132o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:131
131o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 23 May 2016 19:33 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτία.αύξησης.λευκών.αιμοσφαιρίων Γενετική.συμβουλή.σε.ηλικιωμένη.έγκυο Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού.&.τοξινών Θέση-Μεμβράνες.νωτιαίου.μυελού Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.νωτιαίου.μυελού Κατηγορία-Αριθμός.νεύρων.νωτιαίου Κοκκιώδη.λευκοκύτταρα-Κατηγορίες Συμπλήρωμα.σιδήρου
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:133
133o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 16:59 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανο-Παράδειγμα Αίτιο.πολλαπλών.κυήσεων Ανίχνευση.σφυγμού Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Ιστός-Παράδειγμα Σύστημα.οργάνων-Παράδειγμα Υπολογισμός.παλμών-Αιτιολόγηση Υπολογισμός.παροχής.αίματος.24ώρου
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11339 132o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
   Κεφ. 11 | §11.1
   Κεφ. 12 | §12.1
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
   Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
   Κεφ. 12 | §12.3
Θεματολογία Ι. Κέντρο όσφρησης-γεύσης
Όργανα γεύσης - Θέση οργάνων
Αισθητήριο όσφρησης - Θέση αισθητηρίου
Εξοικείωση υποδοχέα
Ίδιο με Δ. Ι - 11299
Ι. Συμπλήρωμα σιδήρου
Γενετική συμβουλή σε ηλικιωμένη έγκυο
Ίδιο με Δ. Ι - 11226
Ίδιο με Δ. Ι - 11338
ΙΙ. Παραδείγματα ενδοκρινών-εξωκρινών αδένων
Παραδείγματα μεικτών αδένων - Εκκρίσεις τους
ΙΙ. Ισορροπημένη διατροφή εγκύου
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11226
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11338
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

2

γ.4

Ι.

3

3

ΙΙ.

α.1

β.1

ΙΙ.

5

7

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 12:09
Τελευταία τροποποίηση 23 May 2016 19:33 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 132o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11339

ΘΕΜΑ Β
Ι. Οι υποδοχείς της γεύσης και της όσφρησης είναι χημειοϋποδοχείς. Ερεθίζονται από ένα
πλήθος διαφορετικών ουσιών και οι παραγόμενες νευρικές ώσεις ερμηνεύονται στο
αντίστοιχο εγκεφαλικό κέντρο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιο λοβό των ημισφαιρίων μας εντοπίζεται το κέντρο της όσφρησης, σε ποιο το
κέντρο της γεύσης; (2μ)
β) Πως ονομάζονται τα ειδικά όργανα της γεύσης; Ποιο είναι το αισθητήριο της
όσφρησης; Που βρίσκονται τα ειδικά όργανα της γεύσης; Που βρίσκεται το αισθητήριο
της όσφρησης; (6μ)
γ) Τι ονομάζουμε «εξοικείωση του υποδοχέα» στην περίπτωση της αίσθησης της
όσφρησης; (4μ)

ΙΙ. Οι αδένες μας ανάλογα με το πού εκκρίνουν το προϊόν τους, διακρίνονται σε
τρεις κύριες κατηγορίες: Τους εξωκρινείς, τους ενδοκρινείς και τους μεικτούς.

α) Να αναφέρετε τρία παραδείγματα ενδοκρινών και τρία παραδείγματα
εξωκρινών αδένων. (6μ)
β) Να αναφέρετε 3 παραδείγματα μεικτών αδένων του σώματος μας. Τι εκκρίνει
καθένας από αυτούς; (7μ)

ΘΕΜΑ Δ
Μια γυναίκα ηλικίας 45 ετών, καπνίστρια με ήπια αναιμία (σιδηροπενία)
διαπιστώνει ότι, σε αυτήν την σχετικά μεγάλη ηλικία, είναι έγκυος για πρώτη
φορά και επισκέπτεται τον γυναικολόγο της. Εκείνος αφού την εξέτασε την
παρέπεμψε σε έναν γενετιστή, προκειμένου να της δώσει γενετική συμβουλή, της
συνταγογράφησε ένα συμπλήρωμα σιδήρου, και της συνέστησε να υιοθετήσει,
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής

