126o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:125
125o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 15:35 by: billpits
Comments: 0
Tags: 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Αντιδιαστολή.δράσης.τεστοστερόνης/οιστρογόνων-ινσουλίνης Αντιστοίχιση.αδένα-ορμόνης Δομή.νεύρων Είδη.αποφυάδων.νεύρων Επιρροή.θρομβοκυτταροπενίας Λειτουργία.νεύρων-Κατηγορίες Πήξη.αίματος Προϊόντα.αναπαραγωγικών.αδένων Χαρακτηριστικά.αιμοπεταλίων-Δότες
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:127
127o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 05 Feb 2016 19:17 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άνοιγμα.αμφιβληστροειδούς Αδένες.χωρίς.εκφορητικό.πόρο Αιτιολόγηση.ύπαρξης.πολυάριθμων.τριχοειδών.αγγείων Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Λειτουργία-Προϊόν.τέτοιων.αδένων Νεύρο.οφθαλμού Οξυαιμοσφαιρίνη Παράγοντες.πήξης.αίματος Παραδείγματα.τέτοιων.αδένων Περιεχόμενο-Περιοχή.χιτώνα Υγρά.οφθαλμών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα Χώρος.παραγωγής.κυττάρων.αίματος
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11333 126o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.1
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Προσαρμογή ματιού
Μεταβολές ματιού - Απόσταση παρατηρούμενου αντικειμένου
Δομές ματιού - Εστίαση αντικειμένου
Ανεστραμμένο είδωλο - «όρθιο» αντικείμενο
Ι. Χαρακτηριστικά αιμοπεταλίων - Δότες
Ίδιο με Δ. Ι - 11332
ΙΙ. Δομή νευρώνων - Είδη αποφυάδων
Κατηγορίες νευρώνων
Κατηγορία μεταφέρουσα μηνύματα σε εκτελεστικά όργανα - Απάντηση
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11330
ΙΙ. Πήξη αίματος
Επιρροή θρομβοκυτταροπενίας
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11332
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.2

δ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α.5

β.5

γ.3

ΙΙ.

2

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:43
Τελευταία τροποποίηση 05 Feb 2016 22:06 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 126o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11333

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το ανθρώπινο μάτι πρέπει να εξασφαλίζει ότι το είδωλο ενός αντικειμένου που
παρατηρεί, θα σχηματιστεί με ακρίβεια στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Τι ονομάζουμε προσαρμογή του ματιού στην περίπτωση αυτή; (4μ)
β) Ποια μεταβολή γίνεται στο μάτι μας, όταν παρατηρούμε ένα αντικείμενο που βρίσκεται
σε απόσταση μεγαλύτερη των 6 m, ποια μεταβολή γίνεται στο μάτι μας, όταν
παρατηρούμε ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 6m; (4μ)
γ) Ποιες δομές του ματιού είναι υπεύθυνες για τις μεταβολές που αναφέρατε στο β. ερώτημα; (2μ)
δ) Ακόμη και όταν το είδωλο σχηματίζεται με ακρίβεια πάνω στον αμφιβληστροειδή,
σχηματίζεται ανεστραμμένο. Ωστόσο εμείς βλέπουμε τα αντικείμενα «όρθια». Πώς το
καταφέρνουμε αυτό; (2μ)

ΙΙ. Οι νευρώνες αποτελούν την κυριότερη δομική και λειτουργική μονάδα του νευρικού
μας συστήματος.

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδη αποφυάδων που έχει ένας νευρώνας; Σε ποιο τμήμα του
υπάρχει πυρήνας; Σε ποιο τμήμα του υπάρχουν τα οργανίδιά του; (4μ)
β) Να ονομάσετε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι νευρώνες ανάλογα με τη
λειτουργία τους; Ποια από τις κατηγορίες αυτές βρίσκεται αποκλειστικά στον εγκέφαλο
και στο νωτιαίο μυελό; (4μ)
γ) Ποια από τις κατηγορίες των νευρώνων μεταφέρει μηνύματα στα εκτελεστικά όργανα;
Πώς απαντούν τα εκτελεστικά όργανα όταν πάρουν τα μηνύματα αυτά; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Η θρομβοκυτταροπενία είναι μια διαταραχή στην οποία ο αριθμός των
αιμοπεταλίων μειώνεται κάτω από τα 50.000 ανά mm3 αίματος. Η διαταραχή
αυτή μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια, και μπορεί να έχει διάφορες
συνέπειες για την υγεία μας, από σχετικά ήπιες μέχρι και ιδιαιτέρως σοβαρές.

