10o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:9
9o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Feb 2016 19:00 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Θέση.χοριοειδή Λείοι.μύες.χοριοειδή Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Προέλευση.μακροφάγων Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:11
11o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 31 Aug 2015 19:53 by: billpits
Comments: 0
Tags: Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Διαφράγματα.καρδιάς Είσοδος-Έξοδος.αίματος.σε.καρδιά Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Παλμοί.καρδιάς-Αύξηση.ρυθμού Ροή.αίματος.εντός.καρδιάς Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11216 10o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1
   Κεφ. 12 | §12.2
 Ι. Κεφ. 9 | § 9.4
    Κεφ. 10 | §10.3
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.3
Θεματολογία Ι. Δομή-Λειτουργίες Επιθηλιακού ιστού
Λειτουργίες & Παραδείγματα μονοκύτταρων-πολυκύτταρων Αδένων
Ι. Συνεργασία Νευρικού - Αισθητηρίων οργάνων
ΙΙ. Θηλυκοί γαμέτες - Όργανο παραγωγής
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου - Συνδεόμενα όργανα
Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας - Είδος διαίρεσης - Ηλικία
Γονιμοποίηση - Αλλαγές θηλυκού γαμέτη
ΙΙ. Συνεργασία Αναπαραγωγικού - Ενδοκρινών Αδένων
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.1

β.1

γ.1

Ι.

1

ΙΙ.

α.3

β.3

γ.3

δ.3

ΙΙ.

1

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 26 Oct 2014 21:16
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 21:26 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 10o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11216

ΘΕΜΑ Β
Ι. Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα που έχουν διάφορες μορφές και
επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποια τμήματα του οργανισμού μας τα επιθηλιακά κύτταρα είναι
πεπλατυσμένα; (2μ)
β) Ποια μορφολογικά χαρακτηριστικά έχουν τα κύτταρα του κροσσωτού
επιθηλιακού ιστού; Ποιες λειτουργίες φέρουν σε πέρας, εξαιτίας αυτών των
χαρακτηριστικών τους; (6μ)
γ) Ποια λειτουργία επιτελούν τα κύτταρα του επιθηλιακού ιστού που συνιστούν
αδένες; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα αδένα που αποτελείται από ένα μόνο
κύτταρο και ένα παράδειγμα αδένα που αποτελείται από πολλά κύτταρα. (4μ)

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας, εκτός από την παραγωγή των
θηλυκών γαμετών, γίνεται και η γονιμοποίησή τους, όπως και η ανάπτυξη του
εμβρύου. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιο τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας παράγονται οι
γαμέτες; Πώς ονομάζονται οι γαμέτες αυτοί; (2μ)
β) Σε ποια τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας γίνεται η
γονιμοποίηση του θηλυκού γαμέτη από το σπερματοζωάριο; Από πού ξεκινούν και
πού καταλήγουν τα τμήματα αυτά; (3μ)
γ) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα κύτταρα από τα οποία προέρχονται οι θηλυκοί
γαμέτες; Με ποιο είδος διαίρεσης πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα αυτά, και σε ποιο
στάδιο της ζωής; (3μ)
δ) Τι είναι η γονιμοποίηση; Πώς γίνεται; Τι είδους αλλαγές προκαλεί η
γονιμοποίηση στο θηλυκό γαμέτη; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού δεν λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα
από το άλλο, αλλά αντιθέτως συνεργαζόμενα το ένα με το άλλο. Να συντάξετε
ένα μικρό κείμενο στο οποίο να περιγράφετε μια τουλάχιστον λειτουργία που
είναι αποτέλεσμα συνεργασίας:

