13o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:12
12o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 09 Jul 2015 07:04 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Ιοί.&.έμβρυο Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Σχήμα.ερυθροκυττάρων Φάρμακα.&.έμβρυο
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:14
14o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 Apr 2015 20:50 by: billpits
Comments: 0
Tags: Εσωτερικός.χιτώνας.οφθαλμού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος Νεύρο.οφθαλμού Πλεονεκτήματα.συστημάτων.μεταφοράς.μηνυμάτων Συστήματα.μεταφοράς-Μηνύματα Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11219 13o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.0
   Κεφ. 11 | §11.0
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.0
   Κεφ. 11 | §11.0
Θεματολογία Ι. Είδος-Θέση υποδοχέων πόνου
Διέγερση υποδοχέων πόνου
Είδη πόνου - Διαφορές
Ι. Συστήματα μεταφοράς-Μηνύματα
ΙΙ. Ιοί και υγεία εμβρύου
Ακτινοβολίες και υγεία εμβρύου
Φάρμακα και υγεία εμβρύου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11218
ΙΙ. Πλεονεκτήματα συστημάτων μεταφοράς μηνυμάτων
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 26 Oct 2014 21:53
Τελευταία τροποποίηση 16 May 2016 20:50 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 13o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11219

ΘΕΜΑ Β
Ι. Χάρη στην αίσθηση του πόνου ο ανθρώπινος οργανισμός πληροφορείται για τα
ερεθίσματα που μπορούν να τον βλάψουν, όπως και για ενδεχόμενες
δυσλειτουργίες και νοσήματα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι είναι και πού κατανέμονται οι υποδοχείς του πόνου; (3μ)
β) Από ποιου είδους ερεθίσματα διεγείρονται οι υποδοχείς του πόνου και σε ποιες
περιπτώσεις; (4μ)
γ) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη πόνου; Πού διαφέρουν μεταξύ τους, ως προς την
ένταση, τη διάρκεια και τον εντοπισμό τους; (5μ)

ΙΙ. Μεταξύ των παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην
υγεία του εμβρύου περιλαμβάνονται οι ιοί, διάφορες φαρμακευτικές ουσίες και
οι ακτινοβολίες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς καταφέρνουν οι ιοί να προσβάλουν το έμβρυο; Ποιες μπορεί να είναι οι
συνέπειες στην υγεία του εμβρύου αν η έγκυος μολυνθεί από τον ιό της ερυθράς;
Σε ποιό στάδιο της εγκυμοσύνης ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανότερο; (6μ)
β) Για ποιο λόγο είναι καλό να αποφεύγει η έγκυος, στο μέτρο του δυνατού, τις
ακτινογραφίες; (3μ)
γ) Κατά το παρελθόν η χρήση ενός ήπιου ηρεμιστικού από εγκύους, προκάλεσε
σοβαρά προβλήματα σε παιδιά που γεννήθηκαν. Ποιο ήταν το ηρεμιστικό αυτό;
Ποια τα προβλήματα που δημιούργησε; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ο συντονισμός και η ρύθμιση των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού
γίνεται χάρη στην ύπαρξη δύο διαφορετικών συστημάτων οργάνων.

Ι. Να αναφέρετε τις ονομασίες των δύο συστημάτων, καθώς και τις ονομασίες
των «μηνυμάτων» και των μέσων που χρησιμοποιεί το καθένα από αυτά,
προκειμένου να μεταβιβάσει τα μηνύματά του.
ΙΙ. Λαμβάνοντας υπόψη τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο δρουν τα συστήματα
αυτά, να εξηγήσετε συνοπτικά το πλεονέκτημα που εξασφαλίζει ο οργανισμός
μας έχοντας και τα δύο, και όχι το ένα μόνο από αυτά. (Στην εξήγησή σας
μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα παράδειγμα που να δείχνει γιατί το ένα
σύστημα είναι κατάλληλο για τη ρύθμιση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας,
για την οποία δεν είναι κατάλληλο το άλλο) (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες

 • στο δέρμα και
 • σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα οστά, στους μυς, στα αγγεία) εκτός από τον εγκέφαλο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)

β) Διεγείρονται

 • από την καταστροφή των ιστών
 • από μηχανικά ή
 • άλλα αίτια (θερμότητα, χημικές ενώσεις). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)

