105o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:104
104o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 22:20 by: billpits
Comments: 0
Tags: Έλεγχος.έντασης.φωτός Αγγεία.με.ελάχιστη.ταχύτητα-Όφελος Ανάπτυξη-Εγκατάσταση.όρχεων Δίοδος.φωτός.από.τμήματα.ματιού-Σύνολο.δομών Δομή.όρχεων Κατάταξη.αγγείων.βάσει.πίεσης Παραγωγή.σπερματοζωαρίων Ρόλος.κλάδου.Α.Ν.Σ.
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:106
106o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 21:20 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.μείωσης-Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου Ανεπάρκεια.παραγωγής.ωαρίων-Αντιμετώπιση Αντιμετώπιση.αναιμίας-αγγειακών.παθήσεων Αποφυγή.αιμοσυγκόλλησης Είδη.ερειστικού.ιστού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μείωση.&.Γονιμοποίηση-Αριθμός.χρωμοσωμάτων Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11312 105o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
    Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Θέση-Σειρά-Επαφές ακουστικών οσταρίων
Υποδοχείς ισορροπίας
Υποδοχείς με ωτόλιθους - Σύσταση
Νεύρο μεταφοράς ώσεων - Ρύθμιση ισορροπίας
Ι. Αποφυγή αιμοσυγκόλλησης
ΙΙ. Ρόλος - Χαρακτηριστικό ερειστικού ιστού
Ινίδια ερειστικού ιστού
Είδη ερειστικού ιστού
Παραδείγματα κυττάρων ερειστικού ιστού
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11235
ΙΙ. Αντιμετώπιση Αναιμίας - Αγγειακών παθήσεων
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.5

3

3

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.5

γ.3

δ.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:12
Τελευταία τροποποίηση 04 Jan 2016 21:01 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 105o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11312

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το αυτί μας είναι αισθητήριο όργανο και για την αίσθηση της ακοής και για την αίσθηση
της ισορροπίας.

α) Σε ποιο τμήμα του αυτιού βρίσκονται τα ακουστικά οστάρια; Ποια είναι η σειρά τους,
από το εξωτερικό προς το εσωτερικό του αυτιού μας; Ποιο από αυτά βρίσκεται σε επαφή
με τον τυμπανικό υμένα, ποιο συνδέεται με την ωοειδή μεμβράνη. (6μ)
β) Ποιοι είναι οι υποδοχείς της ισορροπίας; Ποιοι από αυτούς φέρουν στην επιφάνεια τους
ωτόλιθους; Ποια είναι η σύσταση των ωτολίθων; Πώς ονομάζεται το νεύρο που μεταφέρει
τις νευρικές ώσεις που παράγονται από τους υποδοχείς της ισορροπίας; Σε ποιο τελικά
τμήμα του εγκεφάλου καταλήγουν αυτές οι νευρικές ώσεις, προκειμένου να ερμηνευθούν;
(6μ)

ΙΙ. Ο ερειστικός ιστός είναι ένας πολύ διαδεδομένος ιστός στο ανθρώπινο σώμα
και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο ρόλος του ερειστικού ιστού; Τι ισχύει αναφορικά με την ποσότητα
της μεσοκυττάριας ουσίας μέσα στην οποία βρίσκονται τα κύτταρά του; (5μ)
β) Ποιοι είναι οι δύο τύποι πρωτεϊνικών ινιδίων που εντοπίζονται στη μεσοκυττάρια
ουσία του. (2μ)
γ) Να ονομάσετε τα διαφορετικά είδη ιστών στα οποία διακρίνεται ο ερειστικός
ιστός. (3μ)
δ) Σε ποιο είδος ερειστικού ιστού ανήκουν: Οι χονδροβλάστες, τα λιποκύτταρα και
τα οστεοκύτταρα; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Βιοεπιστήμονες προσπαθούν να αναπτύξουν έναν τύπο συνθετικού «αίματος»
ως υποκατάστατου ή συμπληρωματικού του κανονικού αίματος, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μειωμένης διαθεσιμότητας του κανονικού
αίματος, αλλά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αιμοσυγκόλλησης κατά τις
μεταγγίσεις. Αυτό το συνθετικό «αίμα»:
• Δεν διαθέτει ερυθρά αιμοσφαίρια, ενώ
• Στο πλάσμα του (μαζί με τα υπόλοιπα χρήσιμα συστατικά που
υπάρχουν), περιέχεται μια ειδικά τροποποιημένη αιμοσφαιρίνη που
μπορεί να διατηρείται αναλλοίωτη για περισσότερο από 6 μήνες.
Αν, τελικά, ξεπεραστούν επιμέρους προβλήματα που υπάρχουν με την παραγωγή
του συνθετικού «αίματος», και το «αίμα» αυτό δοθεί προς χρήση, εξηγείστε γιατί
το υποκατάστατο αυτό:

Ι. Μπορεί να αποτρέψει την αιμοσυγκόλληση κατά τις μεταγγίσεις.
ΙΙ. Μπορεί να ικανοποιήσει, επί μακρόν, τις ανάγκες των ασθενών σε
αιμοσφαιρίνη, ενώ μπορεί να εξασφαλίσει τη μεταφορά της, ακόμη και σε
ιστούς των οποίων τα τριχοειδή αγγεία, έχουν στενέψει, εξαιτίας διαφόρων
αγγειακών παθήσεων. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το μέσο αυτί αποτελείται από την τυμπανική κοιλότητα, τον τυμπανικό υμένα και τρία ακουστικά οστάρια: τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα. Η σφύρα, που βρίσκεται σε επαφή με τον τυμπανικό υμένα, μεταδίδει, μέσω του άκμονα, τις παλμικές κινήσεις στον αναβολέα. Αυτός συνδέεται με την ωοειδή μεμβράνη, που καλύπτει ένα άνοιγμα, την ωοειδή θυρίδα, στη βάση του κοχλία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 181)


β) Οι υποδοχείς της ισορροπίας είναι οι ακουστικές ακρολοφίες και οι ακουστικές κηλίδες οι οποίες βρίσκονται στις βάσεις των ημικύκλιων σωλήνων και στην αίθουσα αντίστοιχα.
Οι βλεφαρίδες των τριχοφόρων κυττάρων των ακουστικών κηλίδων είναι και αυτές στερεωμένες σε ζελατινώδη ουσία, πάνω στην οποία υπάρχουν κρύσταλλοι ανθρακικού ασβεστίου (ωτόλιθοι).
Οι νευρικές ώσεις από τις ακουστικές ακρολοφίες και τις ακουστικές κηλίδες μεταφέρονται μέσω του αιθουσαίου νεύρου, αρχικά, στον προμήκη και, τελικά, στην παρεγκεφαλίδα, η οποία ρυθμίζει αντανακλαστικά την ισορροπία του σώματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 184)

====

ΙΙ. α) Ο ερειστικός ιστός αποτελείται από κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε άφθονη μεσοκυττάρια ουσία.
Ο ερειστικός ιστός συνδέει δομές μεταξύ τους, προσφέρει στήριξη και προστασία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


β) Η μεσοκυττάρια ουσία μπορεί να περιέχει δύο τύπων πρωτεϊνικά ινίδια, το κολλαγόνο, που της προσδίδει αντοχή και ελαστικότητα, και την ελαστίνη, που της προσδίδει περισσότερη ελαστικότητα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


γ) Διακρίνεται σε συνδετικό, χόνδρινο και οστίτη ιστό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


δ) Οι χονδροβλάστες ανήκουν στον χόνδρινο ιστό, τα λιποκύτταρα είναι κύτταρα του λιπώδη ιστού και τα οστεοκύτταρα είναι κύτταρα σε κοιλότητες του οστίτη ιστού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Πρόβλημα στις μεταγγίσεις αίματος αποτελούν τα αντιγόνα τα οποία βρίσκονται στα ερυθρά αιμοσφαίρια ενός δότη σε σχέση με τα αντισώματα τα οποία είναι πιθανό να υπάρχουν στο αίμα του δέκτη. Έτσι σε σχέση με το σύστημα ΑΒΟ, η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του δέκτη. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη. Τα ίδια προβλήματα παρουσιάζονται και με τον παράγοντα Ρέζους που είναι μία πρωτεΐνη που επίσης μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου, αλλά και με οποιαδήποτε άλλη πρωτεΐνη (αντιγόνο) υπάρχει στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του.
Αφού το συνθετικό αίμα δεν έχει ερυθρά αιμοσφαίρια, αποφεύγονται αυτού του είδους τα προβλήματα. Επίσης αφού είναι συνθετικό σίγουρα δεν θα περιέχει μολυσματικούς παράγοντες, όπως μπορεί πιθανά να περιέχει το αίμα ενός δότη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)


ΙΙ. Τα ερυθροκύτταρα ζουν περίπου τέσσερις μήνες. Εφόσον η αιμοσφαιρίνη την οποία περιέχει το συνθετικό αίμα μπορεί να διατηρείται για περισσότερο από 6 μήνες, ικανοποιούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οι ανάγκες των ασθενών που έχουν μειωμένα ποσά αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρά τους.
Τα τριχοειδή αγγεία έχουν εσωτερική διάμετρο όση περίπου κι ένα ερυθρό αιμοσφαίριο (7 μm), που σημαίνει ότι μόνο ένα ερυθρό αιμοσφαίριο χωράει να περάσει μέσα απ' αυτά. Έτσι, αν τα τριχοειδή αγγεία, έχουν στενέψει, εξαιτίας αγγειακών παθήσεων οι ανάγκες των κυττάρων σε οξυγόνο δεν θα μπορούν να ικανοποιηθούν. Η τροποποιημένη αιμοσφαιρίνη του συνθετικού αίματος δεν χρειάζεται ερυθρά αιμοσφαίρια για να μεταφερθεί μέσα στα αγγεία του σώματος, οπότε ακόμη και αν έχουν στενέψει τα τριχοειδή αγγεία η τροφοδοσία των κυττάρων σε οξυγόνο θα είναι αδιάλειπτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48, 60, 67)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11312


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2554αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License