάλλουν; (2μ)
β) Πού βρίσκεται η φαιά και πού η λευκή ουσία του νωτιαίου μυελού; Ποιος ο ρόλος της
λευκής ουσίας του νωτιαίου μυελού στη λειτουργία του Νευρικού Συστήματός μας; (5μ)
γ) Πώς ονομάζονται τα νεύρα που εκφύονται από αυτόν; Ποιος είναι ο αριθμός τους; Σε
ποια κατηγορία νεύρων ανήκουν, από την άποψη της λειτουργίας που επιτελούν; (6μ)

ΘΕΜΑ Δ

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι όρχεις αρχίζουν την ανάπτυξη τους μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα, κατά την εμβρυϊκή ζωή. Τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τον τοκετό κατεβαίνουν και εγκαθίστανται στο όσχεο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 203)


β) Το πέος αποτελείται από τρία σηραγγώδη σώματα, τα οποία περιβάλλονται από δέρμα, την πόσθη.
Τα σηραγγώδη σώματα κατά την ερωτική διέγερση γεμίζουν με αίμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πέος να γίνεται μεγαλύτερο, σκληρό και ανορθωμένο (στύση). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Ο σπερματικός πόρος ανεβαίνει προς την κοιλιακή κοιλότητα και ενώνεται με την ουρήθρα η οποία περνάει μέσα από τον προστάτη και καταλήγει στο άκρο του πέους, τη βάλανο.
Το τμήμα της πόσθης που καλύπτει τη βάλανο ονομάζεται ακροποσθία και κατά την ούρηση και κυρίως κατά τη στύση τραβιέται προς τα πίσω. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


δ) Από τα κύτταρα των τοιχωμάτων των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων παράγονται σπερματοζωάρια.
Ο προστάτης, οι δύο βολβουρηθραίοι αδένες και η σπερματοδόχος κύστη εκκρίνουν ουσίες, που μαζί με τα σπερματοζωάρια αποτελούν το σπέρμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)

====

ΙΙ. α) Ο νωτιαίος μυελός είναι μία λεπτή, σχεδόν κυλινδρική στήλη νευρικού ιστού, που προστατεύεται μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα.
Τόσο ο εγκέφαλος όσο και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται από τρεις προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 150-151)


β) Η κεντρική περιοχή του νωτιαίου μυελού αποτελείται από φαιά ουσία, η οποία, σε διατομή, έχει σχήμα πεταλούδας με ανοικτά φτερά και αποτελείται κυρίως από κυτταρικά σώματα. Η λευκή ουσία, που περιβάλλει τη φαιά, αποτελείται από μακριούς νευράξονες. Αυτοί συνδέουν τον εγκέφαλο, μέσω των νωτιαίων νεύρων, με τα διάφορα τμήματα του σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 151)


γ) Από το νωτιαίο μυελό εκφύονται 31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων. Όλα τα νωτιαία νεύρα είναι μεικτά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 148)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.


ΙΙ.

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11344


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2572αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License