γ) Συνήθως, γίνεται διάκριση ανάμεσα στον οξύ πόνο (πόνος μεγάλης έντασης και μικρής διάρκειας), που προέρχεται από την επιφάνεια και μπορεί να προσδιοριστεί τοπικά, και στο χρόνιο πόνο (πόνος με μικρότερη ένταση και μεγάλη διάρκεια), που είναι εσωτερικός και διάχυτος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172)

====

ΙΙ. α) Οι ιοί μπορούν να διαπεράσουν τον πλακούντα και να προσβάλουν το έμβρυο. Αν, για παράδειγμα, η έγκυος προσβληθεί από τον ιό της ερυθράς, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της κύησης, προκαλούνται σοβαρές βλάβες στα σχηματιζόμενα όργανα του εμβρύου. Έτσι, μπορεί το βρέφος όταν γεννηθεί, να έχει κώφωση, καταρράκτη κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 220)


β) Πρέπει ακόμη να αποφεύγονται κατά την εγκυμοσύνη οι ακτινογραφίες, διότι οι ακτίνες-Χ μπορούν να προκαλέσουν μεταλλάξεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 221)


γ) Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της θαλιδομίδης, ενός ήπιου ηρεμιστικού. Παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες οι οποίες έπαιρναν αυτό το φάρμακο γεννήθηκαν με σοβαρές παραμορφώσεις των άκρων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 220)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τα ερεθίσματα που δέχεται ο οργανισμός μας από το περιβάλλον αναλύονται και ερμηνεύονται στο νευρικό σύστημα, το οποίο σε συνεργασία με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων ρυθμίζει και συντονίζει όλες τις λειτουργίες του σώματος.
Για το νευρικό σύστημα, τα μηνύματα είναι οι νευρικές ώσεις, που παράγονται από τους νευρώνες. Τα μηνύματα φτάνουν στους αποδέκτες τους (άλλοι νευρώνες ή εκτελεστικά όργανα-μυς ή αδένες) μέσα από ένα δίκτυο νευρώνων που διατρέχει τον οργανισμό.
Στο σύστημα των ενδοκρινών αδένων τα μηνύματα είναι οι ορμόνες, που παράγονται από κύτταρα του επιθηλιακού ιστού (είτε μόνα τους είτε σε ομάδες) που συνιστούν τους αδένες. Τα μηνύματα φτάνουν στους αποδέκτες τους (κύτταρα-στόχοι) μέσω του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13, 139, 143, 145, 191)


ΙΙ. Είναι θετικό το ότι έχουμε και τα δύο συστήματα μεταφοράς μηνυμάτων διότι

 • σε κάποιες περιπτώσεις παίζει ρόλο κυρίως μόνο το ένα από τα δύο συστήματα, όταν
  • η ρύθμιση πρέπει να είναι άμεση ή ακαριαία πράγμα που καταφέρνει μόνο το νευρικό σύστημα (π.χ. στα αντανακλαστικά),
  • η ρύθμιση πρέπει να γίνεται σταδιακά αφού απαιτείται περισσότερος χρόνος, κάτι που πραγματοποιεί μόνο το σύστημα των ενδοκρινών αδένων (π.χ. στην παραγωγή σπερματοζωαρίων από τους όρχεις).
 • ενώ άλλες φορές μπορεί να υπάρχει ισότιμη συνεργασία των δύο συστημάτων (π.χ. στην περίπτωση του θηλασμού, όπου αμέσως μετά τον τοκετό η υπόφυση παράγει σε μεγαλύτερα ποσά την ορμόνη προλακτίνη, η οποία ενεργοποιεί τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος. 'Οταν το μωρό θηλάζει, οι νευρικές απολήξεις στη θηλαία άλω ερεθίζονται και στέλνουν νευρικά μηνύματα στον υποθάλαμο, ο οποίος διεγείρει την υπόφυση για παραγωγή της ωκυτοκίνης. Η ορμόνη αυτή φτάνει με το αίμα στους μαστούς και προκαλεί σύσπαση των λοβών. Έτσι, το γάλα ρέει από τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή και στη συνέχεια στο νεογνό. Όσο περισσότερο θηλάζει το νεογνό τόσο περισσότερη ωκυτοκίνη εκκρίνεται). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 143, 149, 192, 204, 222)
  *

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11219


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7607


αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License