12o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:11
11o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 31 Aug 2015 19:53 by: billpits
Comments: 0
Tags: Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Διαφράγματα.καρδιάς Είσοδος-Έξοδος.αίματος.σε.καρδιά Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Παλμοί.καρδιάς-Αύξηση.ρυθμού Ροή.αίματος.εντός.καρδιάς Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:13
13o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 May 2016 20:50 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Ιοί.&.έμβρυο Πλεονεκτήματα.συστημάτων.μεταφοράς.μηνυμάτων Συστήματα.μεταφοράς-Μηνύματα Φάρμακα.&.έμβρυο
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11218 12o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
 Ι. Κεφ. 12 | §12.1-12.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.2
Θεματολογία Ι. Σχήμα ερυθροκυττάρων
Λειτουργίες αιμοσφαιρίνης
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Ι. Διαδρομή σπερματοζωαρίου στη γυναίκα μέχρι το ωάριο
Ίδιο με Δ. Ι - 11217
ΙΙ. Ιοί και υγεία εμβρύου
Ακτινοβολίες και υγεία εμβρύου
Φάρμακα και υγεία εμβρύου
ΙΙ. Διαφορές γαμετών-Δυνατότητα γονιμοποίησης
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11217
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.9

Ι.

3

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 26 Oct 2014 21:48
Τελευταία τροποποίηση 09 Jul 2015 07:04 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 12o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11218

ΘΕΜΑ Β
Ι. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ο βιολογικός ρόλος των ερυθρών αιμοσφαιρίων
οφείλεται στο χαρακτηριστικό σχήμα τους και στο είδος της πρωτεΐνης που
κυριαρχεί στο κυτταρόπλασμά τους. Παράλληλα στην επιφάνειά τους, τα
αντιγόνα καθορίζουν την ομάδα αίματος στην οποία ανήκουμε και συνεπώς την
συμβατότητα κατά τις μεταγγίσεις αίματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο είναι το φυσιολογικό σχήμα των ώριμων ερυθρών αιμοσφαιρίων; Σε ποια
κληρονομική πάθηση το σχήμα αυτό μεταβάλλεται ώστε να γίνει δρεπανοειδές;
(2μ)
β) Πώς ονομάζεται η πρωτεΐνη που βρίσκεται στο εσωτερικό τους; Ποια αέρια
μπορούν να συνδέονται με αυτήν; Να αναφέρετε μια αιτία για την οποία τα
επίπεδα της πρωτεΐνης αυτής, μπορεί να είναι μειωμένα. (4μ)
γ) Ποια αντιγόνα σύμφωνα με το σύστημα ΑΒ0 υπάρχουν στην επιφάνεια των
ερυθρών αιμοσφαιρίων και ποια αντισώματα (συγκολλητίνες) στο πλάσμα του
αίματος:
• ενός ατόμου που ανήκει στην Α ομάδα αίματος και
• ενός ατόμου που ανήκει στην ΑΒ ομάδα αίματος; (6μ)

ΙΙ. Μεταξύ των παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην
υγεία του εμβρύου περιλαμβάνονται οι ιοί, διάφορες φαρμακευτικές ουσίες και
οι ακτινοβολίες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς καταφέρνουν οι ιοί να προσβάλουν το έμβρυο; Ποιες μπορεί να είναι οι
συνέπειες στην υγεία του εμβρύου αν η έγκυος μολυνθεί από τον ιό της ερυθράς;
Σε ποιό στάδιο της εγκυμοσύνης ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανότερο; (6μ)
β) Για ποιο λόγο είναι καλό να αποφεύγει η έγκυος, στο μέτρο του δυνατού, τις
ακτινογραφίες; (3μ)
γ) Κατά το παρελθόν η χρήση ενός ήπιου ηρεμιστικού από εγκύους, προκάλεσε
σοβαρά προβλήματα σε παιδιά που γεννήθηκαν. Ποιο ήταν το ηρεμιστικό αυτό;
Ποια τα προβλήματα που δημιούργησε; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Το ωάριο είναι περισσότερο από 4.000 φορές μεγαλύτερο από το
σπερματοζωάριο καθώς έχει συσσωρεύσει μεγάλη ποσότητα θρεπτικών ουσιών.
Αντιθέτως το μικρότερο σπερματοζωάριο φέρει μαστιγιοουρά και πολυάριθμα
μιτοχόνδρια. Και τα δύο όμως είναι απλοειδή, καθώς έχουν μια πλήρη σειρά 23
χρωμοσωμάτων. Να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο:

