134o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:133
133o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 16:59 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο-Παράδειγμα Αίτιο.πολλαπλών.κυήσεων Ανίχνευση.σφυγμού Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Ιστός-Παράδειγμα Σύστημα.οργάνων-Παράδειγμα Υπολογισμός.παλμών-Αιτιολόγηση Υπολογισμός.παροχής.αίματος.24ώρου
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:135
135o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Aug 2015 18:38 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτία.αύξησης.λευκών.αιμοσφαιρίων Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού.&.τοξινών Είδος.μνήμης.κατευθύνει.στο.σκοτάδι Κοκκιώδη.λευκοκύτταρα-Κατηγορίες Ρόλος-Λειτουργία.ακουστικών.ακρολοφιών.στο.σκοτάδι Σωματική.αίσθηση-Είδος.υποδοχέων-Κέντρο.εγκεφάλου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11341 134o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
    Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.2
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
Θεματολογία Ι. Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία - Πρωτεΐνες αίματος
Έμμορφα συστατικά αίματος
Κύτταρα αίματος με/χωρίς πυρήνα
Ι. Ανίχνευση σφυγμού
Υπολογισμός παλμών - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ. Ι - 11340
ΙΙ. Θέση χοριοειδή χιτώνα
Λείοι μύες χοριοειδή χιτώνα
Ρύθμιση εύρους κόρης
Σημασία χρωστικών χοριοειδή χιτώνα
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11215
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11288
ΙΙ. Υπολογισμός παροχής αίματος 24ώρου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11340
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.10

β.5

γ.4

  4

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.3

β.3

3

γ.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 12:10
Τελευταία τροποποίηση 06 Feb 2016 19:00 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 134o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11341

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το αίμα με γυμνό μάτι φαίνεται να είναι ένα απλό υγρό. Στην πραγματικότητα
όμως πρόκειται για έναν πολύ εξειδικευμένο ιστό, ο οποίος αποτελείται από
πολλά είδη κυττάρων, τα οποία αιωρούνται σ' ένα υγρό. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Τι είδους ιστός θεωρείται το αίμα από τους περισσότερους ερευνητές; (2μ)
β) Πώς ονομάζεται το υγρό, μέσα στο οποίο αιωρούνται τα κύτταρα του αίματος,
και ποιες είναι οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι πρωτεΐνες που περιέχει;
(5μ)
γ) Ποιες είναι οι τρεις ομάδες στις οποίες διακρίνονται τα κύτταρα του αίματος;
Ποια/ες από τις ομάδες αυτές έχει/ουν εμπύρηνα, ποια/ες έχει/ουν απύρηνα
κύτταρα; (5μ)

ΙΙ. Ένας από τους χιτώνες του ματιού μας, ο χοριοειδής περιέχει λείους μυς που είναι
απαραίτητοι για τη λειτουργία της όρασης και χρωστικές. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πού βρίσκεται ο χιτώνας αυτός σε σχέση με τον σκληρό χιτώνα του ματιού; (3μ)
β) Σε ποια τμήματα του χοριοειδούς χιτώνα περιέχονται λείοι μύες; Ποιοι από αυτούς
ρυθμίζουν το εύρος της κόρης του ματιού; (6μ)
γ) Ποια είναι η σημασία των χρωστικών που περιέχει ο χοριοειδής χιτώνας; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένας συνήθης τρόπος να παίρνουμε τον σφυγμό ενός ανθρώπου είναι η
τοποθέτηση του δείκτη και του μέσου από τα δάκτυλά μας στην εσωτερική
πλευρά του καρπού του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