Ι. Νευρικού Συστήματος και Συστήματος Αισθητηρίων οργάνων, εξηγώντας ποια
είναι η συμβολή καθενός από τα συστήματα αυτά, στη λειτουργία που
επιλέξατε
ΙΙ. Αναπαραγωγικού Συστήματος και Συστήματος Ενδοκρινών Αδένων, εξηγώντας
ποια είναι η συμβολή καθενός από τα συστήματα αυτά, στη λειτουργία που
επιλέξατε. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν ποικίλη μορφολογία. Για παράδειγμα, αυτά που σχηματίζουν το τοίχωμα των τριχοειδών αγγείων ή των πνευμονικών κυψελίδων είναι πεπλατυσμένα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


β) Πολλά επιθηλιακά κύτταρα φέρουν βλεφαρίδες ή μικρολάχνες και σχηματίζουν τον κροσσωτό επιθηλιακό ιστό. Τέτοιος ιστός επενδύει εσωτερικά τις αεροφόρες οδούς. Οι βλεφαρίδες του απομακρύνουν τη βλέννα, πάνω στην οποία έχουν προσκολληθεί μικρόβια ή σκόνες. Τα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου φέρουν πολυάριθμες μικρολάχνες, οι οποίες συμβάλλουν στην απορρόφηση χρήσιμων τελικών προϊόντων της πέψης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)


γ) Μερικές φορές κύτταρα του επιθηλιακού ιστού μπορεί να παράγουν και να εκκρίνουν κάποιο προϊόν και τότε συνιστούν έναν αδένα. Ένας αδένας μπορεί να αποτελείται από πολλά κύτταρα (όπως οι σιελογόνοι) ή από ένα μόνο κύτταρο (όπως τα βλεννογόνο κύτταρα του γαστρεντερικού σωλήνα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9)

====

ΙΙ. α) Οι ωοθήκες παράγουν τα ωάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205)


β) Οι ωαγωγοί (ή σάλπιγγες) εκτείνονται από τις ωοθήκες προς τη μήτρα. Αν εκεί τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 205, 211)


γ) Τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας είναι τα ωογόνια, τα οποία πολλαπλασιάζονται μιτωτικά κατά την εμβρυϊκή ζωή. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


δ) Κατά τη γονιμοποίηση, η κεφαλή ενός μόνο σπερματοζωαρίου με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων εισέρχεται στο ωάριο. Αμέσως μετά δημιουργούνται αλλαγές στο ωάριο που εμποδίζουν την είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων. Παράλληλα, αυξάνεται απότομα ο ρυθμός της κυτταρικής αναπνοής. Οι πυρήνες των δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων συντήκονται και προκύπτει ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, με 46 χρωμοσώματα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Στον έλεγχο της έντασης του εισερχόμενου φωτός. H δράση του συμπαθητικού έχει ως αποτέλεσμα τη διαστολή της κόρης του οφθαλμού, ενώ η δράση του παρασυμπαθητικού έχει ως αποτέλεσμα τη συστολή της. Στην ίριδα υπάρχουν λείες μυϊκές ίνες, οι οποίες μεταβάλλουν τη διάμετρο της κόρης του οφθαλμού και συνεπώς την ένταση του φωτός που φτάνει στα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Το έντονο φως προκαλεί, αντανακλαστικά, τη μείωση της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού, ενώ, αντίθετα, το ασθενές φως την αύξηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 165, 175)


ΙΙ. Στο θηλασμό. Αμέσως μετά τον τοκετό η υπόφυση παράγει σε μεγαλύτερα ποσά την ορμόνη προλακτίνη, η οποία ενεργοποιεί τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος. 'Οταν το μωρό θηλάζει, οι νευρικές απολήξεις στη θηλαία άλω ερεθίζονται και στέλνουν νευρικά μηνύματα στον υποθάλαμο, ο οποίος διεγείρει την υπόφυση για παραγωγή της ωκυτοκίνης. Η ορμόνη αυτή φτάνει με το αίμα στους μαστούς και προκαλεί σύσπαση των λοβών. Έτσι, το γάλα ρέει από τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή και στη συνέχεια στο νεογνό. Όσο περισσότερο θηλάζει το νεογνό τόσο περισσότερη ωκυτοκίνη εκκρίνεται. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 222)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11216


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_7605αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License