Ι. Να περιγράφετε τη διαδρομή που ακολουθεί το σπερματοζωάριο στο
αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας, από τη στιγμή κατά την οποία θα
απελευθερωθεί από τον άνδρα, μέχρι να συναντήσει το ωάριο
ΙΙ. Να εξηγείτε πώς οι διαφορές των δύο γαμετών που αναφέρθηκαν στην
εκφώνηση, αλλά και η ομοιότητά τους σχετίζονται με τη δυνατότητα να
συναντηθούν, ώστε να γίνει η γονιμοποίηση, καθώς και με τη δυνατότητα της
ανάπτυξης από το ζυγωτό, ενός υγιούς εμβρύου. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν χαρακτηριστικό σχήμα αμφίκοιλου δίσκου και είναι παχύτερα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)
Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία κληρονομική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μη φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα τα ερυθροκύτταρα να εμφανίζουν χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 67)


β) Το κυτταρόπλασμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)
Το άτομο σιδήρου που υπάρχει σε κάθε μόριο αίμης της αιμοσφαιρίνης δεσμεύει ένα μόριο οξυγόνου. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο στα τριχοειδή, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)
Μειωμένα επίπεδα αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρα μπορεί να οφείλονται σε ανεπάρκεια σιδήρου (σιδηροπενία) λόγω κακής διατροφής του ατόμου ή αδυναμία του οργανισμού να απορροφήσει τη βιταμίνη Β12 από το έντερο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 67)


γ) Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα Α, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχει το αντιγόνο (συγκολλητινογόνο) Α, ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα αίματος Α κυκλοφορούν αντισώματα (συγκολλητίνες) έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί-Β.
Ένα άτομο ανήκει στην ομάδα ΑΒ, όταν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του υπάρχουν και τα δύο αντιγόνα (συγκολλητινογόνο Α και συγκολλητινογόνο Β), ενώ στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα ΑΒ δεν υπάρχουν αντισώματα (συγκολλητίνες). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64)

Ομάδα αίματος Συγκολλητινογόνα (αντιγόνα) ερυθροκυττάρων Συγκολλητίνες (αντισώματα) πλάσματος
Α Α αντί-Β
ΑΒ Α και Β κανένα

====

ΙΙ. α) Οι ιοί μπορούν να διαπεράσουν τον πλακούντα και να προσβάλουν το έμβρυο. Αν, για παράδειγμα, η έγκυος προσβληθεί από τον ιό της ερυθράς, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της κύησης, προκαλούνται σοβαρές βλάβες στα σχηματιζόμενα όργανα του εμβρύου. Έτσι, μπορεί το βρέφος όταν γεννηθεί, να έχει κώφωση, καταρράκτη κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 220)


β) Πρέπει ακόμη να αποφεύγονται κατά την εγκυμοσύνη οι ακτινογραφίες, διότι οι ακτίνες-Χ μπορούν να προκαλέσουν μεταλλάξεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 221)


γ) Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της θαλιδομίδης, ενός ήπιου ηρεμιστικού. Παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες οι οποίες έπαιρναν αυτό το φάρμακο γεννήθηκαν με σοβαρές παραμορφώσεις των άκρων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 220)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Κατά την εκσπερμάτωση, 300.000.000 περίπου σπερματοζωάρια ελευθερώνονται στον κόλπο της γυναίκας, και διά μέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους ωαγωγούς (σάλπιγγες). Κατά την 14η περίπου μέρα του κύκλου ένα ώριμο ωοθυλάκιο σπάζει και το ωάριο που περιέχει απελευθερώνεται στους ωαγωγούς, μετακινούμενο αργά προς τη μήτρα. Αν στους ωαγωγούς τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 206, 211)


ΙΙ. Το μικρότερο σπερματοζωάριο αποτελείται από την κεφαλή με τον απλοειδή πυρήνα με 23 χρωμοσώματα, το ενδιάμεσο σώμα που περιέχει πολλά μιτοχόνδρια και την ουρά. Τα μιτοχόνδρια δίνουν ενέργεια για τη μετακίνησή του (από τον κόλπο μέχρι να συναντήσει το ωάριο στους ωαγωγούς), η οποία πραγματοποιείται με τη μαστιγιο-ουρά του.
Το -πολύ μεγαλύτερο ωάριο (λόγω συσσώρευσης θρεπτικών ουσιών απαραίτητων για την ανάπτυξη του ζυγωτού κατά τις πρώτες μέρες μετά τη γονιμοποίηση, λέκιθος)- περιέχει απλοειδή πυρήνα με 23 χρωμοσώματα ενώ μετακινείται αργά από τους ωαγωγούς προς τη μήτρα.
Κατά τη γονιμοποίηση, η κεφαλή ενός μόνο σπερματοζωαρίου με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων εισέρχεται στο ωάριο. Οι πυρήνες των δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων (σπερματοζωάριο & ωάριο) συντήκονται και προκύπτει ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, με 46 χρωμοσώματα. Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210-211)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11218


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_866αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License