135o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:134
134o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Feb 2016 19:00 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έμμορφα.συστατικά.αίματος Ανίχνευση.σφυγμού Θέση.χοριοειδή Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κύτταρα.αίματος.με/χωρίς.πυρήνα Λείοι.μύες.χοριοειδή Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή Υπολογισμός.παλμών-Αιτιολόγηση Υπολογισμός.παροχής.αίματος.24ώρου
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:136
136o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 21:32 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Προβλήματα.γονιμότητας Απόρριψη.βλεννογόνου-Φάση.κύκλου-Ορμονική.μεταβολή Θέσεις.ωοθυλακίων-Ορμόνες Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11342 135o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ.
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
Θεματολογία Ι. Κοκκιώδη λευκοκύτταρα - Κατηγορίες
Διαπίδυση - Καταστροφή μολυσματικού & τοξινών
Αιτία αύξησης λευκών αιμοσφαιρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11338
Ι. Είδος μνήμης κατευθύνει στο σκοτάδι
Σωματική αίσθηση - Είδος υποδοχέων - Κέντρο εγκεφάλου
ΙΙ. ΙΙ. Ρόλος-Λειτουργία ακουστικών ακρολοφιών στο σκοτάδι
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

Ι.

1

1

ΙΙ. ΙΙ.

1

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 12:10
Τελευταία τροποποίηση 29 Aug 2015 18:38 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 135o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11342

ΘΕΜΑ Β
Ι. Τα λευκοκύτταρα διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, τα κοκκιώδη και
στα μη κοκκιώδη. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Τι χαρακτηρίζει τα κύτταρα που ανήκουν στην ομάδα των κοκκιωδών
λευκοκυττάρων; Σε ποιες επιμέρους κατηγορίες διακρίνονται τα κοκκιώδη; (4μ)
β) Ποια από τα κοκκιώδη λευκοκύτταρα μπορούν να περνούν το τοίχωμα των
τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων για να φθάσουν στο σημείο της μόλυνσης; Τι
ακριβώς κάνουν όταν φθάσουν εκεί; (6μ)
γ) Ποια είναι η συνήθης αιτία αύξησης των λευκών αιμοσφαιρίων; (2μ)


ΘΕΜΑ Δ
Εξαιτίας της κακοκαιρίας γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης, οπότε το σπίτι ξαφνικά
βυθίζεται στο απόλυτο σκοτάδι. Αν και δεν διακρίνεις τίποτε, είσαι ικανός ακουμπώντας
με τα δάκτυλά σου τους τοίχους του σπιτιού, να στρίψεις δεξιά στο διάδρομο, ύστερα να
στραφείς αριστερά στην πρώτη πόρτα, μέχρι επιτέλους να μπεις στο δωμάτιό σου, όπου
σε κάποιο συρτάρι βρίσκεται ο φακός σου.

Ι. Ποιο είδος μνήμης σε βοήθησε να βρεις το δρόμο σου, στο σκοτεινό δωμάτιο; Ποια
σωματική αίσθηση, με τη βοήθεια ποιων υποδοχέων και ποιου κέντρου του εγκεφάλου,
ενώ δεν έβλεπες, σε «πληροφορούσαν» κάθε φορά για το πού βρισκόσουν;
ΙΙ. Πώς οι ακουστικές ακρολοφίες σε βοήθησαν ώστε να αντιλαμβάνεσαι αν στρίβεις δεξιά
ή αριστερά; Ποιο νεύρο μεταβίβαζε τις νευρικές ώσεις από τις ακουστικές ακρολοφίες στον
εγκέφαλο; Σε ποιο τμήμα του εγκεφάλου σου μεταφέρθηκαν οι νευρικές ώσεις αρχικά και
σε ποιο τελικά έφθασαν; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα κοκκιώδη λευκοκύτταρα περιέχουν κοκκία στο κυτταρόπλασμα τους και περιλαμβάνουν τα βασεόφιλα, ηωσινόφιλα και ουδετερόφιλα ή πολυμορφοπύρηνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)


β) Τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα, με την ικανότητα που έχουν να διαπερνούν τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων (διαπίδυση), κατευθύνονται στο σημείο όπου υπάρχει μόλυνση. Εκεί απομονώνουν το μολυσματικό παράγοντα, τον καταστρέφουν και στη συνέχεια εξουδετερώνουν τις τοξικές ουσίες που πιθανόν αυτός έχει απελευθερώσει. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)


γ) Σε περιπτώσεις μολύνσεων ο αριθμός των λευκοκυττάρων αυξάνεται σημαντικά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 61)

====

ΙΙ.

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Η μνήμη είναι μία διαδικασία που πραγματοποιείται σε στάδια. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη αφορά την παραμονή των πληροφοριών στον εγκέφαλο για λίγα μόνο λεπτά. Η μακροπρόθεσμη μνήμη περιλαμβάνει πολυάριθμα κυκλώματα νευρώνων, που εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, τμήματα του ινιακού και του κροταφικού λοβού σχετίζονται με τη μνήμη προσώπων, λέξεων, εικόνων και ήχων. Η ανάκληση από τη μνήμη ενός γεγονότος ή ενός αντικειμένου απαιτεί την ανάκληση και το συνδυασμό πληροφοριών αποθηκευμένων σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου.
Για τις αισθήσεις της αφής και της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται κατανεμημένες τόσο στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα) όσο και σε ιστούς των μυών και των συνδέσμων. Οι αισθητικές πληροφορίες μεταφέρονται στην πρόσθια περιοχή του βρεγματικού λοβού (κέντρο σωματικών αισθήσεων), όπου αναλύονται και ερμηνεύονται.
Άρα, το είδος μνήμης που βοήθησε να βρεις το δρόμο σου, στο σκοτεινό δωμάτιο είναι η μακροπρόθεσμη μνήμη, ενώ η σωματική αίσθηση, που σε «πληροφορούσε» κάθε φορά για το πού βρισκόσουν, ενώ δεν έβλεπες, είναι η αφή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 162-163, 173)


ΙΙ. Οι ακουστικές ακρολοφίες αποτελούνται από τριχοφόρα κύτταρα, οι βλεφαρίδες των οποίων είναι στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία. Η ουσία αυτή κατά την περιστροφική κίνηση της κεφαλής κινείται λόγω μετατόπισης της λέμφου στους ημικύκλιους σωλήνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κάμψη των βλεφαρίδων των τριχοφόρων κυττάρων και τη δημιουργία νευρικής ώσης. Οι νευρικές ώσεις από τις ακουστικές ακρολοφίες μεταφέρονται μέσω του αιθουσαίου νεύρου, αρχικά, στον προμήκη και, τελικά, στην παρεγκεφαλίδα, η οποία ρυθμίζει αντανακλαστικά την ισορροπία του σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11342


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2570αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License