I. 133-%CE%93%CE%97_%CE%91_%CE%92%CE%99%CE%9F_0_11340.png Στο σημείο που εφαρμόζουμε τα δάκτυλά μας διέρχεται
μια φλέβα που ονομάζεται κεφαλική και μια αρτηρία που
ονομάζεται κερκιδική. Σε ποια από τις δύο ανιχνεύσαμε το
σφυγμό με την τεχνική που ακολουθήσαμε; Να
αιτιολογηθεί η απάντησή σας.
Εφαρμόζοντας την τεχνική αυτή βρήκατε ότι οι σφυγμοί
της μητέρας σας είναι 70 ανά λεπτό. Για ποιο λόγο με βάση
αυτήν την πληροφορία μπορούν να υπολογιστούν οι παλμοί
της καρδιάς της μητέρας σας; Πόσοι είναι αυτοί ανά λεπτό; (12μ)

II. Όταν η μητέρα σας βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας σε κάθε λεπτό η αριστερή
κοιλία της καρδιάς της στέλνει στο σώμα της περίπου 70 ml αίματος. Να
υπολογίσετε πόσα λίτρα αίματος διοχετεύει η καρδιά της μητέρας σας, κατά τη
διάρκεια του 24ώρου. (13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το αίμα θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ως ιδιαίτερος τύπος συνδετικού ιστού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11)


β) Το αίμα είναι ένας πολύ εξειδικευμένος ιστός, ο οποίος αποτελείται από πολλά είδη κυττάρων, τα οποία αιωρούνται σ' ένα υγρό, το πλάσμα.
Οι πρωτεΐνες του πλάσματος διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: αλβουμίνες, σφαιρίνες, ινωδογόνο, συμπλήρωμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59, 62)


γ) Τα κύτταρα του αίματος διακρίνονται σε τρεις ομάδες και είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα, τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα και τα αιμοπετάλια.
Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο και αυτό οφείλεται στην απουσία πυρήνα, τα λευκοκύτταρα είναι εμπύρηνα, τα αιμοπετάλια στερούνται πυρήνα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59, 61-62)

====

ΙΙ. α) Ο χοριοειδής χιτώνας βρίσκεται εσωτερικά του σκληρού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


β) Το πρόσθιο τμήμα του χοριοειδούς σχηματίζει την ίριδα, η οποία περιέχει λείους μυς, που ρυθμίζουν το εύρος μίας οπής στο κέντρο της (κόρη του οφθαλμού).
Ακριβώς πίσω από το σημείο σύνδεσης του λευκού του ματιού με τον κερατοειδή ο χοριοειδής γίνεται παχύτερος σχηματίζοντας μία δομή, το ακτινωτό σώμα. Ο κρυσταλλοειδής φακός βρίσκεται πίσω από την κόρη του οφθαλμού και συνδέεται με το ακτινωτό σώμα μέσω λείων μυών (ακτινωτοί μύες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


γ) Ο χοριοειδής χιτώνας περιέχει περιέχει χρωστικές, που απορροφούν τις ακτίνες φωτός εμποδίζοντας την ανάκλασή τους μέσα στο μάτι. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Κάθε φορά που διοχετεύεται μία ποσότητα αίματος στις αρτηρίες, τα τοιχώματά τους διευρύνονται με την πίεση του εισερχόμενου αίματος και η διεύρυνση αυτή ονομάζεται σφυγμός. Επομένως, ανιχνεύσαμε το σφυγμό στην κερκιδική αρτηρία και όχι στην κεφαλική φλέβα.
Κάθε παλμός της καρδιάς προκαλεί ένα σφυγμό στις αρτηρίες, με αποτέλεσμα να έχουν τον ίδιο ρυθμό οι σφυγμοί των αρτηριών και οι παλμοί της καρδιάς. Ο σφυγμός αυτός ανιχνεύεται στον καρπό του χεριού, καθώς και σε άλλα σημεία του σώματος. Επομένως, οι παλμοί της καρδιάς είναι 70 ανά λεπτό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)


ΙΙ. Η καρδιά της μητέρας διοχετεύει στο σώμα της κατά τη διάρκεια του 24ώρου :
70 ml αίματος/min * 60 min/h * 24 h/d = 100800 ml αίματος το 24ωρο (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11341


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2569αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License