Ι. Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο ο γιατρός συνταγογράφησε στην έγκυο το
συμπλήρωμα σιδήρου και το λόγο για τον οποίο της συνέστησε να
ζητήσει γενετική συμβουλή;
ΙΙ. Τι θα έπρεπε να προσέξει η γυναίκα στη διατροφή της, ώστε να γεννήσει ένα
υγιές έμβρυο και να παραμείνει η ίδια υγιής; Αν η γυναίκα δεν διακόψει το
κάπνισμα, ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του εμβρύου;
(12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το κέντρο της όσφρησης βρίσκεται στη βάση του κροταφικού λοβού, ενώ το κέντρο της γεύσης στον βρεγματικό λοβό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185-186)


β) Τα ειδικά όργανα της γεύσης είναι οι γευστικοί κάλυκες. Βρίσκονται κυρίως στις αναδιπλώσεις του βλεννογόνου της γλώσσας (γευστικές θηλές) και, σε μικρότερους αριθμούς, στον ουρανίσκο και στο φάρυγγα.
Το αισθητήριο της όσφρησης είναι ο οσφρητικός βλεννογόνος, που καλύπτει εσωτερικά το πάνω τμήμα της ρινικής κοιλότητας. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185-186)


γ) Ύστερα από την επίδραση μιας συγκεκριμένης ουσίας, για ορισμένο χρόνο, η αίσθηση της όσφρησης μειώνεται η χάνεται (εξοικείωση υποδοχέα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 185)

====

ΙΙ. α) Στους εξωκρινείς ανήκουν οι ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες, σιελογόνοι αδένες.
Στους ενδοκρινείς αδένες ανήκουν ο υποθάλαμος, η υπόφυση, ο θυρεοειδής, τα επινεφρίδια, η επίφυση, ο θύμος αδένας κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10, 191)


β) Οι μεικτοί αδένες περιλαμβάνουν εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα -έχουν διπλή δράση εξωκρινή και ενδοκρινή- στην κατηγορία αυτή ανήκουν το πάγκρεας, οι όρχεις, οι ωοθήκες κ.ά.:

 • Η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος εκκρίνει το παγκρεατικό υγρό στο δωδεκαδάκτυλο, διά μέσου του παγκρεατικού πόρου, ενώ η ενδοκρινής μοίρα εκκρίνει στο αίμα την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη.
 • Η εξωκρινής μοίρα των όρχεων παράγει τα σπερματοζωάρια και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η τεστοστερόνη.
 • Η εξωκρινής μοίρα των ωοθηκών παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινής τις ορμόνες, (11ο με 13ο έτος της ηλικίας, οι ωοθήκες αρχίζουν να παράγουν οιστρογόνα και προγεστερόνη). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10, 191, 204-205)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι.

 • Όταν υπάρχει μειωμένος αριθμός ερυθροκυττάρων ή όταν τα ερυθροκύτταρα δεν έχουν αρκετή αιμοσφαιρίνη, τότε το άτομο πάσχει από αναιμία και παρουσιάζει αίσθημα κούρασης και ατονίας.
  Τα μειωμένα επίπεδα αιμοσφαιρίνης μπορεί να οφείλονται σε ανεπάρκεια σιδήρου (σιδηροπενία) λόγω κακής διατροφής του ατόμου. Ο γιατρός συνταγογράφησε το συμπλήρωμα για αναπλήρωση της έλλειψης σιδήρου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 67)
 • Οι μελλοντικοί γονείς μπορούν να ζητήσουν γενετική συμβουλή, ειδικά αν η μητέρα είναι σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Σ' αυτή την περίπτωση οι πιθανότητες να γεννηθεί παιδί με σύνδρομο Down είναι αυξημένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 221)

ΙΙ.

 • Εάν συμπεριληφθούν στο διαιτολόγιο της ορισμένες τροφές πλούσιες σε σίδηρο όπως συκώτι, σταφίδες, δημητριακά, μπορούν να θεραπεύσουν το είδος αυτό της αναιμίας που έχει.
  Η ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ σημαντική για την έγκυο και το έμβρυο. Οι θρεπτικές ουσίες της τροφής συμβάλλουν αφενός στην ανάπτυξη του εμβρύου και αφετέρου βοηθούν τη μητέρα να παραμείνει υγιής. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 67, 221)
 • Η έγκυος πρέπει να αποφεύγει το κάπνισμα, γιατί ο καπνός που εισπνέει περιέχει CO και άλλες ουσίες επιβλαβείς για το έμβρυο. Νεογνά που γεννιούνται από γονείς καπνιστές έχουν συνήθως μειωμένο βάρος και συχνά παρουσιάζουν σπασμούς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 220)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11339


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2567αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License