Ι. Ποια είναι η διάρκεια ζωής των αιμοπεταλίων; Πώς ο οργανισμός μας,
φυσιολογικά, εξασφαλίζει τον «σωστό» αριθμό αιμοπεταλίων στο αίμα του,
παρά την περιορισμένη διάρκεια ζωής τους; Με βάση την απάντηση που
δώσατε στο προηγούμενο ερώτημα, εξηγείστε το λόγο για τον οποίο οι ενήλικες
υγιείς άνθρωποι, δεν πρέπει να διστάζουν να γίνουν δότες αιμοπεταλίων,
φοβούμενοι πιθανές συνέπειες για την υγεία τους.
ΙΙ. Εξηγήστε αναλυτικά πώς γίνεται η πήξη του αίματος και πώς μπορεί να
επηρεαστεί σε έναν άνθρωπο που πάσχει από θρομβοκυτταροπενία; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Η ικανότητα μεταβολής της κυρτότητας του κρυσταλλοειδούς φακού ονομάζεται προσαρμογή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 175)


β) Για να γίνει εστίαση του αντικειμένου, είναι απαραίτητο οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται στον οφθαλμό να διαθλαστούν. Η γωνία διάθλασης των ακτινών εξαρτάται από την απόσταση του αντικειμένου από τον αμφιβληστροειδή.
Για την εστίαση αντικειμένων που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 6 m είναι απαραίτητη η αύξηση της κυρτότητας του κρυσταλλοειδούς φακού, και αυτό επιτυγχάνεται με σύσπαση των μυών του ακτινωτού σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 175)


γ) Η διάθλαση του φωτός επιτυγχάνεται με τη διέλευση των ακτίνων από τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το υαλώδες σώμα (διαθλαστική συσκευή του οφθαλμού). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 175)


δ) Το είδωλο σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή ανεστραμμένο. Μαθαίνουμε όμως και από τις εμπειρίες να βλέπουμε τα είδωλα ανορθωμένα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 175)

====

ΙΙ. α) Κάθε νευρώνας αποτελείται από το κυτταρικό σώμα και από τις αποφυάδες. Το κυτταρικό σώμα περιέχει τον πυρήνα και τα οργανίδια του κυττάρου. Οι νευρικές αποφυάδες διακρίνονται στους δενδρίτες και στο νευράξονα ή νευρίτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


β) Οι νευρώνες παρουσιάζουν μορφολογικές και λειτουργικές διαφορές και διακρίνονται, ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν, σε αισθητικούς, κινητικούς και ενδιάμεσους.
Οι ενδιάμεσοι ή συνδετικοί νευρώνες βρίσκονται αποκλειστικά στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


γ) Οι κινητικοί νευρώνες μεταφέρουν τα μηνύματα από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα, τα οποία απαντούν είτε με σύσπαση (μύες) είτε με έκκριση ουσιών (αδένες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Τα αιμοπετάλια παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών και ζουν 5-9 ημέρες, ο δε αριθμός τους κυμαίνεται από 250.000 έως 400.000 ανά mm3 αίματος. Άρα τα αιμοπετάλια που χάνονται από κάποιο δότη αίματος άμεσα αναπληρώνονται από τον οργανισμό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 62)


ΙΙ. Η καταστροφή ενός ιστού ακολουθείται από μια σειρά αντιδράσεων, στο τέλος της οποίας το ινωδογόνο μετατρέπεται με τη βοήθεια της θρομβίνης (ένζυμο) σ' ένα μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινώδες. Το ινώδες δημιουργεί ένα μικροσκοπικό δίκτυο, του οποίου οι ίνες εγκλωβίζουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Έτσι σχηματίζεται ένας θρόμβος, που σταματά τη ροή του αίματος. Για το σχηματισμό της θρομβίνης είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη Κ και τα αιμοπετάλια. Η διαδικασία πήξης του αίματος είναι μια σύνθετη πορεία, κατά την οποία ο ένας παράγοντας ενεργοποιεί τον άλλον.
Η θρομβοκυτταροπενία, αφού οδηγεί σε έλλειψη αιμοπεταλίων, επηρεάζει την όλη διαδικασία της πήξης του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 63)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11333


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2561αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License